You are here: Home » Artikelen over omgaan met emoties » Verlos jezelf van een lage frustratietolerantie

Verlos jezelf van een lage frustratietolerantie

 

 

 

 

 

Wat is een lage frustratietolerantie?

De term “lage frustratietolerantie” is afkomstig van Albert Ellis (1913 – 2007), Amerikaanse psychotherapeut en grondlegger van de Rationeel Emotieve Therapie (RET).
Ellis ging ervan uit dat niet zozeer de situatie zelf, maar onze gedachten over die situatie stress en frustratie veroorzaken. Zoals het idee dat alles makkelijk moet gaan en dat tegenslagen ons bespaard moeten blijven.

Je zou dus kunnen zeggen dat de grootste oorzaak voor een lage frustratietolerantie ligt in je manier van denken.  Stel er is een probleem of er gebeurt iets vervelends en je hebt hier niet gelijk een oplossing voor of er gebeurt iets waar je moeite mee hebt, bijvoorbeeld je krijgt kritiek.

Je kunt hier op verschillende manieren over denken:

Je schaamt je dat je dit probleem hebt of je schaamt je dat jou dit overkomt

Bijvoorbeeld dat je kritiek krijgt. Schaamte is een emotie die ervoor zorgt dat je onzichtbaar wilt worden, je wilt niet dat anderen het weten, je wilt het niet onder ogen zien. Dus je wilt het negeren of vermijden. In feite heb je er dan een probleem bij. Iets wat je wilt negeren wat moeilijk te begeren valt, geeft frustratiestress.

Je vindt dat je niets goed kan doen, je bent een loser.

Je hebt de neiging om bij moeilijke situaties alles op jezelf te betrekken. Bijvoorbeeld bij kritiek kun je geen onderscheid maken tussen het deelgedrag waar je kritiek op krijgt en je gehele persoon. Je wijst jezelf helemaal af door te denken; Ík ben waardeloos, ik kan ook niets’. Deze gedachten geven frustratiestress omdat je jezelf als minderwaardig ervaart.

Je vindt dat het probleem aan de ander ligt.

Daarmee leg je de oorzaak van het probleem bij de ander. Maar daarmee is het probleem niet opgelost. In tegendeel je hebt er een probleem bij, namelijk een mogelijk conflict met iemand.

Je vraagt je af waarom het leven zo moeilijk is of waarom jou dit nu weer overkomt.

De gedachte hierachter is dat het leven gemakkelijk moet zijn. Misschien is het leven je gemakkelijk gemaakt tijdens het oproeien. Dat krijg je met over beschermende ouders die het zo goed bedoelen. Zij zorgen ervoor dat kinderen nergens tegen bestand zijn. Je valkuil is dat je in een slachtofferhouding vervalt. Daar zullen anderen je niet in waarderen.

Je vindt dat de gebeurtenis of het kritiek onterecht is.

Veel mensen hebben moeite met onrecht. Ze zeggen; “Dit is onrechtvaardig.” Daarmee bedoelen ze dat het niet mag. Iedereen moet eerlijk behandeld worden. Het is een gedachtegang over hoe de wereld en hoe mensen zouden moeten zijn.

Je gaat ervanuit dat je emotionele situaties niet aankunt.

Je doet er alles aan om te vermijden dat je emotioneel geraakt wordt omdat je denkt dat je dit niet kunt verdragen. Bijvoorbeeld een afwijzing in de liefde, kritiek op je werk, vrienden die je laten liggen, familie die verwachtingen hebben. Alles wat eventueel een emotie kan oproepen ga je uit de weg. Geen wonder dat je frustratiestress opbouwt, want emoties zijn er in feite altijd.

Hoe vergroot je je frustratietolerantie?

Accepteren van een realistisch wereldbeeld:

Het leven kan moeilijk zijn.

Het leven kan je uitdagen.

Uitdagingen kosten moeite.

Het leven kan onrechtvaardig zijn.

