You are here: Home » Artikelen over liefde » Hoe los je schuldgevoel op in je relatie?

Hoe los je schuldgevoel op in je relatie?

5 tips om schuldgevoel op te lossen in een relatie

Hoe kun je een relatie herstellen nadat je je partner hebt gekwetst, tekortgedaan, in de steek gelaten, verraden?

Hoe kun je spijt betuigen zodat je partner jou vergeeft?

Schuldgevoel vindt bijna dagelijks plaats in intieme relaties:

Je had toch beloofd dat je vandaag eerder thuis zou komen?

Nu ga je alweer uit met je vrienden

Als je van me houdt dan doe je dat voor mij?

Je hebt gewoon geen interesse in wat ik doe.

In een intieme relatie spelen twee partijen een rol bij het ontstaan van schuldgevoelens. De partij die de ander schuldig laat voelen door teleurgesteld of boos te zijn en de partij die het schuldgevoel op zich neemt. Wanneer schuldgevoel wordt aangepraat ontstaat er naast schuldgevoel ook gevoelens van boosheid. Boosheid omdat je niet je eigen weg mag volgen en je het gevoel hebt dat je eigen keuzes niet worden gerespecteerd. De schuldgevoelens die je worden aangepraat zijn vaak niet terecht. Maar het geeft vaak wel aan dat er verschillende verwachtingen en behoeftes zijn in een relatie. De ene partner wil bijvoorbeeld meer zelf doen ende andere partner wil meer samen doen. In dat geval moet je gaan praten hoe je omgaat met de verschillende behoeften.

Schuldgevoelens die terecht zijn

Schuldgevoelens die terecht zijn ontstaan doordat je nalatig bent geweest, je partner hebt gekwetst of de relatie hebt verwaarloosd.

Tip 1 Oprechte verontschuldigingen

Wanneer je iets doet om het goed te maken zoals oprechte verontschuldigingen aanbieden en je partner vergeeft je, dan kun je de schuldgevoelens loslaten. Dat is niet even een knop die je omdraait.

Oprecht verontschuldigen betekent dat je echt ervaart wat je de ander hebt aangedaan. Als je denkt dat je met een kort sorry klaar bent zul je gaan ontdekken dat je nog verder van huis bent. Wanneer je op geen enkele manier laat zien dat je ook bent aangedaan zul je niet echt verder komen. Het is eerder olie op het vuur gooien van de gekwetstheid van je partner waardoor de afstand alleen wordt vergroot. Het gaat er niet om dat je ‘ Het spijt me” zegt maar het gaat er om HOE je dit zegt. Met andere woorden of je partner ook echt kan voelen dat het je spijt.

Je kunt ook vragen om vergeving. Maar ook hier moet je er niet lichtzinnig over doen door bijvoorbeeld te zeggen:

“Je kunt me nu toch wel vergeven ?”

Tip 2   Erken en ervaar dat je iets ergs hebt gedaan

Het is moeilijk om je partner te vergeven, die je heeft gekwetst of diep teleurgesteld heeft, als je niet de indruk hebt dat je partner beseft wat hij of zij je heeft aangedaan. Dat wil je kunnen voelen. Het helpt je als je je kunt verplaatsen in het effect van jouw gedrag of nalatigheid. Hier is dus empathie voor nodig om werkelijk te begrijpen wat je partner heeft doorgemaakt. De kans is groot dat het niet je bedoeling was maar dat geeft aan dat je niet beseft wat de gevolgen kunnen zijn van je daden. Eigenlijk nog een min punt.

Tip 3   Ervaar wat het effect is van jouw daden of nalatigheid

Eigenlijk wil je het liefs al deze lastige emoties die je partner ervaart zoals verdriet, teleurstelling, wanhoop en boosheid vermijden omdat ze jouw gevoelens van schuldgevoel aanwakkeren. Je gaat je daardoor heel slecht voelen. Maar hier ligt de belangrijkste uitdaging om de relatie te kunnen herstellen zul je dit uit moeten houden, aan moeten horen, moeten ervaren wat je partner heeft gevoeld. Dat betekent ook dat je je niet gaat verdedigen, het effect gaat relativeren of ertegen in gaat. Al deze mogelijke reacties komen voort uit het feit dat het moeilijk is om de gevoelens van je partner te verdragen omdat je je daardoor slecht voelt. Dit moet je echt uithouden want het is de magische sleutel naar het herstel van je relatie als je dit kunt horen en voelen. Want alleen dan voelt je partner zich gezien en serieus genomen.

