You are here: Home » Artikelen over vreugde en geluk » Universele basisbehoeften van de mens

Universele basisbehoeften van de mens

 

behoefte om er bij te horen

Zeven universele behoeften die jouw kompas zijn voor geluk

en drijfveren zijn van jouw motivatie om in beweging te komen om te presteren en uitdagingen aan te gaan.

 De piramide van Maslow 

De psycholoog Abraham Maslow publiceerde in 1943 de universele basisbehoeften in een hiërarchische ordening, in de vorm van een piramide. Volgens Maslow heeft ieder mens zes basale behoeften. Deze basisbehoeften beïnvloeden je motivatie en zijn bij alles wat je doet aanwezig. Je kunt ze tijdelijk vervullen of invullen, maar vrijwel onmiddellijk daarna ervaar je opnieuw een behoefte. Volgens zijn theorie zou de mens pas streven naar bevrediging van de behoeften die hoger in de hiërarchie geplaatst zijn, nadat de lager geplaatste behoeften bevredigd zijn. Deze veronderstelling bleek lastig te toetsen. Onderzoeken hebben ook uitgewezen dat verschillende categorieën aan behoeften nagestreefd kunnen worden, los van het al dan niet bevredigd hebben van andere behoeften. Iemand die worstelt met zijn gezondheid, kan op hetzelfde moment van kunst genieten en de behoefte hebben om naar kunsttentoonstellingen te gaan.

Behoeften motiveren je om in beweging te komen.

Iedereen heeft zijn eigen manier om die behoeften in te vullen. Sommige van die manieren zijn constructief en andere meer destructief, zoals het gebruik van alcohol, drugs of eten om je fijn te voelen. Wanneer een behoefte niet vervuld wordt ontstaan er emoties als boosheid,  angst, onrust, machteloosheid, wanhoop, frustratie, en verdriet. Wanneer je behoefte is vervuld voel je plezier, geluk, rust, voldoening, hoop, trots, verbinding, opluchting, dankbaarheid, ontspanning, vervulling, vitaliteit, enthousiasme en veiligheid.

1 Lichamelijke behoeften

De eerste universele basisbehoefte dient zich aan wanneer we geboren worden. Het gaat over onze overleving, zoals de behoefte aan rust, slaap, voedsel, drinken, aanraking, beschutting en warmte. Dat geeft het kind een gevoel van veiligheid en geborgenheid en het leert mensen te vertrouwen. Dit zijn voorwaarden om zich stabiel te kunnen ontwikkelen. Wanneer we volwassen zijn, hebben we nog steeds dezelfde behoeften. Daarnaast hebben we behoefte aan seksuele en intieme relaties. Wanneer deze behoefte wordt vervuld, leidt dit tot een gevoel van rust, stabiliteit en plezier. Een gebrek aan vervulling van deze behoefte kan leiden tot angst, onrust en wanhoop.

Een fundamenteel gevoel van onveiligheid ontstaat vaak in de eerste levensfase.

Hierdoor ontstaat een basisgevoel van wantrouwen naar de omgeving. Kinderen gedijen beter in een rustige en gestructureerde wereld. Ruzie, fysiek geweld of andere emotionele ervaringen zoals een sterfgeval, een scheiding van de ouders, verhuizingen kunnen zeer beangstigend zijn voor een kind. Maar ook liefdeloos gedrag van de ouders of onrechtmatig straffen, emotioneel verwaarlozen of fysiek mishandelen zorgen voor een enorme verstoring in het gevoel van veiligheid. Kinderen die opgroeien in een onveilige setting zullen later in hun volwassen leven voortdurend op zoek gaan naar veiligheid en zullen zich bij onverwachte situaties snel bedreigd voelen. Ze hebben dus een grote veiligheidsbehoefte. Dat kan zich uiten doordat ze steeds om bevestiging vragen. Er is een voortdurende angst voor aanval, afwijzing, kritiek en vernedering.

Er kan een gevoel van veiligheid ontstaan wanneer het werk voorspelbaar is en de leidinggevende consequent is in zijn manier van reageren en beoordelen. De medewerker weet waar hij aan toe is.

Kinderen die opgroeien in een liefdevol en stabiel gezin, voelen zich niet bedreigd. Ze vinden het later in hun volwassen leven gemakkelijk om met veranderingen om te gaan en zullen graag uitdagingen aangaan.

2 Behoefte aan veiligheid en zekerheid

De tweede universele basisbehoefte gaat over de behoefte aan veiligheid en zekerheid. In je werk betekent het dat je er op vertrouwd dat je niet zomaar ontslagen wordt en in een relatie dat je er op kunt vertrouwen dat je partner je niet zomaar in de steek laat. Deze behoefte aan veiligheid is per persoon verschillend. Als je voor het eerst in een nieuwe groep mee doet wil je het gevoel hebben dat je welkom bent, dat je mag zijn zoals je bent en je mag zeggen wat je denkt en voelt. Dan voel je je veilig. Zaken die bijdragen aan het gevoel van veiligheid zijn woonruimte, werk, vriendschappen, een intieme relatie, stabiliteit, voorspelbaarheid, duidelijkheid, verzekeringen, harmonie, orde en overzicht. Wanneer deze behoefte wordt vervuld leidt dit tot een gevoel van vrede, rust, geluk en plezier. Wanneer deze behoefte niet wordt vervuld leidt dit tot onrust en gevoel van onveiligheid.

