You are here: Home » Stress en trauma » Het effect van ingrijpende levensgebeurtenissen

Het effect van ingrijpende levensgebeurtenissen

Zowel positieve als negatieve gebeurtenissen kunnen als ingrijpend worden ervaren.

De onderzoekers Holmes en Rahe hebben onderzocht wat de
gemiddelde mens als een zeer stressvolle gebeurtenis beschouwt.
Hieronder volgt de top tien van ingrijpende gebeurtenissen volgens de lijst
van Holmes en Rahe:

1 Dood van partner
2 Echtscheiding
3 Scheiding van tafel en bed
4 Gevangenisstraf
5 Dood naaste familielid
6 Persoonlijk letsel of ziekte
7 Huwelijk
8 Ontslag
9 Verzoening met partner
10 Pensionering
Jan Verhulst Uit: ’RET tegen stress’

Deze gebeurtenissen zijn ingrijpend, omdat ze een emotionele en mentale druk op je uitoefenen en een grote verandering teweeg kunnen brengen in je leven.
Het vraagt een grote mate van flexibiliteit, zowel figuurlijk als vaak ook letterlijk, om opnieuw je plek in te kunnen nemen. Bijvoorbeeld na een echtscheiding kun je je afvragen of je nog de moeite waard bent. Wanneer een scheiding leidt tot een verhuizing is dat een extra ontwrichting van je bestaan.
Door deze ontwrichting realiseer je je dat het leven niet zo voorspelbaar is als je verwachtte. Je verliest het gevoel van controle over je leven, dat kan je angstig maken. Je beeld over jezelf en de toekomst wordt onderuit gehaald.
Het kost tijd voordat je je weer veilig en rustig voelt. Hoe snel je weer terug bent in je comfortzone is afhankelijk van de mate van jouw emotionele stabiliteit en het sociale vangnet. Deze meeste situaties gaan gepaard met een verlies; verlies van een huwelijk, huis, werk of van een partner of familielid.

Verlieservaringen roepen meestal veel emoties op zoals machteloosheid, verdriet, angst en boosheid. Deze ervaringen vragen om tijd en ruimte, zodat je deze emotionele ervaring kunt verwerken.

Sommige ingrijpende gebeurtenissen kunnen een traumatiserend effect hebben. Het heeft een traumatiserend effect wanneer je de gebeurtenis geen plaats kunt geven waardoor het je doen en laten op een onaangename manier voortdurend beheerst. Zoals een voortdurend gevoel van onveiligheid en waakzaamheid. Vaak gaat het om een schokkende, plotselinge ervaring zoals
geweld, een overval, een ernstig verkeersongeluk of verkrachting.

Voor kinderen kan een scheiding een traumatiserend effect hebben, maar ook een gezinssituatie waar geweld of verwaarlozing aan de orde van de dag is. Veel volwassenen die in hun kindertijd gepest zijn, hebben deze ervaring als
traumatiserend ervaren, omdat ze niet meer in staat waren mensen te vertrouwen en zich genoodzaakt voelden te verharden.
Het Griekse woord ‘trauma’ betekent ‘wond’. Een ingrijpende gebeurtenis heeft een psychische wond veroorzaakt waardoor de kans groot is dat je gevoel van vertrouwen en veiligheid is aangetast. Het gevolg kan zijn dat je veel stress ervaart in allerlei situaties. Langdurige stress kan leiden tot lichamelijke klachten, overmatig drinken, roken, eten en het vermijden van situaties.

“Verkrachting behandelt het slachtoffer als niemand, als iedereen. De ontelbare eigenschappen waardoor het ene individu verschilt van het andere, worden weggerukt: de ziel weggerukt uit het lichaam, kijkt verdrietig en medelijdend toe wat er gebeurt. Het zal voor het lichaam daarna heel moeilijk zijn om iets binnen te laten. Heel moeilijk om de ziel weer toegang te verlenen. De ziel zal er misschien genoegen mee moeten nemen het lichaam op een afstandje te volgen en gemene zaak te maken met die andere eenzame volgeling, de schaduw. Het zal voor het lichaam heel moeilijk zijn om te weten of die lichte aandrang bij de nek (laat me er alsjeblieft in) de ziel of de schaduw is. Het is de ziel. Het verzoek van de schaduw is nederiger, die vraagt alleen maar om gezien te worden.”

