You are here: Home » Stress en trauma » Focussen een methode die de wijsheid van je lichaam aanspreekt

Focussen een methode die de wijsheid van je lichaam aanspreekt

Sta je wel eens stil bij jezelf; hoe het echt met je is?

‘Hoe is het met je?’ vraagt een goede vriend en gelijk zeg je ‘goed’.

We zijn zo snel met een sociaal wenselijk antwoord en we nemen niet de tijd om echt te voelen hoe het met ons is. We hebben nauwelijks oprechte aandacht voor hoe we ons voelen. Niet voor onszelf en niet voor de ander. Al die gevoelens die we echt wel de hele dag door ervaren waaien we weg.

Wil je hier verandering in aanbrengen?

Wil je leren om echt stil te staan bij je gevoelens?

Focussen is een praktische methode om contact te maken met je beleving.

Deze methode is ontwikkeld door de Amerikaanse hoogleraar en psychotherapeut Eugene Gendlin in de jaren ’70 om .

Het is een lichaamsgericht proces waarin je stilstaat bij wat er binnenin je speelt. Ook wel Felt sense genoemd.

Iedereen kan leren focussen.

Focussen helpt je gevoelens te ervaren, erkennen en benoemen.

Focussen is een vaardigheid om te ontdekken waar en waarom je in je leven op bepaalde gebieden vastloopt, geremd of verkrampt bent. Je geeft aandacht aan iets dat nog vaag is maar op de een of andere manier aandacht vraagt. Als je bij dat ‘iets’ stilstaat op een vriendelijke, uitnodigende manier, krijgt het de kans zich te ontvouwen zodat het duidelijk wordt waar het om gaat. Dat geeft eerst een opluchting en een fysieke de ontspanning.

Het is niet bedoeling dat je in je gevoelens blijft hangen of dat je je gevoelens gaat analyseren of dat je oplossingen gaat bedenken. Het gaat er vooral om dat je stil blijft staan wat er in je lichaam gebeurt zonder oordeel terwijl je in een ontvankelijke staat bent waarin zich vanzelf beelden of antwoorden aandienen.

Focussen d.m.v. felt sensen kan je helpen:

 • om contact te maken met je gevoelens
 • om contact te maken met je verlangens
 • om contact te maken met oude pijn en deze te helen
 • om kanten van jezelf die je hebt genegeerd te herontdekken

Het proces van focussen bestaat uit 6 stappen

Stap 1                Stilstaan bij wat er nu is in je leven speelt

Wat houdt je bezig?

Wat zit je het meeste dwars?

Welk probleem voelt het pijnlijkst, zeurt of belemmert je.

Formuleer dit in een vraag een verlangen. Begin met Hoe……..

Stap 2                Ruimte maken in stilte

Ga in ontspannen houding zitten. Richt je aandacht naar binnen in je lichaam en kijk waar de aandacht naar toe gaat. Blijf er met je aandacht bij zonder oordeel.

Ga uit je hoofd met al zijn analyses en zelfverwijt. Je richt je aandacht op fysieke gevoelens (spanning en ontspanning) of op een plek in je lichaam

Waar in je lichaam voel je dat?

Zak er niet in weg, versmelt er niet mee. Houd een mate van afstand zodat je het kunt waarnemen.

Probeer een tijdje stil te zijn en de hoedanigheid van het gevoel te omvatten. (felt sense)

Stap 3                Ervaar het gevoel

Maak contact met dit onduidelijke gevoel en probeer hierbij te blijven totdat een woord, een zin of beeld bij je opkomt. Bedenk geen woorden, wacht af. Komt er niets ga dan terug naar het gevoel.

Stap 4                Verbinden met je vraag

Zeg van binnen jouw vraag?

Probeer te ontdekken wat dit gevoel inhoudt ten aanzien van je vraag. Je kunt het vragen aan het gevoel dat je ervaart: waar heeft het mee te maken?

Blijf geduldig met een houding van nieuwsgierigheid. Dit kost tijd. Wacht af. Minstens een minuut.

Het lichaam reageert op een probleem of een gebeurtenis. Je zult ontdekken dat het lichaam zijn eigen gang gaat en je antwoord kan geven. Uiteindelijk brengt het een verschuiving teweeg die ervoor zorgt dat je op een andere manier kijkt naar je probleem. Je lichaam weet wat een situatie op een diep niveau met je doet. Als er een verschuiving plaats vindt, verandert er iets in je lichaam. Een verschuiving uit zich door een duidelijke fysieke verandering, bijvoorbeeld zuchten, opluchting of ontspanning. Daarna lijkt het probleem anders.

Stap 5                Herhaal het proces

Telkens als je een verandering in het ervaren gevoel opmerkt, al is het maar heel weinig, is dat een verschuiving. Hierop volgt een nieuwe stilte en een nieuwe stap. Ga steeds weer na of er een woord of beeld bij je opkomt dat jouw gevoel omschrijft, dat voor jou klopt. De aard van het probleem verandert met iedere verschuiving.

Op een gegeven moment krijg je contact met een bepaald gevoel en denk je: Dit is het. Het is een innerlijk weten over een bepaalde situatie.

