You are here: Home » Stress en trauma » Hoe herstel je van een burn-out en zorg je voor een wezenlijke en duurzame verandering?

Hoe herstel je van een burn-out en zorg je voor een wezenlijke en duurzame verandering?

Elke verandering begint met bewustwording.

Zonder bewustwording dwaal je alle kanten op en vaar je op een oud systeem dat juist niet meer werkt. Hier heb je meestal een ander voor nodig om deze blinde vlek naar het daglicht te krijgen.

 Stap 1.          Bewustwording

Bewust worden van energiegevers en energievreters.

Bewust worden van alle stress-symptomen; fysiek, mentaal, emotioneel en gedragsmatig.

Analyse van werk en privéomstandigheden.

Bewust worden van energievretende omstandigheden en energie gevende omstandigheden.

Er is niets mis met omstandigheden die energie van je vragen zolang dit voelt als een uitdaging en/ of uiteindelijk bevrediging geeft. Elk project, zowel privé (denk aan een verhuizing of scheiding) als werk gerelateerd kan veel energie van je vragen.

Energievreters

Energievreters op het werk zijn tijdsdruk, overwerken, te moeilijk werk, te veel werk, te saai werk, onveilige werkomgeving, gebrek aan steun, weinig inspraak en invloed, conflicten, gepest worden of ander ongewenst gedrag.

Energiebronnen

Als er daartegenover omstandigheden of activiteiten zijn die jou energie geven, dan kan er een balans ontstaan waardoor je chronische stress voorkomt. Energiebronnen zijn: zinvol werk, gevoel van betekenis, ondersteuning of steun, waardering, sociaal netwerk, autonomie. In je vrije tijd kun je energie opladen door bijvoorbeeld sociale activiteiten, sport, kinderen en familie, muziek en natuur.

Gebrek aan energiebronnen

Bij een gebrek aan energiebronnen, bijvoorbeeld geen sociaal netwerk of steun van je (werk) omgeving, gaan de energievreters extra tellen. De balans tussen draaglast en draagkracht wordt verstoord. Het gevoel van zelfvertrouwen daalt, wat zowel motivatie als prestatie ondermijnt.

Persoonlijke hulpbronnen

Persoonlijke hulpbronnen komen voort uit je karakter en je persoonlijkheid. Vanuit je karakter bezit je kernkwaliteiten die in wezen bij je horen. Denk aan nieuwsgierigheid, optimisme, doorzettingsvermogen, betrokkenheid, veerkracht en fysieke kracht. Je persoonlijkheid is het deel van jou die is gevormd door de omstandigheden waarin je bent opgegroeid. Denk aan verantwoordelijkheid, hulpvaardigheid, hard werken, zelfvertrouwen, gevoel van eigenwaarde, veerkracht en flexibiliteit.

Gebrek aan persoonlijke hulpbronnen

Een gebrek aan persoonlijke hulpbronnen verhoogd de kans op stress. Wanneer je een gebrek aan zelfvertrouwen hebt, pessimistisch bent ingesteld, weinig gevoel van eigenwaarde hebt, je kwetsbaar voelt, zul je sneller stress ervaren omdat je ervan uitgaat dat je een situatie niet aan kunt en/of niet kunt oplossen.

Ondermijnende persoonskenmerken.

Persoonskenmerken ontstaan vaak al vroeg in de kindertijd door de omstandigheden waarin je opgroeit. Denk aan het oudste kind dat al jong te veel verantwoordelijkheid krijgt. Dit oudste kind ontwikkelt (onbewust) een persoonlijkheid die gericht is op het dragen van te veel verantwoordelijkheid.  Het dragen van te veel verantwoordelijkheid is een van de ondermijnende persoonskenmerken. Andere zijn: perfectionisme, faalangst, pleasen, moeite om grenzen aan te geven en de behoefte aan controle.

Gevoelig voor burn-out en overspannenheid

Mensen die overspannen of burn-out raken hebben vaak een groot verantwoordelijkheidsgevoel, hebben moeite om grenzen aan te geven, willen iedereen helpen.  Ze geven hun eerder hun eigen behoeften en wensen op waardoor ze geen of te weinig energie opladen. Ze geven te veel.

Stap 2.       Fysieke conditie herstellen

Veel mensen hebben geen idee hoe ze echt moeten ontspannen. Dat hebben ze nooit geleerd. Niets doen werd wellicht in de kindertijd afgekeurd. Je fysieke conditie herstel je door o.a. te ervaren wat je lichaam nodig heeft. Dat is in veel gevallen eerst rust en ontspanning.

Stap 3.      Bewust worden van valkuilen en coping strategieën

Valkuilen zijn meestal gekoppeld aan ondermijnende persoonskenmerken zoals te veel verantwoordelijkheid op je nemen, perfectionisme, bewijsdrang of pleasgedrag. Dit gedrag wordt gevoed door denkbeelden over jezelf en door angst voor afwijzing. Niet effectieve coping strategieën in het omgaan met stress leiden tot onbevredigende oplossingen die eerder leiden tot nog meer stress. Denk aan vermijding of relativeren van de situatie. De bekende struisvogel die zijn hoofd in het zand steekt in de hoop dat de situatie verdwijnt als je het niet ziet.

