You are here: Home » Artikelen over omgaan met emoties » Het effect van ingrijpende levensgebeurtenissen

Het effect van ingrijpende levensgebeurtenissen

Zowel positieve als negatieve gebeurtenissen kunnen als ingrijpend worden
ervaren.

De onderzoekers Holmes en Rahe hebben onderzocht wat de
gemiddelde mens als een zeer stressvolle gebeurtenis beschouwt.
Hieronder volgt de top tien van ingrijpende gebeurtenissen volgens de lijst
van Holmes en Rahe:

1 Dood van partner
2 Echtscheiding
3 Scheiding van tafel en bed
4 Gevangenisstraf
5 Dood naaste familielid
6 Persoonlijk letsel of ziekte
7 Huwelijk
8 Ontslag
9 Verzoening met partner
10 Pensionering
Jan Verhulst Uit: ’RET tegen stress’

Deze gebeurtenissen zijn ingrijpend, omdat ze een emotionele en mentale
druk op je uitoefenen en een grote verandering teweeg kunnen brengen in je
leven.
Het vraagt een grote mate van flexibiliteit, zowel figuurlijk als vaak ook
letterlijk, om opnieuw je plek in te kunnen nemen. Bijvoorbeeld na een
echtscheiding kun je je afvragen of je nog de moeite waard bent. Wanneer een
scheiding leidt tot een verhuizing is dat een extra ontwrichting van je bestaan.
Door deze ontwrichting realiseer je je dat het leven niet zo voorspelbaar is als
je verwachtte. Je verliest het gevoel van controle over je leven, dat kan je
angstig maken. Je beeld over jezelf en de toekomst wordt onderuit gehaald.
Het kost tijd voordat je je weer veilig en rustig voelt. Hoe snel je weer terug
bent in je comfortzone is afhankelijk van de mate van jouw emotionele
stabiliteit en het sociale vangnet. Deze meeste situaties gaan gepaard met een
verlies; verlies van een huwelijk, huis, werk of van een partner of familielid.

Verlieservaringen roepen meestal veel emoties op zoals machteloosheid,
verdriet, angst en boosheid. Deze ervaringen vragen om tijd en ruimte, zodat je
deze emotionele ervaring kunt verwerken.

Sommige ingrijpende gebeurtenissen kunnen een traumatiserend effect
hebben.
Het heeft een traumatiserend effect wanneer je de gebeurtenis geen plaats
kunt geven waardoor het je doen en laten op een onaangename manier
voortdurend beheerst. Zoals een voortdurend gevoel van onveiligheid en
waakzaamheid. Vaak gaat het om een schokkende, plotselinge ervaring zoals
geweld, een overval, een ernstig verkeersongeluk of verkrachting. Voor
kinderen kan een scheiding een traumatiserend effect hebben, maar ook een
gezinssituatie waar geweld of verwaarlozing aan de orde van de dag is. Veel
volwassenen die in hun kindertijd gepest zijn, hebben deze ervaring als
traumatiserend ervaren, omdat ze niet meer in staat waren mensen te
vertrouwen en zich genoodzaakt voelden te verharden.
Het Griekse woord ‘trauma’ betekent ‘wond’. Een ingrijpende gebeurtenis
heeft een psychische wond veroorzaakt waardoor de kans groot is dat je gevoel
van vertrouwen en veiligheid is aangetast. Het gevolg kan zijn dat je veel stress
ervaart in allerlei situaties. Langdurige stress kan leiden tot lichamelijke
klachten, overmatig drinken, roken, eten en het vermijden van situaties.

“Verkrachting behandelt het slachtoffer als niemand, als iedereen. De ontelbare eigenschappen waardoor het ene individu verschilt van het andere, worden weggerukt: de ziel weggerukt uit het lichaam, kijkt verdrietig en medelijdend toe wat er gebeurt. Het zal voor het lichaam daarna heel moeilijk zijn om iets binnen te laten. Heel moeilijk om de ziel weer toegang te verlenen. De ziel zal er misschien genoegen mee moeten nemen het lichaam op een afstandje te volgen en gemene zaak te maken met die andere eenzame volgeling, de schaduw. Het zal voor het lichaam heel moeilijk zijn om te weten of die lichte aandrang bij de nek (laat me er alsjeblieft in) de ziel of de schaduw is. Het is de ziel. Het verzoek van de schaduw is nederiger, die vraagt alleen maar om gezien te worden.”

Ann-Marie Macdonald     Uit: ‘De kraaien zullen het zeggen’

Een ingrijpende gebeurtenis stelt je emotionele evenwicht op de proef. Wanneer je niet in staat bent om te gaan met de emoties die een gevolg zijn van deze gebeurtenis kun je in een shocktoestand terecht komen. De heftige emoties worden onderdrukt en kunnen op de meest onverwachte momenten naar boven komen en leiden tot een posttraumatisch stresssyndroom.

mm

Marja heeft meer dan twintig jaar ervaring in het begeleiden van mensen bij de ontwikkeling van hun Emotionele Intelligentie en is auteur van het boek 'Emoties wat moet ik ermee?' en 'ABC van 15 emoties'. Marja heeft een effectieve stappenplan ontwikkeld die leidt tot een diepgaande persoonlijke ontwikkeling met blijvend resultaat. Ze is getrouwd, heeft een volwassen dochter en woont en werkt in Amersfoort.

https://www.omgaanmetemoties.nl