You are here: Home » Artikelen over omgaan met emoties » Persoonlijke en onpersoonlijke energie

Persoonlijke en onpersoonlijke energie

 

Ieder mens heeft een bepaalde behoefte aan nabijheid en aan eigen ruimte.

Dit wordt zichtbaar door de manier waarop je je tot anderen verhoudt.

Aan de ene kant ben je bezig met het aangaan en onderhouden van contacten, omdat je behoefte hebt aan intimiteit, nabijheid en om harmonie te ervaren. Dit laat je merken door het uitstralen van een persoonlijke energie. En aan de andere kant ben je bezig met het stellen van grenzen en het houden van afstand, omdat je behoefte hebt aan een eigen ruimte. Dit laat je merken door het uitstralen van een onpersoonlijke energie.

Deze tegengestelde behoeftes worden vertegenwoordigd een persoonlijke en een onpersoonlijke energie (Uitstraling).

In patriarchale culturen, zijn mannen meer gesocialiseerd om onpersoonlijke energie te dragen en vrouwen, persoonlijke energie. Dit kan veranderen door iemands persoonlijke gezinsdynamiek en ervaringen uit de vroege kinderjaren. Zo kan een oudste zoon een sterke persoonlijke energie ontwikkelen door een grote behoefte, vanuit een gevoel van verantwoordelijkheid, om zich te verbinden met de jongere kinderen. Zo kan een vrouw een sterke onpersoonlijke energie ontwikkelen, door een over beschermde jeugd, vanuit een sterke behoefte aan afstand en een eigen ruimte.

De mate van de persoonlijke en onpersoonlijke energie kan bij ieder van ons verschillend zijn. Op een schaal van 0 tot 100% kun je 80 % onpersoonlijke energie hebben en 20 % persoonlijke energie. Hoe intenser de energie is, hoe meer de gevoelde behoefte of het onderliggende principe wordt verdedigd.

Ga eens na voor jezelf hoe deze verdeling, gemiddeld genomen, bij jou is?

 

 Onpersoonlijke energie

Aan de onpersoonlijke kant ervaar je jouw autonomie en eigenheid. Je hebt je eigen smaak, stijl en visie op het leven. Je gaat je eigen weg. Hoe onpersoonlijker je wordt, hoe meer je geneigd bent om je eigen gang te gaan en geen rekening te houden met andere mensen. Je voelt je niet verantwoordelijk voor de problemen van andere mensen. Je gaat ervan uit dat ieder mens verantwoordelijk is voor zijn eigen leven.

Bij een onpersoonlijke energie heb je een wat afstandelijke houding, zonder afwezig te zijn. Je bent nog steeds betrokken en analyseert wat er aan de hand is en wat er nodig is. Vanuit een onpersoonlijke houding laat je je niet meeslepen door emoties van de ander, maar ook niet door je eigen gevoelens. Deze parkeer je even, zodat je helder kunt denken en zo objectief mogelijk kunt waarnemen, zonder al te veel te worden beïnvloed door de gevoelens van de ander.

Naarmate jouw onpersoonlijke energie sterker wordt, ontstaat er ten aanzien van anderen meer fysieke afstand en emotionele afstandelijkheid. Mensen kunnen je als kil of koud ervaren. Het betekent niet dat je niet om anderen geeft. Het betekent dat je meer met je eigen behoeften en je eigen levensweg bezig bent. Je wilt niet dat anderen zich daarmee bemoeien of je bent het niet gewend, vanuit je geschiedenis, dat anderen betrokken kunnen zijn. Wellicht ga je ervan uit dat ieder mens zich bezighoudt met zijn levensweg en dat je je niet hoort te bemoeien met andermans zaken. Omdat je niet wil dat men zich met jouw zaken bemoeit, denk je dat anderen ook niet willen dat je je met hun zaken bemoeit. Je ervaart het als een recht om voor jezelf te kiezen. Je ervaart jezelf als solide en duidelijk.