Emoties zijn er altijd en komen en gaan.

Je gedachten kritisch beschouwen

Veel van de bovenstaande voorbeelden worden ondersteund door irrationele gedachten. Ze kloppen niet met de werkelijkheid. Deze irrationele gedachten kun je vervangen door rationele gedachten. Bijvoorbeeld dat mensen je rechtvaardig zouden moeten behandelen is een irrationele gedachte. Een rationele gedachte zou zijn: “Ik vind het belangrijk om elkaar rechtvaardig te behandelen, maar ik besef dat dit lang niet altijd gebeurt. Daar heb ik geen invloed op, behalve de invloed dat ik zelf kan bepalen hoe ik ermee om wil gaan.”

Het gevoel van frustratie is wellicht niet zo erg als je denkt

Ieder mens heeft de fundamentele behoefte zich veilig en lekker te voelen. Je wilt fijne gevoelens ervaren zoals plezier, enthousiasme, voldoening en liefde. Deze gevoelens geven energie en zin aan het leven. Je wilt geen lastige emoties ervaren zoals verdriet, boosheid, angst, wanhoop, schaamte, schuld, onzekerheid of machteloosheid. Deze emoties geven spanning en zijn moeilijk om mee om te gaan, dus negeer of onderdruk je ze. Maar daarmee zijn ze nog niet weg. Door controle uit te oefenen op je emoties probeer je jezelf als het ware te overwinnen. Dat kan een uitputtende strijd met jezelf worden tussen wie je wilt zijn en wie je bent.  Je wilskracht kan sterk zijn, maar het zal je nooit lukken je emoties en gevoeligheden weg te nemen. Je kunt die hooguit tijdelijk onderdrukken of wegredeneren. Je kunt jezelf niet overwinnen, maar je kunt wel leren jezelf te accepteren met al je gevoelens en gevoeligheden.

Lage frustratietolerantie leidt ertoe dat je dingen vermijdt te doen of te zeggen

Vermijden kost vaak meer energie  dan iets aangaan van dingen. Het gevoel van frustratie is eerder een gevoel van angst, schaamte, boosheid of schuldgevoel. Deze emoties ga je uit de weg, veroordeel je of je weet er geen handen en voeten aan te geven.

Je loopt het risico dat de stress van deze emoties zich in je lichaam kenbaar gaan maken zoals spierspanning, hoofdpijn, maagpijn, darmproblemen, hartkloppingen etc.  Het zijn symptomen van stress.

 

Wil je voorkomen dat deze pijnen zich ontwikkelen tot chronische fysieke klachten?

Wil je fundamenteel je lage frustratietolerantie aanpakken?

 

Individuele coaching in Amersfoort

Gratis kennismakingsgesprek. Neem contact op via het contactformulier.

 

Training Emoties wat moet ik ermee?

De meeste mensen hebben geen onderwijs of opvoeding gehad in het omgaan met emoties. Dat is vreemd want emoties liggen aan de basis van onze persoonlijkheid en ze dragen zorg voor ons welzijn.

In drie losse dagen behandelen we alles wat je over emoties moet weten en word je je bewust hoe je zelf met emoties omgaat en met die van de ander.

Meer info over de training

Wil je eerst gratis kennismaken om te kijken of dit iets voor je is?

Meld je aan via het contactformulier.

 

INTERESSANT ARTIKEL? Wil je het delen met je netwerk?

Marja heeft dertig jaar ervaring in het begeleiden van mensen bij de ontwikkeling van hun Emotionele Intelligentie en het loskomen van vroegkinderlijk trauma. Zij is auteur van het boek 'Emoties wat moet ik ermee?' en 'ABC van 15 emoties'. Marja heeft een effectief stappenplan ontwikkeld dat je helpt om emoties beter te herkennen, te accepteren en te uiten. Ze is getrouwd, heeft een volwassen dochter en woont en werkt in Amersfoort.

https://www.omgaanmetemoties.nl