You are here: Home » Mensenkennis voor leidinggevenden » Een gebrek aan emotionele intelligentie beperkt je leven.

Een gebrek aan emotionele intelligentie beperkt je leven.

 

 

 

Definitie Emotionele intelligentie is de mate waarin iemand zijn/haar emoties herkent, erkent en kan uiten.

Hoe beperkt het je leven?

Als je geen of weinig contact hebt met je emoties dan kun je niet voelen hoe het met je gaat, dan weet je niet goed wie je bent want emoties zijn een kompas om te voelen waar je van houdt en waar je niet van houdt en je zult moeite hebben om je verbonden te voelen met anderen. Dit zijn grote beperkingen in je leven.

Emoties zijn verbonden met ons wezen

Vanaf je geboorte geven je emoties aan dat je iets nodig hebt, dat je iets wilt of juist niet wilt. Je kunt nog niet praten maar je hebt wel je emoties om iets duidelijk te maken. Je gaat huilen als je honger hebt of een vieze luier.

Bij kleine kindjes zie je de emoties komen en gaan. Het ene moment gieren ze van plezieren dan gebeurt er iets, ze vallen bijvoorbeeld en dan schreeuwen ze van de pijn.

Deze vrije stroom van het beleven en uiten van emoties veranderd op een gegeven moment. Tijdens ons opgroeien worden we gesocialiseerd en verliezen we voor een deel en soms voor een groot deel deze verbinding met onze gevoelswereld.

Straks kom ik terug op deze socialisatie.

Ik maak nu even een sprong naar de volwassenheid.

Ik zal een paar voorbeelden noemen met welke vragen en problemen mensen bij mij komen en wat dit betekent ten aanzien van het omgaan met emoties:

Pleasgedrag: door iedereen aardig gevonden willen worden. Anderen niet willen teleurstellen. Met andere woorden het onvermogen om te mogen voelen of je je aardig voelt of niet.

Chronisch onzeker, overal bevestiging zoeken. Geen toegang tot gevoelens van zekerheid of irritatie.

Te veel aanpassen aan anderen, gebrek aan eigen mening. Geen toegang tot gevoelens die de weg wijzen.

Sterk moeten zijn. Alles aan moeten kunnen en overal tegen kunnen. Geen kwetsbare gevoelens kunnen toestaan.

Jezelf bewijzen dat je goed bent. De lat steeds te hoog leggen. Geen kwetsbare gevoelens en je gevoel van onvermogen mogen toestaan. Risico op burn-out.

Zich over- verantwoordelijk voelen, iedereen moeten helpen. Niet mogen voelen dat je ergens geen zin in hebt.

Geen grenzen durven stellen. Niet voor jezelf durven opkomen. Geen kracht kunnen voelen.

Voor anderen zorgen, geen tijd voor jezelf hebben. Niet voelen dat je een eigen behoefte hebt.

Mensen vragen hulp als ze hierin vastlopen; ze zijn het gedrag zat maar kunnen het niet veranderen. Of ze merken dat het gedrag een negatieve reactie oproept of een partner dreigt de relatie tel beëindigen.

Bij veel van deze gedragspatronen speelt angst een grote rol.

Dat is natuurlijk ook een emotie maar helaas is dat een emotie die veel andere emoties weer belemmert en waardoor je vast blijft houden aan oud gedrag.

Angst voor afwijzing

Door angst voor afwijzing zoek je de goedkeuring van anderen. Wil je koste wat kost aardig gevonden worden of je aanpassen aan de verwachtingen van de ander.

Angst voor kritiek

Wanneer je afhankelijk bent van de mening en goedkeuring van anderen, zul je huiveren voor diens kritiek en je onderdanig opstellen. Je gevoel van eigenwaarde ligt in de handen van een ander. Hier ligt een diepe kernovertuiging ten grondslag, dat je niet goed genoeg bent.  Daardoor stel je hoge eisen aan jezelf en leg je de lat nogal eens te hoog.

Angst voor een conflict en ruzie

Veel mensen hebben angst voor boosheid en ruzie, enerzijds omdat ze ooit te veel hebben meegemaakt en anderzijds omdat ze nooit geconfronteerd zijn met gevoelens van boosheid. De spanning van boze mensen is moeilijk te verdragen. Hierdoor ben je gemakkelijk te manipuleren, vooral wanneer iemand op een dwingende manier aandringt.