Met onpersoonlijke energie kun je gemakkelijk nee tegen iemand zeggen. Als je nog verder aan de onpersoonlijke kant staat, ben je onbereikbaar en onaantastbaar.

Wanneer je je te veel identificeert met onpersoonlijke energie, kan jouw gevoelskant zich eenzaam en geïsoleerd gaan voelen. Daarnaast kun je je overweldigd voelen door de persoonlijke energie van anderen.

Wanneer je je ongemakkelijk of bedreigd voelt, wanneer iemand te nabij komt of te persoonlijk wordt, dan trek je de deur dicht naar je kwetsbaarheid. Je verbreekt de verbinding.

Persoonlijke energie

Vanuit een persoonlijke energie ben je verbonden met anderen. Je staat open en voelt een bereidheid om de ander te ervaren en te leren kennen. Des te sterker deze persoonlijke energie is des te sterker ervaar je de behoefte om je persoonlijk te verbinden. De kans is groot dat je zo afgestemd bent op anderen, dat je kunt ervaren hoe anderen zich voelen. Je stemt je gemakkelijk af op de behoefte van de ander. Je voelt liefde, genegenheid of zorg. Je bemoeit je met anderen omdat je je betrokken voelt. Je wilt dat zij weten dat je in hen geïnteresseerd bent. Wanneer er problemen zijn of onenigheid, dan wil je erover praten. Uiteindelijk is zorgen voor anderen een manier om contact te leggen en te onderhouden. Het beschermt je tegen een eenzaam en onbeduidend gevoel.

Persoonlijke energie betekent dat je inhaakt op de gevoelens van de ander. Als dat je standaardhouding is dan kun je er slecht tegen als iemand niet vanuit zijn gevoel met je verbonden is. Hoe iemand zich voelt in jouw aanwezigheid is dan van groot belang. Het maakt je erg afhankelijk.

Je loopt het risico meer te geven dan te ontvangen omdat je moeite hebt om jezelf te begrenzen. Je wilt iedereen blij maken, dat kan ten koste gaan van jezelf. Het nadeel is dat je afhankelijk bent van de goedkeuring van anderen en dus wil je niets doen dat het risico loopt om afgewezen te worden. Je verliest het contact met je eigen gevoelens en behoeften.

In het contact ​​met degenen die een sterke onpersoonlijke energie hebben, kun je je verlaten, afgewezen, onbeduidend of genegeerd voelen. Je wilt een eenheid, een symbiose vormen om te voorkomen dat je terecht komt in je eigen eenzame en potentieel geïsoleerde bestaan. Het leven voelt leeg en zelfs zinloos aan, wanneer je met anderen geen verbinding kunt maken.

Zowel persoonlijke als onpersoonlijke energieën werken op twee manieren; naar binnen en naar buiten.

Iemand die onpersoonlijke energie naar buiten richt:

 • Stelt grenzen in tijd; “Ik heb nog tien minuten en dan moet ik gaan.”
 • Stelt grenzen in ruimte; “Zou je een beetje willen opschuiven? Je zit te dichtbij. “
 • Stelt emotionele grenzen; “Hier ga ik liever verder niet op in, dat is te persoonlijk.”
 • Stelt mentale grenzen. “Ik heb een andere mening.”
 • Stelt gedragsgrenzen. “Dit ga ik niet doen.”

Iemand die onpersoonlijke energie naar binnen richt:

 • Trekt zich terug als hij zich niet op zijn gemak voelt.
 • Vertrekt als hij zijn grens heeft bereikt.
 • Communiceert zijn keuzes en beslissingen niet.
 • Confronteert niet als iemand hem niet goed heeft begrepen
 • Komt niet met voorstellen of initiatieven.
 • Hij doet zijn eigen ding, zonder de goedkeuring of toestemming van anderen.

