You are here: Home » In de beste families » In de beste families

In de beste families

Hoe je persoonlijkheid is bepaald door het gezin waarin je opgroeide.

Coen Verbraak heeft een interview serie gemaakt; In de beste families. Hij gaat in gesprek met broers en zussen over hun familiesituatie. De familiesituatie waarin je opgroeide is voor mij een van de belangrijkste bronnen om jezelf te leren kennen. Ik geef je een kijkje in mijn eigen geschiedenis:

In het Groningse gezin waarin ik opgroeide, in de jaren ‘60 leefden we als koeien in de wei. We waren bij elkaar maar ieder kauwde als het ware op zijn eigen gedachten en gevoelens. Hoewel gevoelens deden niet echt mee. Ik had al jong geen besef van emoties en gevoelens. Het was belangrijk dat je naar school ging en verder ging studeren om een goede baan te krijgen. Sociale omgang was niet belangrijk. In tegenstelling tot een koeiengezin heb je ook apengezinnen. Die waren in het noorden van Nederland moeilijk te vinden maar tijdens mijn middelbare school had ik een vriendin die uit een apengezin kwam. Ze had vijf broers en zussen, die ook vaak vriendjes meenamen. Het was er altijd druk, veel herrie, gelachen geschreeuwd, ruzie gemaakt. Ze klierden en pesten elkaar voor de lol. Het was voor mij een cultuurshock.

Geschiedenis van je ouders

Mijn vader is van 1923 was enig kind en mijn moeder is van 1919 was de jongste en kwam uit een jongensgezin van drie broers. Zij groeiden op in een tijd van werkloosheid en armoede. Vrouwen hadden geen kiesrecht, (vanaf 1922) hadden niets in te brengen. Hun enige recht was het aanrecht. Mijn moeder wilde graag naar de middelbare school maar ze moest naar de huishoudschool ter voorbereiding van het managen van een gezin.

Mijn vader had alleen de lagere school, werd tijdens de oorlog verplicht in polen te werken om telefoonlijnen aan te leggen. Hij heeft later in de avonduren gestudeerd om carrière te kunnen maken. Hun leven ging over overleven en het beste ervan maken niet over geluk en gevoelens. Die speelden totaal geen rol. Toen na de oorlog de welvaart groeide wilden zij het beste voor hun kinderen. Dat betekende goed in de kleren en een opleiding volgen. Emoties of hoe je je voelde speelde geen rol. Gevoelens kregen geen aandacht of werden als zinloos bestempeld.

Voorbeeldgedrag ouders

Ik zag een ongelukkige huisvrouw en mijn vader was aan het werk en studeerde in de avond. Hij was altijd moe. Er was een duidelijke rolverdeling, vader was de baas. Ze deden hun taak maar hadden geen plezier samen, geen intimiteit of ruzie. In deze sfeer van afwezigheid concludeerde ik dat ik een last was. Ik besloot me gedeisd te houden en behulpzaam te zijn.

Opvoeding

In de tijd dat ik opgroeide moesten jongens sterk zijn, zeker niet gaan huilen. Meisjes mochten niet boos worden dat was lelijk en het werd afgekeurd want het had geen zin. Er was bij ons geen duidelijke opvoeding. We werden eigenlijk aan ons lot overgelaten. Er waren geen regels behalve dat we om 6 uur aten. De opvoedingsstijlen zijn met de jaren veranderd en lijkt door te schieten naar te veel beslissingsrechten voor kinderen. Gelukkig worden emoties steeds serieuzer genomen.

Plaats in de kinderrij

Over het algemeen kun je zeggen dat het eerste kind meer verantwoordelijkheid wordt bijgebracht en gezagsgetrouw is. Je ouders hebben je hulp gevraagd bij de zorg voor jongere broertjes en zusjes en waarschijnlijk kreeg je al jong huishoudelijke klusjes. Omdat je daardoor een gevoel van eigenwaarde ontwikkelde, zul je de eerste zijn om later hulp aan te bieden. Daardoor zal men graag willen dat je de leiding neemt. Maar oudste kinderen kunnen daardoor het contact verliezen met hun eigen behoefte aan aandacht en betrokkenheid. Ik ben opgegroeid met twee broers, ik was het tweede kind. Veel tweede kinderen kunnen hun gang gaan. Vooral als er nog kinderen daarna komen hebben ouders hun handen daar weer vol aan. Het jongste kind kan door iedereen verwend worden en soms ook door iedereen opgevoed waardoor het later het gevoel heeft gedoemd te zijn tot junior die niets in te brengen heeft.

