You are here: Home » Stress en trauma » Wanneer je lichaam NEE zegt Deel 3

Wanneer je lichaam NEE zegt Deel 3

 

 

 

 

 

De belangrijkste aandachtspunten voor genezing

Een ander woord voor genezing is heling. Genezing is meer gericht op het lichaam en heling is gericht op heel worden, waardoor je in balans bent. Heel worden betekent een geheel worden door datgene toe te staan dat je hebt genegeerd in je leven. Vaak zijn dat je emoties.

Een holistische benadering

Bij een holistische benadering, staat jouw persoon centraal binnen jouw levensomstandigheden en de invloed van het gezin waarin je bent opgegroeid. Door een holistische aanpak word je gestimuleerd om je bewust te worden van stressfactoren die mogelijk in de kindertijd zijn ontstaan, waardoor bepaalde stressvolle patronen zijn ontwikkeld. Een holistische benadering bestaat uit de volgende aspecten:

 1. Het ontwikkelen van emotioneel bewustzijn.

Wanneer je niet leert hoe je je gevoelens en emoties op een zinvolle manier uit, ontstaat er emotionele stress die zich vertaalt in fysieke stress. Het leren omgaan met emoties leer je in de kindertijd. Hierin word je beïnvloed door het voorbeeld van je ouders. Als zij emoties onderdrukken, negeren of veroordelen dan is de kans groot dat jij en je broertjes en zusjes dat ook gaan doen. Hiermee start de fysieke stress die hieruit voortkomt.

Het ontwikkelen van emotioneel bewustzijn houdt in dat je leert emoties te herkennen en te erkennen als een natuurlijk onderdeel van jezelf. Het betekent ook dat je het belang van de functie van emoties erkent en dat je in staat bent om je gevoelens te uiten. Het is de basisgereedschap die je nodig hebt om met de onvermijdelijke spanningen in het leven, om te kunnen gaan.

Een gezonde uiting van emoties zorgt juist voor verlichting van stress.

Door middel van emoties ervaren we de wereld om ons heen. Onze emoties zijn een reactie op de omgeving. Ze geven aan hoe we de wereld om ons heen ervaren en welke behoeften daaruit voortkomen. Emotionele herinneringen evenals het voorbeeld van onze ouders, hoe zij reageerden op bepaalde gebeurtenissen, zorgen ervoor dat we in bepaalde situaties een bepaalde houding aannemen. Dat kan bijvoorbeeld een gesloten, open of bedreigde houding zijn. Ons wereldbeeld wordt beïnvloed door het wereldbeeld en gedrag van onze ouders in de wereld.

De mate waarin je van jezelf houdt komt voort uit de mate waarin je ouders lieten blijken dat ze van je hielden. Ouders kunnen van hun kinderen houden zonder dat dit door de kinderen als zodanig wordt ervaren omdat ze blijkbaar niet in staat zijn om zich werkelijk af te stemmen op het kind, op wat het nodig heeft. Een kind voelt zich dan niet gezien en begrepen en kan daardoor concluderen dat het niet geliefd is, waardoor het gedrag ontwikkeld om wel gezien te worden of zich juist helemaal niet meer laat zien. De emotionele afwezigheid van een ouder zorgt voor onbewuste fysieke stress.

Cruciaal voor de gezonde ontwikkeling van de neurobiologie van zelfregulering bij het kind is een relatie met de ouder waarbij laatstgenoemde ziet en begrijpt wat het kind voelt en met gepaste empathie kan reageren op de emotionele signalen van het kind.

Uit. Wanneer het lichaam Nee zegt (P. 234)

Voor een kind is alles normaal en een kind zal lang loyaal zijn aan zijn ouders.

Het kan moeilijk zijn om de waarheid onder ogen te zien wanneer ouders je liefdeloos hebben opgevoed, emotioneel verwaarloosd of emotioneel en/ of fysiek hebben mishandeld.  Als je blijft ontkennen wat er in het gezin is gebeurd zul je alle gevoelens die daar mee te maken hebben onder de deksel houden en zul je hier indirect last van hebben. De kans is groot dat je vanuit een voortdurende onrust, schuldgevoel en gebrek aan eigenwaarde door het leven gaat. Je kunt het gemis of de beschadiging niet oplossen en terugdraaien maar je kunt er wel mee in het reine komen en besluiten om liefdevol met jezelf om te gaan. De realiteit van je geschiedenis onder ogen zien betekent dat je al deze gevoelens accepteert. We zijn nu eenmaal geen supermensen.

