You are here: Home » Artikelen over omgaan met emoties » Emotionele pijn vermijden of aangaan?

Emotionele pijn vermijden of aangaan?

Emotionele pijn gaan we liever uit de weg dan dat we het aangaan.

Oude emotionele pijn, zoals het gevoel om er niet toe te doen, niet gewaardeerd of geliefd te worden of het gevoel er niet te mogen zijn zoals je bent, kan getriggerd worden door gedrag van een ander. Dat kan een op- of aanmerking zijn of een blik van afkeuring. Wanneer je getriggerd wordt raak je als het ware uit het hier-en-nu en zie je de omgeving vanuit je geschiedenis.

Er zijn verschillende manier om deze pijnlijke gevoelens om te gaan:

  1. Jezelf wijsmaken dat er eigenlijk niets aan de hand is, dat je niet geraakt bent.
  2. Jezelf wijsmaken dat alles wel goed komt als je maar beter je best doet. Uiteindelijk zul je erkend worden voor wie je bent. Dit noemen we ook wel ‘Valse hoop’.
  3. Een ander de schuld geven of je afreageren
  4. Jezelf de schuld geven, omdat je jezelf niet goed vindt. Je wijst jezelf af.
  5. Jezelf verbeteren door te presteren, succes te hebben en daardoor aanzien te krijgen

Je kunt een voorkeur hebben voor een bepaalde beschermingsstrategie, maar ze kunnen zich ook afwisselen.

Zo kun je het ene moment afgeven op je collega, waar je afhankelijk van bent en het andere moment, als je thuis bent, kun je het gevoel hebben dat je waardeloos bent. Als je midden in de nacht wakker wordt, bedenk je een nieuwe aanpak waardoor je hoopt eindelijk gezien te worden in je harde werken. Het zijn allemaal manieren om de oude gevoelens van bijvoorbeeld niet goed genoeg te zijn, te vermijden.

Zodra het gevoel opspeelt kun je ook angstig worden voor deze emotionele pijn. Vanuit de angst ga je op zoek naar een oplossing. En de oplossing zoek je in een van deze bovenstaande beschermingsstrategieën, in een poging alsnog de pijn te vermijden. Tegelijkertijd ervaar je dat geen van deze strategieën uiteindelijk je probleem oplost.

Je bent je er vaak niet bewust van dat je emoties vermijdt. Dus om je hier meer bewust van te worden is het handig om de test te doen. Wil je weten welke strategieën er zijn en welke jij hebt ontwikkeld?

Vraag de gratis strategieën om emoties te vermijden test aan:

Stuur mij de lijst met 17 strategieen om emoties te vermijden

 

 

dit veld niet invullen s.v.p.

 

Wat zou het opleveren om te ervaren dat je bang bent en pijn hebt en dat het er gewoon mag zijn?

De strategie om je te verzetten tegen deze oude pijnlijke ervaringen; ze te negeren, onderdrukken, je te verzetten of onder controle te houden, zorgt ervoor dat de gevoelens en gedachtes die onderdrukt worden zich juist meer gaan aandienen. Hier is sprake van een paradox: hoe meer je ervan af wilt, hoe meer je er last van krijgt. Hier moet opgemerkt worden dat het hebben van verdedigingsmechanismen op zich gezond is.

Als kind was het ooit een goede keuze om jezelf te beschermen tegen emotionele pijn. Maar als volwassenen persoon gaat het tegen je werken, omdat je gevoel en gedrag niet klopt met de werkelijkheid. De situatie is bijvoorbeeld niet werkelijk bedreigend of afwijzend. De kans is groot dat je een verkeerde interpretatie hebt en vervolgens een actie onderneemt of een opmerking maakt die belangrijke relaties kunnen schaden.

Hoe kun je een beschermingsstrategie loslaten?

Ervaren wat er is

Alle strategieën houden je precies van datgene af wat juist alle aandacht vraagt.  Ervaren wat er is, is de sleutel om met angst en pijnlijke gevoelens om te gaan. Op het moment dat je dat erkent, gaat je lichaam zich ontspannen. Vaak ga je huilen of dieper ademhalen. Er ontstaat meer ruimte en innerlijke rust. De spanning valt van je af.

Maak contact met de onderliggende aannames

Dit zijn de aannames van een klein kind die denkt dat hij/zij er niet toe doet. Onderzoek het waarheidsgehalte van deze aannames.

Kijk met compassie naar jezelf

Zelfcompassie betekent dat je vol begrip onderzoekt wat de oorsprong is van jouw gevoelens en aannames. Hoe was het leven voor dat kind. Wat heeft het doorstaan. Wat heeft het gemist.

Emoties mogen er zijn

Pijnlijke emoties zijn niet gemakkelijk om te ervaren. Het roept een gevoel van kwetsbaarheid op. Maar de angst voor de emoties is vaak groter dan het ervaren van pijn, verdriet en boosheid. Maar wat het je gelijk oplevert is een innerlijke rust en een gevoel van levendigheid. Je hoeft niets meer te onderdrukken. Onderdrukken van emoties kost veel energie. Deze kun je nu gebruiken voor leukere dingen in je leven.

Daarnaast ga je ervaren dat je deze pijn als volwassene kunt dragen. Het maakt je sterker.

Je kunt de werkelijkheid nu open tegemoet treden vanuit een verbinding met jezelf en met je omgeving.

 

Wil je meer leren voelen en benoemen van je emoties?

Ik, Marja Postema, help je graag d.m.v. individuele coaching 

Neem contact op via het contactformulier dan gaan we kijken wat voor jou de beste aanpak is.

Een intake-, kennismakingsgesprek is gratis.

 

OPLEIDING EMOTIONEEL MEESTERSCHAP

Voor iedereen die al even bezig is met bewustwording en persoonlijke ontwikkeling.

Voor iedereen die behoefte heeft aan verdieping, verheldering en aan het oplossen van hardnekkige patronen.

Voor iedereen die vat wil krijgen op verschillende vormen van conditionering.

De opleiding is geaccrediteerd door verschillende beroepsverenigingen.

Meld je aan via het contactformulier voor een gratis intake/kennismakingsgesprek

 

Zowel de coaching als de opleiding is in Amersfoort.

 

 

INTERESSANT ARTIKEL? Wil je het delen met je netwerk?

Marja heeft dertig jaar ervaring in het begeleiden van mensen bij de ontwikkeling van hun Emotionele Intelligentie en het loskomen van vroegkinderlijk trauma. Zij is auteur van het boek 'Emoties wat moet ik ermee?' en 'ABC van 15 emoties'. Marja heeft een effectief stappenplan ontwikkeld dat je helpt om emoties beter te herkennen, te accepteren en te uiten. Ze is getrouwd, heeft een volwassen dochter en woont en werkt in Amersfoort.

https://www.omgaanmetemoties.nl