3 Behoefte aan sociaal contact

De derde universele basisbehoefte is de behoefte aan verbondenheid. Wanneer je geboren wordt ben je een met je moeder in een symbiose. In de baarmoeder en in de eerste maanden van je leven is er geen scheiding tussen moeder en kind; het kind ervaart alles wat de moeder ervaart. De kwaliteit van deze hechting wordt het fundament voor hoe je later relaties aan gaat. Ieder kind heeft behoefte zich geborgen en opgenomen te voelen in een gezin. Liefde is voor een kind noodzaak om te kunnen overleven en zich te kunnen ontwikkelen tot een mens met eigenwaarde en zelfvertrouwen. Zaken die hier mee te maken hebben zijn; verbinding, saamhorigheid, affectie, begrepen worden, betrokkenheid, compassie, empathie, delen, erbij horen, gezelligheid, intimiteit, gehoord worden, gezien worden, ondersteuning, vertrouwen en vriendschap. Wanneer deze behoefte is vervuld ontstaat er een voldaan gevoel. Je hebt het gevoel dat je de moeite waard bent, dat je mag zijn wie je bent en dat je iemand bent om van te houden. Wanneer deze behoefte niet is vervuld, voel je je eenzaam en heb je wellicht het gevoel dat je niet de moeite waard bent. Dit kan leiden tot compensatiegedrag (veel eten en drinken) en depressieve gevoelens.

4 Behoefte aan succes en waardering

De universele basisbehoefte aan succes en waardering heeft er mee te maken dat je belangrijk en waardevol wilt zijn. Dat kan zijn om wie je bent en om wat je kunt. Het kan ook verbonden zijn met de behoefte aan autonomie. In dat geval wil je succes en waardering voor jouw uniciteit. Zaken die bijdragen aan deze behoefte zijn: keuzevrijheid, je eigen ding doen, onafhankelijkheid, ruimte, vrijheid, zelfstandigheid, bijdrage kunnen leveren, erkenning krijgen, status. Wanneer deze behoefte wordt vervuld leidt dit tot een gevoel van trots, geluk, plezier en eigenwaarde. Wanneer je hier onzeker in bent, kan deze behoefte leiden tot perfectionisme en angst voor kritiek.

5 Behoefte aan zelfontplooiing

De universele basisbehoefte aan zelfontplooiing is verbonden met de behoefte aan autonomie. Het gaat erom dat je jezelf kan ontwikkelen tot een bijzonder individu, die zich onderscheidt van anderen.  Bij zelfontplooiing kies je je eigen weg op zoek naar een eigen plek in de samenleving. Je kunt ook letterlijk behoefte hebben aan een eigen plek, waar niemand zich met je bemoeid. Je maakt je los van de groep. Het kan haaks staan op de behoefte om je te binden of op te gaan in een groep. Zaken die hier aan bijdragen zijn; creativiteit, zelfverwerkelijking, inspiratie, leren, ontdekken, vaardigheden ontwikkelen, uitdaging, variatie, zelfexpressie, grenzen verleggen. Wanneer deze behoefte wordt vervuld leidt dit tot een gevoel van trots, geluk, plezier en eigenwaarde. Wanneer deze behoefte niet wordt vervuld kan dit leiden tot onrust, frustratie en wanhoop. Daarnaast kan het ook gepaard gaan met schuldgevoelens, dat je vooral aan jezelf denkt of boosheid, omdat mensen een beroep op je doen om je te conformeren aan een groep.

6 Behoefte aan zingeving

De universele basisbehoefte aan zingeving uit zich het meest in religie, spiritualiteit, liefdadigheid, idealen en bijdragen aan een groter geheel.

 7 Emotionele behoeften

Dit is mijn aanvulling want ieder mens heeft de fundamentele behoefte zich veilig en lekker te voelen. Je wilt fijne gevoelens ervaren zoals plezier, enthousiasme, opwinding en liefde. Deze gevoelens geven energie en zin aan het leven. Je wilt geen vervelende emoties ervaren zoals verdriet, boosheid, angst, wanhoop, schaamte, onzekerheid of machteloosheid. Deze emoties geven spanning en zijn moeilijk om mee om te gaan, dus negeer of onderdruk je ze. Maar daarmee zijn ze nog niet weg. Alle emoties staan uiteindelijk in dienst van je behoefte om je fijn en veilig te voelen.

Wil je meer zorg dragen voor jouw basisbehoeften?

Wil je los komen van oude patronen?

Het vervullen van jouw basisbehoeften is de basis voor een gelukkig leven. Doordat je vast zit in oude patronen of  een zelfbeeld waarbij je je opoffert voor anderen of niet in staat bent om je te verbinden, kan het zinvol zijn om hulp te vragen. Je bent altijd welkom.

Individuele coaching

INTERESSANT ARTIKEL? Wil je het delen met je netwerk?

Marja heeft bijna dertig jaar ervaring in het begeleiden van mensen bij de ontwikkeling van hun Emotionele Intelligentie en is auteur van het boek 'Emoties wat moet ik ermee?' en 'ABC van 15 emoties'. Marja heeft een effectieve stappenplan ontwikkeld die je helpt om emoties beter te herkennen, te accepteren en te uiten. Ze is getrouwd, heeft een volwassen dochter en woont en werkt in Amersfoort.

https://www.omgaanmetemoties.nl