You are here: Home » Mensenkennis voor leidinggevenden » Individuele coaching professionals in organisaties

Individuele coaching professionals in organisaties

Emotionele intelligentie inzetten om de afstand te verkleinen.

Hoe je verbinding maakt heeft meer impact op het gevoel van vertrouwen van anderen, dan wat je zegt.  Hoe beter de relatie, hoe opener de communicatie en hoe meer vertrouwen er is. Daniel Goleman toont in zijn boek Emotionele Intelligentie duidelijk aan dat naarmate de Emotionele Intelligentie toeneemt, de effectiviteit van de samenwerking stijgt en stress in de organisatie afneemt.

Emoties spelen een belangrijke rol bij cultuurverandering en reorganisaties, maar ook bij de dagelijkse gang van zaken. De werkplek kan een poel van emoties zijn, die ontstaan door karakter verschillen, mening verschillen, gedrag verschillen, rivaliteit, teleurstelling en privéproblemen.

Denk aan jaloezie ten aanzien van assertieve collega’s, boosheid vanwege onrechtvaardig of grensoverschrijdend gedrag, angst voor afwijzing en kritiek, verdriet om tegenslag en teleurstelling, begeerte naar macht en invloed, verontwaardiging voor bepaalde beslissingen en enthousiasme over de inhoud van het werk.

Sommige mensen laten zich geheel leiden door hun emoties en anderen proberen ze zoveel mogelijk te beheersen. Wanneer je emoties die er spelen niet bespreekt kan het leiden tot roddel, pesterijen en klagen. Soms lijkt het alsof we weer terug zijn op de kleuterschool.

De werksfeer en het werkplezier zijn voor een groot deel afhankelijk van de kwaliteit van de emotionele intelligentie en de kwaliteit van de sociale en assertieve vaardigheden van jou als professional.

Veel mensen hebben het idee dat emoties juist de voortgang van zaken vertraagt of belemmert, maar deze belemmering ontstaat eerder doordat emoties niet serieus worden genomen. Het werk verloopt juist effectiever als emotionele reacties op tafel komen en open besproken worden.

Stress is verantwoordelijk voor een op de drie ziekmeldingen.

Bij stress denken we meestal aan werkdruk, maar het gaat veel vaker over emotionele stress, veroorzaakt door veranderingen op het werk, buitensluiten, het hebben van geen invloed, intimidatie en persoonlijke problemen. Door je emotionele intelligentie in te zetten kun je veel stress voorkomen.

Effectief leren omgaan met emoties

Als professional is het belangrijk om je om te voorkomen dat je:

 • je onmachtig voelt als een iemand emotioneel wordt.
 • je afstand neemt (uit verbinding gaat) wanneer iemand emotioneel wordt.
 • je negatief oordeelt over emoties.
 • bang wordt van heftige emoties en die probeert te sussen.
 • te snel in de rol van de ‘redder’ duikt en je daardoor voor het karretje van iemand laat spannen.
 • je laat gijzelen door de emoties van anderen, omdat je niet weet hoe je ermee om moet gaan.

Vaak gaat de coaching over een of meerdere van onderstaande leerdoelen:  

 • Weerstand verminderen bij medewerkers
 • Niet meer door iedereen aardig gevonden willen worden.
 • Open staan voor het advies van anderen
 • Zelfvertrouwen ontwikkelen als leidinggevende
 • Authenticiteit ontwikkelen
 • Sneller besluiten kunnen nemen
 • Gelijkwaardige houding ontwikkelen
 • Het ontwikkelen van emotionele intelligentie
 • Om kunnen gaan met emoties van anderen
 • Jezelf meer willen profileren
 • Leren grenzen stellen en ‘nee’ zeggen
 • Autonome kracht ontwikkelen
 • Conflicten aan durven gaan
 • Medewerkers aan kunnen spreken
 • Lastige gesprekken kunnen aangaan
Werkwijze

Elk onderwerp wordt vanuit drie invalshoeken benaderd:

 1. Psychologische kennis

Door belangrijke psychologische kennis te verwerven, krijg je meer inzicht in emotioneel en lastig gedrag van medewerkers. Met behulp van deze kennis ben je beter in staat om gedrag van medewerkers te begrijpen, om emotionele stresssymptomen te signaleren en interpreteren en om de juiste interventies te plegen.  Dit zorgt voor meer betrokkenheid waardoor medewerkers zich gezien en gehoord voelen, wat leidt tot een groeiende motivatie.

 2. Zelfkennis en persoonlijke ontwikkeling

Elke module levert een bijdrage aan jouw persoonlijke en professionele ontwikkeling. Belemmeringen om je meer gelijkwaardig en ondersteunend op te stellen, worden weggenomen. Je krijgt meer zelfvertrouwen om medewerkers met een open houding tegemoet te treden en je leert met meer gemak om te gaan met emotionele spanningen. Zo voorkom je een negatieve werksfeer en oplopend ziekteverzuim. Door het ontwikkelen van jouw emotionele intelligentie, kun je in uiteenlopende situaties passend en effectief reageren.

 3. Vaardigheden

Je ontwikkelt belangrijke vaardigheden om medewerkers te motiveren en te ondersteunen. Je leert om te gaan met emoties, moeilijke gesprekken met meer gemak te voeren en echt contact te maken met medewerkers. Deze vaardigheden dragen bij aan een optimale werkrelatie.

Door op deze drie verschillende niveaus te leren is de kans op borging, op blijvend resultaat, maximaal. 