Angst om te zeggen wat je werkelijk vindt.
Angst om te laten zien wat je echt voelt.
Angst om niet aardig gevonden te worden.
Angst niet goed genoeg te zijn.
Angst om niet te voldoen aan verwachtingen van een ander.

Angst is vaak een grote belemmering om jezelf te zijn en jezelf zijn betekent dat er ruimte is voor alle emoties en gevoelens in je.

De angst is verbonden met een kernovertuiging en zo komen we uit bij het verleden en bij mijn werkwijze om mensen te helpen meer emotionele intelligentie te ontwikkelen

 

Wat is er nodig om weer vrij te worden van deze patronen en innerlijke belemmeringen los te kunnen laten?

Bewust worden van jouw conditionering

Wanneer je je niet bewust bent van jouw conditionering, denk je dat je nu eenmaal zo bent. Je beseft niet dat een deel van jou is verdwenen uit je bewustzijn en in een verboden zone is terecht gekomen.

Bijna alle hardnekkige patronen zijn verbonden met de socialisatie in de kindertijd.

Daarom is het belangrijk naar de eerste levensfase te kijken om te ontdekken hoe je persoonlijkheid zich heeft ontwikkeld. Het is de sleutel om meer tot je recht te komen, want dit inzicht geeft je informatie over de belemmeringen en obstakels die geslecht moeten worden, zodat de weg vrij is voor andere kanten van jezelf.

Ieder mens is sociaal geconditioneerd, dat is onvermijdelijk. In de kindertijd ben je afhankelijk van de liefde en zorg van je opvoeders. Je ontwikkelt datgene wat wordt gewaardeerd, wat van je verwacht wordt en waar je ouders een voorbeeld in zijn of doordat de omstandigheden het vragen. Dit is de basis van je handelen voor de rest van je leven. Heb je geleerd voor anderen te zorgen, dan ga je dat ontwikkelen. Heb je geleerd jezelf te redden, dan ontwikkel je je zelfstandigheid. Heb je geleerd te presteren, dan richt je je op prestaties. Je kiest een opleiding en later een beroep dat hierbij aansluit, zodat je nog meer wordt gewaardeerd op deze eigenschappen. Zo ontwikkel je kwaliteiten en vaardigheden. Maar je kracht is ook vaak je zwakte, want je staat als het ware op één been.

Ik heb al jong mijn zelfstandigheid ontwikkeld. Het is een kwaliteit, maar mijn zwakte was dat ik geen steun zocht op momenten dat ik het nodig had, omdat ik dacht dat ik dan een last was voor de ander. Het gevolg was dat ik te veel alleen deed en te veel van mezelf vroeg. Ik moest alles zelf kunnen doen.

Naast socialisatie heeft de mate van emotionele aandacht tijdens de kindertijd een grote invloed op je ontwikkeling

Een kind heeft behoefte aan liefde, emotionele aandacht, geborgenheid, steun en bevestiging. Deze primaire behoefte, die ieder kind heeft, is niet bij iedereen vervuld; ouders die te druk, ziek of zwak waren, andere kinderen die extra aandacht vroegen, spanningen of armoede. Er kunnen allerlei oorzaken zijn, waardoor deze behoefte om je geborgen en geaccepteerd te voelen, niet is vervuld.

Door het gebrek aan emotionele geborgenheid gaat een kind denken dat er iets mis met hem/haar is. Een kind gaat vervolgens op zoek om wel geaccepteerd te worden en zich geliefd te voelen of het gaat zijn eigen gang. Dit kan zich later uiten door angst voor kritiek of afwijzing en een sterke drang om je op een bepaalde manier te laten zien, waarvan je het idee hebt dat je dan wordt geaccepteerd. Ook al ben je geen kind meer, deze gevoelens zitten nog steeds in jou.

Het zijn de angsten van een kind dat bang is niet goed genoeg te zijn. Dat is een sterke angst omdat het kind destijds totaal afhankelijk was van de opvoeders.

Dus het gevolg van socialisering en een gebrek aan emotionele geborgenheid is het onderdrukken of negeren van allerlei gevoelens en emoties.

Want emoties en gevoelens verbinden je met je wezenlijke zelf. Dan komen we op het volgende punt:

We kunnen gevoelens onderdrukken, maar daarmee zijn ze nog niet weg.