Lees ook; Wat betekent het om de eerste te zijn.

Gezinssituatie Eenoudergezin; jongens meisjesgezin

In een jongensgezin leer je omgaan met rivaliteit, vechten, incasseren. Meisjes worden een mysterie. Hopelijk is de moeder ook stevig anders gaan ze een vader missen. Als enig kind, kun je je verloren voelen of je probeert mee te doen en te praten met de ouders en doet te jong volwassen uitspraken. Een gezinssituatie kan ook beïnvloed worden door een ziekelijk kind waardoor andere kinderen zich inhouden en geen aandacht meer vragen.

Naast het gezin zijn er ook andere invloeden die je hebben geholpen of je hebben tegengewerkt om te kunnen zijn wie je bent.

Je wordt ergens geboren: Nederland, België, Italië, Japan, Egypte….. en dan…..

De Nederlandse cultuur kenmerkt zich door ‘doe maar gewoon dan doe je al gek genoeg’. Dat laat weinig ruimte voor emotionele expressie. Daarnaast is de Nederlandse cultuur beïnvloed door het calvinisme; sober leven en hard werken. Daarnaast zij Nederlanders gewend om vrij direct, voor anderen soms bot, te communiceren. Dat laat weinig ruimte voor een gevoelige manier van omgaan met elkaar. Ik groeide op in de provincie Groningen op het platteland. De uitspraak ‘niet lullen poetsen’ werd hier vrij letterlijk genomen. Er werd weinig gesproken in het gezin, als we aten dan aten we, laat staan dat er gevoelens geuit werden. Daar waren mijn ouders ook niet mee groot gebracht.

 Tijdsgeest 

Ik ben van 1955. Aan de ene kant een tijd waarin je ontzag had voor autoriteiten. Je deed gehoorzaam wat je werd opgedragen. Je deed je mond niet open, had geen mening en nam veel zaken als vanzelfsprekend aan.

Maar aan de andere kant kwam in de jaren’70 de tijd van verzet, protestacties tegen oorlog in de jaren zestig en begin 70; het begin van de popmuziek, hippies, lange haren, popfestivals, demonstraties tegen de Vietnamoorlog; peace and love acties, hasjiesj, feminisme, bomvrouwen. Er was hoop op een ander leven waarin je gelukkig kon zijn. Dit heeft mij en veel mensen op een positieve manier beïnvloed. We werden antiburgerlijk, zagen een nieuwe wereld voor ons waar vrouwen meer kansen kregen. Ook al had ik geen idee wat dat voor mij betekende gaf het mij een gevoel dat er mogelijkheden waren om een fijn leven te leiden, anders dan mijn ouders. Zelfs in ons dorp gebeurde er van alles; popfestival, jeugdsoos, hasjiesj roken, vrij dansen.

De geografische situatie: stad of platteland

Ik ben in Leek geboren aan de rand van een dorp, 15 km onder Groningen. Deze geografische situatie heeft mij op verschillende manieren beïnvloed. Er was veel ruimte, natuur en dieren. Dat gaf een veilig en aangenaam gevoel. Het maakte je introvert. Ik kan goed alleen zijn. Omdat we aan de rand van het dorp woonden, zagen we weinig mensen. Daardoor leerde je weinig over hoe mensen zijn en hoe je je sociaal kunt gedragen. Ik was naïef en open.

Een stad kan je hard en extrovert maken. Je leert voor jezelf op te komen en bent eerder verbaal. Het kan onveilig voelen maar het biedt ook mogelijkheden om jezelf te ontwikkelen en het is ook gezellig. De kans is groot dat je in een stad eerder je gevoelens beschermt

Welke factoren hebben jouw ontwikkeling beïnvloed?