Ann-Marie Macdonald     Uit: ‘De kraaien zullen het zeggen’

Een ingrijpende gebeurtenis stelt je emotionele evenwicht op de proef.

Wanneer je niet in staat bent om te gaan met de emoties die een gevolg zijn van deze gebeurtenis kun je in een shocktoestand terecht komen. De heftige emoties worden onderdrukt en kunnen op de meest onverwachte momenten naar boven komen en leiden tot een posttraumatisch stresssyndroom.

Het onderdrukken van emoties heeft schadelijke gevolgen voor je gezondheid, het beperkt je in sociale relaties en in de kwaliteit van leven. Daarnaast kan het leiden tot cynisme,  vervreemding of depressie. Er zijn veel manieren om niet te hoeven voelen. Zo kun je emoties weg rationaliseren of bagatelliseren.

Wil je ontdekken welke strategie jij hebt om emoties te vermijden?

Stuur mij de lijst met 17 strategieen om emoties te vermijden

 

 

dit veld niet invullen s.v.p.

 

Wie zijn eigen gevoelens goed kent en accepteert, kan zich gemakkelijker verplaatsen in de emoties van anderen.

Je kunt je pas echt met anderen verbinden als je met jezelf verbonden bent. Dan verbetert de kwaliteit van je relaties. Door het bevorderen van je emotionele welzijn, ondersteun je jouw lichamelijke gezondheid. Tegelijkertijd leer je jezelf beter kennen en krijg je meer vat op je emoties.

Cursus Emoties wat moet ik ermee?

De meeste mensen hebben geen onderwijs of opvoeding gehad in het omgaan met emoties. Dat is vreemd want emoties liggen aan de basis van onze persoonlijkheid en ze dragen zorg voor ons welzijn.

In drie losse dagen behandelen we alles wat je over emoties moet weten, word je je bewust hoe je zelf met emoties omgaat en hoe je omgaat met emoties van anderen.

Meer info over de cursus Emoties wat moet ik ermee?

 

Wil je eerst gratis kennismaken om te kijken of dit iets voor je is?

Dat kan. Meld je aan via het contactformulier.

 

Ben je een professional die met mensen werkt?

Leer een effectief stappenplan om emotioneel meesterschap te ontwikkelen.

De opleiding is geaccrediteerd bij verschillende beroepsopleidingen.

BASIS OPLEIDING EMOTIONEEL MEESTERSCHAP VOOR PROFESSIONALS

De Basisopleiding Emotioneel Meesterschap voor professionals is geaccrediteerd door de volgende beroepsorganisaties:

Het Registerplein waaronder klachtenfunctionarissen in de gezondheidszorg (62 registerpunten)

Algemene Beroepsvereniging voor Counseling (52 p.e. punten)

Het Accreditatiebureau Verpleegkundig Specialisten Register  (52 p.e. punten)

Het accreditatiebureau Kwaliteitsregister V&V en Register Zorgprofessionals (52 punten)

Koninklijk Nederlands Genootschap voor Fysiotherapie (KNGF) (58 punten)

NOBCO Nederlandse Orde van Beroepscoaches (54 p.e. uren)

Wil je eerst gratis kennismaken?

Dat kan. Meld je aan via het contactformulier.

INTERESSANT ARTIKEL? Wil je het delen met je netwerk?

Marja heeft dertig jaar ervaring in het begeleiden van mensen bij de ontwikkeling van hun Emotionele Intelligentie en het loskomen van vroegkinderlijk trauma. Zij is auteur van het boek 'Emoties wat moet ik ermee?' en 'ABC van 15 emoties'. Marja heeft een effectief stappenplan ontwikkeld dat je helpt om emoties beter te herkennen, te accepteren en te uiten. Ze is getrouwd, heeft een volwassen dochter en woont en werkt in Amersfoort.

https://www.omgaanmetemoties.nl