Wat levert deze coaching  jou als mens en professional op?
 • Je hebt meer rust en zelfvertrouwen in situaties waarin anderen emotioneel zijn.
 • Je kunt een sfeer van veiligheid en vertrouwen creëren, waardoor heftige emoties verminderen.
 • Je herkent emoties bij jezelf en bij anderen en je kunt ze in het contact erkennen, benoemen en er effectief mee omgaan.
 • Je krijgt inzicht in specifieke psychologische mechanismen. Daardoor kun je adequater reageren op emotionele stress van medewerkers.
 • Je bent in staat je beter af te stemmen op anderen, wat leidt tot meer vertrouwen en daardoor tot betere samenwerking.
 • Je bent in staat je in uiteenlopende emotionele en/of stressvolle situaties staande te houden.
 • Door de ontwikkeling van emotionele intelligentie oordeel je minder over emoties en ben je in staat door lastig gedrag te kijken en anderen beter te begrijpen.

 Wat is het effect van de coaching op collega’s, medewerkers en klanten?

 • Ze hebben meer respect voor je.
 • Ze delen meer met je.
 • Ze komen eerder naar je toe, daardoor weet je sneller wat er speelt en kun je er eerder actie op ondernemen.
 • Ze gaan minder snel in de ziektewet als er iets speelt.

Coachingstarief

Een sessie coaching duurt een uur en vindt plaats in Amersfoort.
Organisatietarief:  €150,- exclusief BTW
ZZP’ers: €110,- exclusief BTW

Jouw Persoonlijke Coach: Marja Postema

Oprichter van de Emotionele Intelligentie Academie (EIA)

Marja heeft meer dan vijfentwintig jaar ervaring in het begeleiden van mensen d.m.v. coaching en training. Ze werkt voornamelijk met professionals in organisaties. Marja is getrouwd, heeft een volwassen dochter en woont en werkt in Amersfoort.

Marja schreef twee boeken over emoties:

 • Emoties wat moet ik ermee? (2013)
 • ABC van 15 emoties (2017)

 

Professionals over Marja Postema:

Marja heb ik ervaren als zeer oprecht, betrokken, integer, met ontzettend veel deskundigheid en een uitermate sterk invoelend vermogen.

Marja is bevlogen. Ze doorgrondt al je vragen en leidt je langs de hobbels die je te gaan hebt.

Marja weet op de juiste manier en momenten vragen te stellen, die inzicht geven en je aan het denken zetten.

Marja stimuleert je om in je eigen kracht te gaan staan.

Dankzij haar enorme deskundigheid biedt Marja een veilige basis.

Marja maakt vanaf het eerste moment echt contact. Ik voel me bij haar op mijn gemak. Ze heeft een grote levenservaring en dat spreekt me aan.

Haar open houding (er is nooit iets fout) zorgt voor een prettige sfeer waarin ik meer leerde dan ik ooit voor mogelijk had gehouden.

De begeleiding van Marja is uitstekend. Zij heeft een gave om als het ware met de analytische kundigheden van een medisch specialist precies te achterhalen waar de defensiemechanismen verborgen zitten en hoe je die ook nu nog gebruikt en er dus last van hebt. Maar ook hoe je ze uiteindelijk kunt veranderen.

Feedback coaching:

Ik heb inzicht gekregen in de spanning tussen mijn kritische kant en mijn kwaliteiten. Nu ben ik in staat een andere koers, gericht op vernieuwing en ontwikkeling, in gang te zetten.’
M. van der Harst.  Manager Provincie Flevoland

‘Ik heb door de gesprekken met Marja inzicht gekregen in de oorzaken die ten grondslag lagen aan mijn houding, die problemen veroorzaakten binnen mijn werk. Door dit inzicht kon ik mijn functioneren verbeteren. Marja gaf mij gedurende deze gesprekken een gevoel van veiligheid. Verder zorgt haar open houding voor een prettige sfeer waarin ik meer leerde dan dat ik ooit voor mogelijk had gehouden.’
C. van Velden Manager Meander Ziekenhuis
Mijn grenzen laten overschrijden was het thema waar ik mee naar Marja kwam. Door de gesprekken met Marja heb ik ervaren dat patronen er al lang zijn. In mijn jeugd heb ik geleerd om mij op een bepaalde manier te gedragen. Marja haalde voor mij de essentiële punten uit mijn verhaal en hier gingen we mee aan de slag. Ze doet dit op een hele respectvolle, prettige manier. Het effect van de coaching is dat ik meer mijn eigen plan trek. Ik stel mij minder afhankelijk op van de ander. Ik voel mij sterker worden. Daardoor kan ik beter mijn grenzen aangeven.

Elise Leidinggevende

Heb je interesse?

Wil eerst een gratis kennismakingsgesprek?

Dat kan. Neem contact op d.m.v. het contactformulier.

INTERESSANT ARTIKEL? Wil je het delen met je netwerk?

Marja heeft dertig jaar ervaring in het begeleiden van mensen bij de ontwikkeling van hun Emotionele Intelligentie en het loskomen van vroegkinderlijk trauma. Zij is auteur van het boek 'Emoties wat moet ik ermee?' en 'ABC van 15 emoties'. Marja heeft een effectief stappenplan ontwikkeld dat je helpt om emoties beter te herkennen, te accepteren en te uiten. Ze is getrouwd, heeft een volwassen dochter en woont en werkt in Amersfoort.

https://www.omgaanmetemoties.nl