Iemand die persoonlijke energie naar buiten richt:

 • Probeert verbinding te maken en te behouden.
 • Stelt zich kwetsbaar op ten gunste van de verbinding.
 • Past zich aan ten gunste van de verbinding.
 • Investeert tijd en ruimte ten gunste van de verbinding of omdat de ander dat nodig heeft.
 • Reikt uit om fysiek contact (aanraken) en nabijheid te maken.
 • Maakt oogcontact.
 • Zoekt manieren om samen met anderen activiteiten te plannen.

Iemand die persoonlijke energie naar binnen richt:

 • Is empathisch.
 • Voelt aan hoeveel tijd anderen nodig hebben
 • Past zich aan om het gevoel van verbondenheid te behouden.
 • Neemt de energie van de ander in zich op.
 • Voelt de emoties van anderen.
 • Wordt gemakkelijk geraakt door de ervaring van anderen.
 • Wil graag begrijpen wat de ander denkt en gelooft.
 • Is een helper.
 • Weet wat de ander nodig heeft voordat diegene het zelf weet.
 • Is alert ten aanzien van de behoeftes van anderen

In welke energie herken jij je?

Je kunt een voorkeur hebben voor een persoonlijke of onpersoonlijke energie,

maar ook voor een naar buiten of naar binnen gerichte energie.

Wanneer je meer in balans bent tussen persoonlijke en onpersoonlijke energie en kan bewegen tussen naar buiten en naar binnen gerichte energie, heb je meer keuzevrijheid. Dan kun je datgene doen of laten wat het beste past bij de situatie en bij jouw eigen behoefte.

Wil je leren om bepaalde patronen los te laten en andere te ontwikkelen?

Neem contact met mij op via het Contactformulier.

Wie zijn eigen gevoelens goed kent en accepteert, kan zich gemakkelijker verplaatsen in de emoties van anderen.

Je kunt je pas echt met anderen verbinden als je met jezelf verbonden bent. Dan verbetert de kwaliteit van je relaties. Door het bevorderen van je emotionele welzijn, ondersteun je jouw lichamelijke gezondheid. Tegelijkertijd leer je jezelf beter kennen en krijg je meer vat op je emoties.

 

Training Emoties wat moet ik ermee?

De meeste mensen hebben geen onderwijs of opvoeding gehad in het omgaan met emoties. Dat is vreemd want emoties liggen aan de basis van onze persoonlijkheid en ze dragen zorg voor ons welzijn.

In drie losse dagen behandelen we alles wat je over emoties moet weten en word je je bewust hoe je zelf met emoties omgaat en met die van de ander.

Meer info over de training

Wil je eerst gratis kennismaken om te kijken of dit iets voor je is? Meld je aan via het contactformulier.

 

Ben je een professional die met mensen werkt?

Leer een effectief stappenplan om emotionele intelligentie te ontwikkelen zowel bij jezelf als bij je cliënten. De opleiding is geaccrediteerd bij verschillende beroepsopleidingen. Meer info vind je hier:

BASIS OPLEIDING EMOTIONEEL MEESTERSCHAP VOOR PROFESSIONALS

De Basisopleiding Emotioneel Meesterschap voor professionals is geaccrediteerd door verschillende beroepsorganisaties, waaronder:

Het Registerplein (62 registerpunten)

Koninklijk Nederlands Genootschap voor Fysiotherapie (KNGF) (58 punten)

NOBCO Nederlandse Orde van Beroepscoaches (54 p.e. uren)

INTERESSANT ARTIKEL? Wil je het delen met je netwerk?

Marja heeft dertig jaar ervaring in het begeleiden van mensen bij de ontwikkeling van hun Emotionele Intelligentie en het loskomen van vroegkinderlijk trauma. Zij is auteur van het boek 'Emoties wat moet ik ermee?' en 'ABC van 15 emoties'. Marja heeft een effectief stappenplan ontwikkeld dat je helpt om emoties beter te herkennen, te accepteren en te uiten. Ze is getrouwd, heeft een volwassen dochter en woont en werkt in Amersfoort.

https://www.omgaanmetemoties.nl