Stap 4.     Bewust worden van negatieve gedachtenpatronen

Door negatieve gedachten kan het lijken of alles tegenzit en niemand je steunt. Negatieve gedachten komen meestal voort uit kernovertuigingen die je al jong hebt ontwikkeld. Door het verleden van het heden te scheiden en kritisch te kijken naar je interpretaties kun je leren je omgeving neutraler te observeren en in te schatten.

Stap 5.    Omgaan met emoties

Emoties zijn een kompas voor je welbevinden want ze geven aan wat je nodig hebt en wat je niet wilt. Kijk maar naar kleine kinderen hoe zij spontaan reageren op dingen die ze fijn vinden en dingen waar ze bang voor zijn of een hekel aan hebben. Dit hebben veel mensen afgeleerd door een conditionering die bepaald heeft hoe je moet zijn. Leren omgaan met emoties is een proces van emoties herkennen, erkennen en leren uiten. Door je emoties toe te staan als een belangrijke bron van informatie kom je erachter wat jouw eigen behoeftes zijn en waar je grenzen liggen.

Stap 6.     De cirkel van invloed

Betrokken zijn en verantwoordelijkheid willen nemen zijn mooie eigenschappen maar wanneer je blind bent voor de beperkingen in je omgeving gaan deze eigenschappen tegen je werken. Je raakt gefrustreerd en uiteindelijk opgebrand en diep teleurgesteld in jezelf of in je omgeving. Wijze woorden hierover van Reinhold Niebuhr:

Geef me de moed om te veranderen wat ik kan veranderen. Geef me de wijsheid om te accepteren wat ik niet kan veranderen. Geef me het inzicht om het verschil tussen beide te zien” 

Stap 7.    Het ontwikkelen van vaardigheden.

Wanneer ondermijnende persoonskenmerken hun kracht hebben verloren en je toegang hebt tot je emoties, ontstaat er ruimte om belangrijke vaardigheden te leren zoals grenzen aangeven, voor jezelf opkomen, om kunnen gaan met kritiek en onenigheid en leren omgaan met tegenslag. Deze vaardighedenhelpen je om een goede balans te creëren tussen draagkracht en draaglast.

 

Leerproces = persoonlijke ontwikkeling

Je problemen lossen niet vanzelf op door rust te nemen. Het vraagt moed om oude, hardnekkige patronen en overtuigingen onder ogen te zien en te beseffen dat deze je op een verkeerd spoor hebben gezet waarbij je jezelf geweld hebt aangedaan en wellicht je dierbare omgeving hebt verwaarloosd. Een constructief leerproces betekent dat je meer eigenwaarde, zelfvertrouwen en zelfwaardering ontwikkeld, waardoor je in staat bent om stevig te blijven staan als de grondvesten onder je voeten trillen of een orkaan om je heen waait.

Wil je leren om op een gezonde manier balans te vinden tussen energievretende activiteiten en energie gevende activiteiten?

Wil je leren om ondermijnende persoonskenmerken los te laten?

Wil je meer inzicht krijgen in persoonlijke stressveroorzakers?

Wil je leren energie-gevende activiteiten te ontwikkelen?

Wil je meer eigenwaarde ontwikkelen?

 

Het is tijd om los te komen van energieslurpende patronen

Dat kan via coaching of de opleiding Emotioneel Meesterschap.

Je krijgt handvatten om jouw  systeem los te laten en jouw authentieke zelf te gaan ervaren.

COACHING MOGELIJKHEDEN

Meld je aan via het contactformulier voor een gratis intake/kennismakingsgesprek

 

OPLEIDING EMOTIONEEL MEESTERSCHAP

Voor iedereen die bezig wil zijn met bewustwording en  persoonlijke ontwikkeling

Voor iedereen die behoefte heeft aan verdieping, verheldering en aan het oplossen van hardnekkige patronen

Voor iedereen die vat wil krijgen op verschillende vormen van conditionering

Meld je aan via het contactformulier voor een gratis intake/kennismakingsgesprek

 

INTERESSANT ARTIKEL? Wil je het delen met je netwerk?

Marja heeft dertig jaar ervaring in het begeleiden van mensen bij de ontwikkeling van hun Emotionele Intelligentie en het loskomen van vroegkinderlijk trauma. Zij is auteur van het boek 'Emoties wat moet ik ermee?' en 'ABC van 15 emoties'. Marja heeft een effectief stappenplan ontwikkeld dat je helpt om emoties beter te herkennen, te accepteren en te uiten. Ze is getrouwd, heeft een volwassen dochter en woont en werkt in Amersfoort.

https://www.omgaanmetemoties.nl