We zijn heel creatief in het vermijden van emoties. Het is niet dat je een keuze hebt, ook al denk je van wel; “Ik heb niets met emoties” hoor ik regelmatig. Dat is onmogelijk, want ieder mens heeft emoties. Dus als je het voorbeeld hebt gehad van je ouders dat ze er niet toe doen of dat ze worden afgekeurd dan leer je emoties te vermijden, bagatelliseren of pas je een van de andere strategieën toe.

Wil je weten welke strategieën jij toepast?

Bewust worden van strategieën om emoties te vermijden.

Stuur mij de lijst met 17 strategieen om emoties te vermijden

 

 

dit veld niet invullen s.v.p.

 1. Naar jezelf met mededogen kijken

Het is vaak makkelijker om jezelf kritiek te geven dan dat je jezelf liefdevol benadert. In plaats van jezelf de schuld geven kun je vanuit een meedogende nieuwsgierigheid proberen jezelf beter te begrijpen. Dat begint met jouw ontstaansgeschiedenis.

Misschien besef je het nog niet, maar wanneer je hard en kritisch bent tegen jezelf, kun je ervan uitgaan dat je een negatief zelfbeeld hebt. Ons zelfbeeld ontstaat in de kindertijd. Wanneer je weinig bevestiging, aandacht en liefde hebt gehad, heb je als kind geconcludeerd dat je niet de moeite waard bent, dat je er niet toedeed of zelfs dat je waardeloos bent. Dit is het fundament waarop je strategieën bouwt om wel geliefd en gewaardeerd te worden. Maar je kunt nu  besluiten dat je goed bent zoals je bent.

Compassie voor jezelf ontwikkelen betekent dat je mild bent voor jezelf.

De mildheid komt voort uit een gevoel van zelfacceptatie, dat je goed bent zoals je bent. Het gaat erom dat je weer van jezelf kunt houden zowel van je mooie als van je minder mooie eigenschappen, die we allemaal hebben.

Kijk elke dag eens in de spiegel, kijk jezelf recht in de ogen, glimlach naar jezelf en spreek de volgende affirmatie drie keer uit: Ik ben goed zoals ik ben, ik mag er zijn.

Voel wat dit met je doet. Het kan in het begin erg onwennig en ongeloofwaardig aanvoelen maar blijf het doen omdat jouw vertrouwen hierin moet groeien

 Geef jezelf minimaal drie keer per dag een compliment

Je kunt overal complimenten over geven, over iets dat je mooi vindt aan jezelf, een trots gevoel, de manier waarop je met iemand omgaat, iets wat je voor elkaar hebt gekregen, een aardig woord voor iemand of iets wat je moeilijk vond om te doen en toch hebt gedaan. Begin met kleine complimentjes. Het kunnen kleine handelingen, kleine gebaren of kleine waarnemingen zijn.

 1. Je bewust worden van onbewuste stress.

We hebben de neiging om te denken dat we bewust in het leven staan maar schrik niet het grootste deel van je doen en laten wordt onbewust aangestuurd. Veel van je automatische gedrag is al jong in de kindertijd ontstaan. Zo kun je al jong geleerd hebben om eerst rekening te houden met anderen. Dat is niet gezond, maar je dacht dat dit normaal was. Een gebrek aan liefde, aandacht, bevestiging of ondersteuning tijdens de kindertijd kan tot gevolg hebben dat je als kind hebt geconcludeerd dat je niet de moeite waard bent. Vervolgens ga je op allerlei manieren bewijzen dat je wel de moeite waard bent. Zo begint de onbewuste stress. Omdat je zo verbonden bent met het gezin waarin je opgroeide, heb je meestal iemand anders nodig om daar vanuit een neutrale bril naar te kunnen kijken, om je te helpen om onbewuste aannames, bewust te krijgen. Helaas kun je pas veranderen als je bewust bent van deze onbewuste keuzes, aannames en gevoelens.

Veel mensen met bijvoorbeeld een burn-out zijn perfectionistisch, zelfredzaam en voelen zich vaak verantwoordelijk voor anderen. Dat zijn drie gedragspatronen die onbewuste chronische stress veroorzaken en vaak een dieperliggende oorzaak hebben.

