You are here: Home » Mensenkennis voor leidinggevenden » Gebruik de vaardigheden van emotionele Intelligentie

Gebruik de vaardigheden van emotionele Intelligentie

 

 

 

 

 

Gebruik de kracht van emoties in het tot stand brengen van waardevolle relaties, zowel in je persoonlijke/ als professionele leven.

Een succesvol sociaal leven en een succesvol professioneel leven hangt nauw samen met vaardigheden die voortkomen uit emotionele intelligentie.

De basis van emotionele intelligentie is eenvoudig.

De basis bestaat uit het herkennen en erkennen van je eigen emoties en die van anderen om daarmee een goed verbinding te kunnen maken. Emoties brengen meer informatie over dan woorden en ze zijn betrouwbaarder dan woorden. Wanneer je aangeeft dat je het ergens mee eens bent maar jouw gevoel is zorgelijk dan zal dat zichtbaar zijn in je expressie. Daarmee geef je een signaal dat je het er blijkbaar toch niet helemaal mee eens bent. Als je weigert iets te doen dan draagt het gevoel van irritatie hieraan bij.

Emotionele intelligentie bestaat uit interpersoonlijke intelligentie en intrapersoonlijke intelligentie.

Interpersoonlijke intelligentie is het vermogen om goed op te kunnen schieten met anderen door begrip te tonen en aan te voelen wat er speelt. Je kunt leren van mensen die hier goed in zijn. Luister naar de woorden die ze zeggen en kijk naar hun non/verbale gedrag, zoals gezichtsuitdrukking, houding, gebaren en stem.

Een emotionele bankrekening creëren

Je hebt bij alle mensen waar je mee omgaat, je partner, collega’s, vrienden, buren, familie, automatisch een wederzijds emotionele bankrekening.

Neem een goede vriend(in) in gedachten en stel je voor dat jullie een gezamenlijke bankrekening hebben. Je plaatst hier alleen geen geld op maar emotionele aandacht en betrokkenheid. Je kunt het storten en je kunt het opnemen. Het storten bestaat uit alle emotionele aandacht die je hebt gegeven, liefdevolle steun, betrokkenheid, hulp en tijd. Het opnemen bestaat uit aandacht die je hebt gekregen, liefdevolle steun die je hebt gekregen, tijd, hulp en betrokkenheid die je hebt ontvangen. Hoe is de verhouding tussen geven en ontvangen bij jouw vrienden?

Bij een goede balans zullen je relaties je meer plezier geven, krijg je steun en betrokkenheid, verloopt het samen leven en samenwerken soepel.

In werkrelaties wordt de invloed van de emotionele bankrekening onderschat.

Veel mensen denken dat gevoelens en emoties niet thuishoren in de werksituatie en dat je daarom op je werk niet bespreekt hoe je je voelt in een bepaalde situatie. Het tegendeel is waar, emoties en gevoelens spelen overal waar mensen met elkaar omgaan, een rol. Zeker in werksituaties waarin rivaliteit en jaloezie een grote rol spelen evenals de behoefte om gezien, gewaardeerd en erkent te worden in jouw bijdrage. Helaas blijven emoties onder de tafel hangen en beïnvloeden ze de communicatie op een negatieve manier, denk aan de eindeloze discussies zonder dat er een productief besluit wordt genomen. Op zo’n moment kun je er zeker van zijn dat er gevoelens een rol spelen. Het zou veel effectiever zijn om deze emoties op tafel te krijgen zodat ze besproken en opgelost kunnen worden.

Beter samenwerken met behulp van de emotionele bankrekening

Om effectief te kunnen functioneren is het noodzakelijk om te zorgen dat je bij veel mensen waar je mee samenwerkt (ruim) positief staat op de emotionele bankrekening die je bij hen hebt uitstaan. Hoe krijg je een positieve balans op de emotionele bankrekening van de ander?