Tip 4.   Bevestig je partner  in zijn of haar gevoelens.

Een van de redenen waarom we graag over onze gevoelens willen praten wanneer we gekwetst, boos, teleurgesteld zijn door dat we daarmee onze emotionele pijn kunnen delen. Door te delen raak je emotionele stress kwijt. Voorwaarde is wel dat de ander het bevestigd en serieus neemt. Dat betekent dat je zegt dat je je realiseert waarom hij/zij zo diep teleurgesteld, verdrietig, wanhopig of boos is.

Ieder mens wil erkend worden in zijn gevoelens. Dat is een diepgewortelde universele behoefte die we al hebben vanaf onze geboorte.

Tip 5     Neem verantwoordelijkheid voor je daden.

Je benadrukt dat je het heel graag wilt goedmaken en dat je bereid bent voor je gedrag te boeten (als dat echt zo is). Door dit voor te stellen kan je partner ervaren dat je echt spijt hebt en dat je bereid bent alles te doen om de relatie te redden. Denk na over wat je voor hem of haar zou kunnen doen om het goed te maken. Kom met een voorstel.

 

Hoe vergeef je jezelf wanneer de ander jou niet kan vergeven?

Ook al doe je nog zo je best, het kan gebeuren dat de ander je niet gaat vergeven. Misschien omdat het te vaak is gebeurd of omdat je partner niet vergevingsgezind is. Er kunnen allerlei redenen zijn waar je geen invloed op hebt. In dat geval is het belangrijk dat je niet gebogen gaat onder schuldgevoel en jezelf leert vergeven. Zelfvergeving kan helpen schuldgevoelens op te lossen en je helpen om weer van het leven te gaan genieten.

Je gaat je verzoenen met wat je gedaan hebt of nagelaten.

Je gaat voor jezelf na wat je nu precies hebt nagelaten of gedaan waarmee je je partner hebt gekwetst of tekortgedaan.  Wat waren de gevolgen? Schrijf het op. Laat een goede vriend die niet bang is je te confronteren dit kritisch lezen zodat alle vormen van verdediging  eruit gehaald worden.  Laat je vriend(in) meedenken wat de mogelijke gevolgen waren. Welke gevoelens spelen een rol, wat heeft iemand daardoor moeten doen, hoe waren de reacties van de omgeving, wat heeft iemand moeten incasseren, wat heeft het letterlijk gekost. Beschrijf het zo gedetailleerd mogelijk. Maak het niet kleiner maar ook niet groter dan het is.

Laat een vriend(in) de teksten langzaam oplezen zodat het goed tot je doordringt, niet alleen rationeel maar ook emotioneel. Wat doet het met jou? Dit kan heel pijnlijk zijn maar is nodig om jezelf oprecht te kunnen vergeven.

Ga je intentie van je gedrag scheiden.

Ook al heb je iemand gekwetst de kans is aannemelijk dat het niet je bedoeling was. Nadat je hebt geïncasseerd wat de gevolgen waren ga je onderzoeken wat de drijfveer van je gedrag was. Wat was je bedoeling? Misschien was je bezig met het vervullen van eigen behoeftes en realiseerde je je niet dat dit een effect op de ander zou hebben. Het kan ook zijn dat je intentie wel degelijk kwaadwillig was, bijvoorbeeld omdat je jaloers was. Dan moet je dat onder ogen zien. Vaak is het effect van gedrag niet je bedoeling maar was je gericht op eigen belangen of had je zelfs het idee dat je je partner er mee zou helpen. Omdat het niet je intentie was om iemand tekort te doen of te kwetsen wordt dit vaak ter verdediging aangevoerd. Deze twee zaken staan los van elkaar. Er is aan de ene kant een gevolg van je daden en aan de andere kant heb je een andere intentie. Je moet zeker niet je daden goed gaan praten maar wel leren begrijpen waarom je deed wat je deed zodat je jezelf hierin kunt vergeven.