 • Cultuur van het land
 • Cultuur provincie
 • Normen en waarden
 • De geografische situatie: stad of platteland
 • Geschiedenis ouders
 • Voorbeeldgedrag ouders
 • Opvoeding
 • Plaats in de kinderrij
 • Tijdsgeest
 • Religie
 • Milieu: arm of rijk
 • Ervaringen

Welke invloeden speelden een rol in jouw ontwikkeling?

 • Hoe heeft de cultuur jouw emotionele ontwikkeling beïnvloedt?
 • Hoe gingen je ouders om met emoties? Werden emoties erkent, besproken, geuit?
 • Hoe ben je opgevoed in het omgaan met emoties?
 • Hoe heeft de tijd waarin je bent opgegroeid het omgaan met emoties beïnvloed?
 • Hoe heeft de religie en het milieu jouw emotionele ontwikkeling beïnvloed?

Wil je loskomen van levenslange patronen?

We erven de onopgeloste problemen uit ons verleden. Als je je eigen geschiedenis niet kent is de kans groot dat je patronen van vroeger gaat herhalen of je gaat je er onbewust tegen verzetten. Daardoor wordt niet duidelijk wie je nu eigenlijk bent.

Besef dat we ons leven voor een groot deel vanuit een onbewuste automatische piloot leven.

Om meer vat te krijgen op deze onbewuste patronen is het belangrijk inzicht te krijgen in al die invloeden die jou hebben gevormd. Dit inzicht helpt je bij het loslaten van oude patronen zodat je meer jezelf kunt zijn en beter tot je recht komt.

Vaak weet je heel weinig over de krachten die het leven van je ouders hebben gevormd. Ook jouw plaats binnen de rij kinderen in het gezin is een factor die van invloed is geweest op de manier waarop je nu met relaties omgaat.

Jouw levensgeschiedenis heeft ervoor gezorgd dat je een bepaalde basishouding in het leven hebt. Van uit deze basishouding ga je met anderen om. Vanuit een bepaalde bril kijk je naar de wereld. Welke bril heb jij op?

Wil je loskomen van beperkende patronen en ontdekken wie je nog meer bent?

Wil je onderzoeken of jouw zelfbeeld jouw levensgeluk in de weg staat?

Heb je zin om op avontuur te gaan en jezelf beter te leren kennen?

Wil je een andere richting geven aan je leven?

Opleiding Emotioneel Meesterschap

Onderdeel van de opleiding is het onderzoek naar de oorsprong van jouw thema’s. Met andere woorden de problemen of belemmeringen waar je tegen aanloopt. Je deelt jouw geschiedenis met twee andere deelnemers. Het is een enorme meerwaarde om de verhalen van anderen te leren kennen, omdat het twee kanten op werkt. Op de eerste plaats heb jij een frisse, andere kijk op het verhaal van je medecursisten. Op de tweede plaats houden zij jou die spiegel voor en krijg jij daardoor nieuwe inzichten over jezelf. Door met elkaar verhalen te vergelijken krijg je handvatten om aan de slag te gaan.

In een klein groepje krijg je alle aandacht en expertise van mij om antwoorden te krijgen op jouw vragen.

Lees meer over deze opleiding

 

Woon je te ver weg maar wil je hier wel mee aan de slag gaan?

Of wil je liever in je eigen tempo online leren om meer jezelf te zijn?

Dan is de onlinecursus Ontspannen jezelf zijn wellicht iets voor jou

Meer info vind je hier

 

Wil je liever een intensieve individuele begeleiding?

Dat kan ook. Mijn praktijk is in Amersfoort. Neem contact met mij op via het contactformulier

Wil je eerst een (gratis) kennismakingsgesprek om te kijken wat het beste bij jou aansluit?

Neem contact met mij op via het contactformulier

 

INTERESSANT ARTIKEL? Wil je het delen met je netwerk?

Marja heeft dertig jaar ervaring in het begeleiden van mensen bij de ontwikkeling van hun Emotionele Intelligentie en het loskomen van vroegkinderlijk trauma. Zij is auteur van het boek 'Emoties wat moet ik ermee?' en 'ABC van 15 emoties'. Marja heeft een effectief stappenplan ontwikkeld dat je helpt om emoties beter te herkennen, te accepteren en te uiten. Ze is getrouwd, heeft een volwassen dochter en woont en werkt in Amersfoort.

https://www.omgaanmetemoties.nl