 1. Je autonomie ontwikkelen

Veel cliënten die bij mij komen waren vroeger een voorbeeldig, gemakkelijk, aangepast kind. Aangepaste kinderen kunnen de indruk geven gelukkig te zijn en niet veel nodig te hebben.  Door blijvende aanpassing ben je bezig met de behoeften van anderen en ken je je eigen behoeften niet meer. Daardoor kun je vervreemd raken van jezelf. Bij een gebrek aan autonomie, kun je je nooit laten gelden, waardoor je in feite geen controle hebt over je eigen leven.

Autonomie is een primaire, universele behoefte van ieder mens. Een peuter kan al duidelijk maken wat het wil en wat het niet wil. Het staat er bijvoorbeeld op om dingen zelf te doen. Wanneer ouders het kind hier vrij in kunnen laten, binnen veilige grenzen, dan ervaart het kind dat het zijn eigen weg mag gaan en dat het mag voelen wat het voelt. Later in de puberteit ontstaat de behoefte om je los te maken van je ouders en hun wereld. Je zoekt naar een eigen wereld waar jij je thuis voelt. Je bent autonoom wanneer je in overeenstemming leeft met je eigen gevoelens en behoeften. Je gevoelens en behoeften fungeren als kompas.

 1. Assertiviteit ontwikkelen

Om je autonomie te kunnen ontwikkelen is het belangrijk dat je assertieve vaardigheden hebt ontwikkeld. Assertieve vaardigheden zijn:

 • Grenzen stellen
 • Voor jezelf opkomen
 • Je mening geven en feedback geven
 • Initiatief nemen
 • Kritiek kunnen geven en ontvangen

Kenmerkend voor een assertieve houding is dat je opkomt voor je eigen behoeften op een directe vriendelijke manier terwijl je de ander ook vanuit respect benaderd. Mensen die zich overwegend assertief gedragen en opstellen zullen minder last hebben van stress, want ze hebben het gevoel dat ze controle hebben over hun eigen leven, dat ze keuzes maken die bij hen past en ze zijn tegelijkertijd in staat om rekening te houden met anderen.

 1. Emotionele en sociale verbindingen ontwikkelen

Emotionele en sociale verbondenheid is naast autonomie de tweede primaire, universele behoefte. Het is deels een vaardigheid om sociale relaties aan te gaan en deels gaat het erom dat je jezelf kunt zijn in contact met anderen. Daarnaast is het net zo belangrijk dat je je kunt verplaatsen in de ander zijn of haar gevoelens, beweegredenen en behoeften.

Emotionele en sociale verbinding vraagt om vaardigheden als met aandacht luisteren, open vragen kunnen stellen, non-verbale signalen kunnen opvangen, empathie kunnen uitspreken, hulp kunnen vragen en kwetsbaar kunnen zijn.

Wil je je bewust worden van de oorzaak van jouw  stress symptomen?

Wil je jouw emotionele bewustzijn ontwikkelen?

COACHING MOGELIJKHEDEN

Meld je aan via het contactformulier voor een gratis intake/kennismakingsgesprek

 

Ben je al even bezig is met bewustwording en je persoonlijke ontwikkeling?

Heb je behoefte aan verdieping, verheldering en aan het oplossen van hardnekkige patronen?

Heb je behoefte aan een persoonlijke en professionele ontwikkeling?

Wil je vat krijgen op verschillende vormen van conditionering?

Wil je mensen helpen om fysiek, mentaal en emotioneel gezond te worden?

GEACCREDITEERDE OPLEIDING EMOTIONEEL MEESTERSCHAP 

 

Wil je weten welke stressymptomen aangeven dat je op weg bent naar een burn-out?

Vraag de gratis test aan:

Ja, ik meld me aan voor de burn-out test

 

 

dit veld niet invullen s.v.p.

 

INTERESSANT ARTIKEL? Wil je het delen met je netwerk?

Marja heeft dertig jaar ervaring in het begeleiden van mensen bij de ontwikkeling van hun Emotionele Intelligentie en het loskomen van vroegkinderlijk trauma. Zij is auteur van het boek 'Emoties wat moet ik ermee?' en 'ABC van 15 emoties'. Marja heeft een effectief stappenplan ontwikkeld dat je helpt om emoties beter te herkennen, te accepteren en te uiten. Ze is getrouwd, heeft een volwassen dochter en woont en werkt in Amersfoort.

https://www.omgaanmetemoties.nl