  • Doe moeite om de ander te begrijpen
  • Onthoud zaken die belangrijk zijn voor de ander en vraag hiernaar.
  • Kom je beloftes na
  • Wees duidelijk in wat je voor elkaar betekent en wat de ander wel en niet van je kan verwachten
  • Laat je waardering blijken wanneer de ander jou emotionele aandacht en steun geeft

Intrapersoonlijke intelligentie is het vermogen om bewust te zijn van eigen gedachten, gevoelens en impulsen

Deze zelfkennis en bewustzijn kun je gebruiken bij het nemen van beslissingen en in de interactie met anderen. De eerste stap in bewustwording is het herkennen van gevoelens en deze te erkennen. Dat wil zeggen dat je jouw gevoelens accepteert, bijvoorbeeld dat het OK is om angstig, boos, jaloers of verdrietig te zijn, om maar een paar gevoelens te benoemen. Vaak hebben we oordelen overgenomen vanuit het gezin waarin je bent opgegroeid. Het is goed om je daar bewust van te zijn, want deze oordelen richt je ook op het uiten van emoties van anderen.

Je hoeft je niet te laten leiden-lijden door emoties

Gevoelens van angst kunnen je ervan weerhouden om iets te doen. Dat kan zinvol zijn als het om iets gevaarlijks gaat maar angst kan je ook belemmeren wanneer het om zaken gaat waar je naar verlangd. Bijvoorbeeld een relatie of een nieuwe baan. Omdat je bang bent om te solliciteren of te daten, zit je jezelf in de weg. Stel je het ergste scenario voor en bedenk hoe je daar vanuit een gevoel van zelfvertrouwen mee om kan gaan. Bedenk een meer aannemelijk scenario en zie voor je hoe je daar mee omgaat. Spreek jezelf moed in.

Door je bewust te zijn van je emoties kun je ze gebruiken in de communicatie met anderen.

Zo kun je anderen bijvoorbeeld laten weten dat je ze waardeert, bewondert of juist dat je ze niet begrijpt of je zorgen maakt. Door het uiten van emoties investeer je in een relatie. Emoties geven op die manier je relaties betekenis. Mensen weten wat ze aan je hebben en voelen zich daardoor veilig bij je, waardoor ze gemakkelijker hun eigen emoties tonen en zichzelf laten zien.

Emotionele intelligentie ontwikkelen vereist oefening in de volgende vaardigheden:

Zelfkennis

Zelfkennis vraagt oefening in het herkennen en erkennen van je eigen emoties.

Zelfvertrouwen

Vertrouwen ontwikkelen dat het goed is om je emoties serieus te nemen. Vertrouwen dat dit je relaties ten goede komt. Het zelfvertrouwen dat je mag zijn zoal je bent met al je emoties en gevoelens.

Empathie ontwikkelen

Wanneer je beschikt over empathie, kun je je inleven in de behoeften en waarden en normen van anderen, meevoelen met anderen, het begrijpen van de gedachten, gevoelens en intenties van een ander en het aanvoelen van non-verbale signalen.

Sociaal bewustzijn 

Sociaal bewustzijn is een onderdeel van emotionele intelligentie. Door je bewust te zijn van anderen en van de interactie tussen mensen waar te nemen, zowel verbaal als non-verbaal, kun je goed afstemmen en aansluiten. Hiermee voorkom je misverstanden en onaangename reacties. Met behulp van sociaal bewustzijn, empathie en sociale vaardigheden kun je het escaleren van conflicten voorkomen. Sociale vaardigheden zorgen ervoor dat je verbaal en non-verbaal kunt aansluiten op de manier van communiceren van de ander en dat je in staat bent om jezelf te uiten.

De effectiviteit van je manier van leidinggeven wordt bepaald door de kwaliteit van het contact. Het is niet zozeer wat je zegt maar het gaat veel meer om de verbinding die je met de ander weet te maken. Dat is van wezenlijk belang.

Wil je hiermee aan de slag?

Individueel:

Wil je een idee hebben van jouw soft skills en jouw emotionele intelligentie vaardigheden?

Doe de emotionele intelligentie test voor leidinggevenden.

Ja,stuur mij de EQ test voor leidinggevenden
dit veld niet invullen s.v.p.

 

INTERESSANT ARTIKEL? Wil je het delen met je netwerk?

Marja heeft dertig jaar ervaring in het begeleiden van mensen bij de ontwikkeling van hun Emotionele Intelligentie en het loskomen van vroegkinderlijk trauma. Zij is auteur van het boek 'Emoties wat moet ik ermee?' en 'ABC van 15 emoties'. Marja heeft een effectief stappenplan ontwikkeld dat je helpt om emoties beter te herkennen, te accepteren en te uiten. Ze is getrouwd, heeft een volwassen dochter en woont en werkt in Amersfoort.

https://www.omgaanmetemoties.nl