Om ervan te leren is het belangrijk dat je voor jezelf nagaat wat je moet veranderen in je manier van denken, je gewoontes je gedrag, je levensstijl om te voorkomen dat het weer gebeurt.

Je kunt je schuldgevoel kwijtraken door je voor anderen in te zetten, iets op te geven zodat je het gevoel hebt dat je de zelfvergeving hebt verdiend.

Blijf niet in je schuldgevoelens hangen wanneer ze geen doel meer dienen behalve dat je je slecht voelt over jezelf.

Ga na wat je moeilijk zou vinden om te doen en doe juist dat. Wees creatief. Stel je je hebt een afschuw voor daklozen. Dan ga je juist deze mensen op de een of andere manier helpen.

Het is goed om een moment te kiezen dat je de schuld afsluit. Kies hiervoor een ritueel. Bijvoorbeeld door jezelf weer iets te gunnen waarmee je tegen jezelf of in het bijzijn van een goede vriend uitspreekt dat je hierbij klaar bent met boete doen en het schuldgevoel loslaat.

Dit proces ondersteunt het loslaten van schuldgevoel wanneer je iets gedaan hebt wat negatieve gevolgen had voor een ander.

 

Mocht het je uiteindelijk toch niet lukken om je schuldgevoel los te laten of jezelf te vergeven , dan spelen er wellicht onderliggende oorzaken een rol.

Heb je niemand die met jouw de zelfvergeving oefening kan doen?

Vind je het moeilijk te beoordelen wat de consequenties van je daden zijn?

Heb je behoefte om over de situatie te praten?

Wil je een onbevooroordeelde reactie?

Ik help je hier graag mee.

Neem contact met me op via het contactformulier. 

Wellicht ook interessant voor jou is het artikel:

Schuldgevoel wat moet ik ermee? 

 

Heb je te vaak ruzie met je partner?

Om ruzie te kunnen voorkomen moet je wel met elkaar kunnen praten.  Wanneer dat lukt, ervaar je een diepe emotionele band. Met behulp van de online cursus Probleemloos communiceren met je partner leer je om gestructureerd in alle rust, aandacht te besteden aan jullie relatie.  Samen werk je aan het herstellen en versterken van de wederzijdse liefde.

Probleemloos communiceren met je partner

 

Wanneer je vast zit in een patroon zit je vaak vast aan bepaalde rollen. Bijvoorbeeld dat je altijd van jezelf aardig of behulpzaam moet zijn. Dat is alsof je in een doodlopende straat leeft. Het is een eenzaam gevoel want niemand ziet wie je echt bent. 

 

Online cursus Ontspannen jezelf zijn.

Ik leer je allerlei beelden en ideeën over jezelf, die niet bijdragen aan jouw levensgeluk, los te laten.  Ik biedt je een stappenplan aan waar ik al meer dan 20 jaar mee werk en wat zijn effectiviteit heeft bewezen.

Lees meer over de  online cursus Ontspannen jezelf zijn

Heb je behoefte aan coaching?

Ik, Marja Postema help je graag om van je schuldgevoel af te komen of om je relatieproblemen op te lossen.

Lees meer over individuele coaching en relatiecoaching

 

 

INTERESSANT ARTIKEL? Wil je het delen met je netwerk?

Marja heeft dertig jaar ervaring in het begeleiden van mensen bij de ontwikkeling van hun Emotionele Intelligentie en het loskomen van vroegkinderlijk trauma. Zij is auteur van het boek 'Emoties wat moet ik ermee?' en 'ABC van 15 emoties'. Marja heeft een effectief stappenplan ontwikkeld dat je helpt om emoties beter te herkennen, te accepteren en te uiten. Ze is getrouwd, heeft een volwassen dochter en woont en werkt in Amersfoort.

https://www.omgaanmetemoties.nl