Door de onnatuurlijke scheiding die je hebt aangebracht in jezelf tussen wie je bent en wie je niet bent, kan het bijna niet anders dan dat je in zekere zin voortdurend in gevecht bent met jezelf. Het controlerende deel probeert het emotionele deel te beheersen. Je probeert jezelf als het ware te overwinnen. Je maakt een onderscheid tussen wat je acceptabel vindt en wat je afkeurt in jezelf. Ook hier geldt dat je wel een scheiding in jezelf kunt aanbrengen, maar daarmee is het niet wenselijke deel niet verdwenen. Het kan een uitputtende strijd met jezelf worden tussen wie je wilt zijn of denkt te moeten zijn en wie je bent. Je wilskracht kan sterk zijn, maar het zal je nooit lukken je gevoelens en gevoeligheden weg te nemen. Zo worden mensen overspannen of komen ze in een burn-out terecht.

Je kunt jezelf niet overwinnen, maar je kunt wel leren jezelf te accepteren met al je gevoelens en gevoeligheden.

Deze reis heb ik zelf afgelegd. Dit Groningse meisje, totaal afgesloten van gevoel en alleen bestaansrecht ervoer als ik anderen hielp, liep ik rond mijn dertigste in alle levensgebieden vast. Vervreemd van mezelf en geen houvast hoe te leven. Mijn ik red mezelf wel strategie bracht me weinig levensgeluk.

De grootste belemmeringen om jezelf te zijn is je zelfbeeld en de angsten die ervoor zorgen dat dit zelfbeeld in stand blijft.

Dat is een sterke angst omdat het kind destijds concludeerde dat dit de enige manier was om gezien, gehoord en geliefd te worden. Daarnaast heb je gedacht dat je ouders niet wilden dat je jezelf was. Als je deze diepgewortelde angst niet oplost, blijft het jouw levenshouding bepalen. De persoon die je bent geworden biedt je schijnveiligheid. Om dit los te kunnen laten heb je meer nodig dan tips en trucjes. Je kunt dit niet op een oppervlakkige manier oplossen.

In mijn werk help ik mensen om meer zichzelf te zijn.

COACHING MOGELIJKHEDEN

Meld je aan via het contactformulier voor een gratis intake/kennismakingsgesprek

 

Ben je al even bezig is met bewustwording en je persoonlijke ontwikkeling?

Heb je behoefte aan verdieping, verheldering en aan het oplossen van hardnekkige patronen?

Heb je behoefte aan een persoonlijke en professionele ontwikkeling?

GEACCREDITEERDE OPLEIDING EMOTIONEEL MEESTERSCHAP 

Tijdens de opleiding onderzoek je aan de hand van je eigen geschiedenis welke aspecten de ontwikkeling van je persoonlijkheid hebben beïnvloed. Dat is meer dan alleen je opvoeding. De geschiedenis en de persoonlijkheid van je ouders hebben ook een grote invloed gehad. Je ontdekt de rode draad in je leven want het gedragspatroon waarmee je door de kindertijd bent gekomen is een soort comfort zone voor je geworden. Ik ben ervan overtuigd dat ieder mens compleet wil zijn. Het is een weg die ik zelf heb afgelegd. Ik wil je graag helpen om je zowel persoonlijk als professioneel te ontwikkelen.

Resultaat opleiding Emotioneel Meesterschap Deel 1:

Je leert met behulp van een effectief stappenplan emotionele intelligentie ontwikkelen.

Je leert alles wat je moet weten over emoties.

Je krijgt diepgaand inzicht in alle aspecten die je persoonlijkheid hebben beïnvloed.

Je leert beschermingsstrategieën herkennen en ontmantelen.

Je herkent de relatie tussen lichaam en geest

Je leert patronen te ontmantelen ontstaan door vroegkinderlijk trauma.

Je ontwikkelt jezelf persoonlijk en professioneel.

Je vergroot je mensenkennis

 

INTERESSANT ARTIKEL? Wil je het delen met je netwerk?

Marja heeft dertig jaar ervaring in het begeleiden van mensen bij de ontwikkeling van hun Emotionele Intelligentie en het loskomen van vroegkinderlijk trauma. Zij is auteur van het boek 'Emoties wat moet ik ermee?' en 'ABC van 15 emoties'. Marja heeft een effectief stappenplan ontwikkeld dat je helpt om emoties beter te herkennen, te accepteren en te uiten. Ze is getrouwd, heeft een volwassen dochter en woont en werkt in Amersfoort.

https://www.omgaanmetemoties.nl