Dan voel je opnieuw en is het alweer verschoven naar een ander gevoel.

Iedereen kent wel het gevoel dat je de deur uit gaat en je de hele tijd het gevoel hebt dat je iets bent vergeten. Dat knaagt aan je tot je het weet. Dan ontspant het lichaam zich en voel je je opgelucht. Dat is een verschuiving.

Bekijk het vanuit het perspectief vanuit het gevoel. Het is bang of een deel van mij is bang in plaats van ík ben bang´.

Stel je vragen altijd in contact met het ervaren gevoel. Je vraagt iets en dan wacht je.

Wat is het dat het zo bang, zwaar of onrustig is?

Wat zit er in dit gevoel?

Wat betekent het? Heeft het te maken met….

Op deze manier kan er een verschuiving ontstaan, op dat moment kan er een nieuw gevoel komen boven drijven.

Stap 6                Voel wat dat met je doet

Sta even stil bij dit proces en wat het voor jou heeft betekent.

Probeer lichamelijke sensaties waar te nemen. Bijvoorbeeld:

 • Je voelt meer spanning of juist meer ontspanning.
 • Je voelt energie opkomen en stromen. (snel of langzaam)
 • Je voelt je ademhaling versterken of bevriezen.
 • Je voelt je warmer of kouder worden
 • Je krijgt kippenvel
 • Je hart klopt sneller

Welke woorden zijn van toepassing?

Gespannen, krachtig, verdoofd, heet, warm, ontspannen, zacht, licht, koel, tintelend, bevend, mistig.

Welke emotie ervaar je?

 • Vind je het leuk?
 • Sta je er neutraal tegenover?
 • Heb je er een afkeer van?

Welke woorden zijn van toepassing:

Geschrokken, blij, vreemd, verward, empathisch, beschaamd, afschuw, geïrriteerd, angstig, interessant, bedreigend, eenzaam, verdrietig, geheimzinnig, rustgevend, spannend.

 Wat je reactie ook is, merk het op. Je hoeft er niets mee te doen.

 • Er kunnen verschillende reacties zijn. Probeer ze te benoemen.
 • Is je reactie sterk of gematigd?
 • Hoe weet je dat hij sterk of gematigd is?
 • Waar in je lichaam neem je de reactie waar?
 • Wees zo specifiek mogelijk. Hoe weet je wat je reactie is?
 • Herinneringen via de gewaarwording: welke gewaarwordingen brengt de herinneringen met zich mee

Wie zijn eigen gevoelens goed kent en accepteert, kan zich gemakkelijker verplaatsen in de emoties van anderen.

Daardoor verbetert de kwaliteit van je relaties. Door het bevorderen van je emotionele welzijn, ondersteun je jouw lichamelijke gezondheid. Tegelijkertijd leer je jezelf beter kennen en krijg je meer vat op je emoties.

Training Emoties wat moet ik ermee?

De meeste mensen hebben geen onderwijs of opvoeding gehad in het omgaan met emoties. Dat is vreemd want emoties liggen aan de basis van onze persoonlijkheid en ze dragen zorg voor ons welzijn.

In drie losse dagen behandelen we alles wat je over emoties moet weten en word je je bewust hoe je zelf met emoties omgaat en met die van de ander.

Meer info over de training

Wil je eerst gratis kennismaken om te kijken of dit iets voor je is? Meld je aan via het contactformulier.

 

Ben je een professional die met mensen werkt?

Leer een effectief stappenplan om emotionele intelligentie te ontwikkelen bij je cliënten. De opleiding is geaccrediteerd bij verschillende beroepsopleidingen. Meer info vind je hier:

BASIS OPLEIDING EMOTIONEEL MEESTERSCHAP VOOR PROFESSIONALS

De Basisopleiding Emotioneel Meesterschap voor professionals is geaccrediteerd door de volgende beroepsorganisaties:

Het Registerplein waaronder klachtenfunctionarissen in de gezondheidszorg (62 registerpunten)

Algemene Beroepsvereniging voor Counseling (52 p.e. punten)

Het Accreditatiebureau Verpleegkundig Specialisten Register  (52 p.e. punten)

Het accreditatiebureau Kwaliteitsregister V&V en Register Zorgprofessionals (52 punten)

Koninklijk Nederlands Genootschap voor Fysiotherapie (KNGF) (58 punten)

NOBCO Nederlandse Orde van Beroepscoaches (54 p.e. uren)

Wil je eerst gratis kennismaken?

Dat kan. Meld je aan via het contactformulier.

INTERESSANT ARTIKEL? Wil je het delen met je netwerk?

Marja heeft dertig jaar ervaring in het begeleiden van mensen bij de ontwikkeling van hun Emotionele Intelligentie en het loskomen van vroegkinderlijk trauma. Zij is auteur van het boek 'Emoties wat moet ik ermee?' en 'ABC van 15 emoties'. Marja heeft een effectief stappenplan ontwikkeld dat je helpt om emoties beter te herkennen, te accepteren en te uiten. Ze is getrouwd, heeft een volwassen dochter en woont en werkt in Amersfoort.

https://www.omgaanmetemoties.nl