You are here: Home » Mensenkennis voor leidinggevenden » Jouw kracht is ook je zwakte

Jouw kracht is ook je zwakte

Ergert men zich wel eens aan jouw gedrag?

In dat geval is je kracht een zwakte geworden. Of in de woorden van Daniel Ofman te spreken; je bent in een valkuil gestapt. Het kernkwadrant model van  Ofman heeft menigeen inzicht gegeven in het samenspel tussen kernkwaliteit, valkuil, allergie en uitdaging. Vanuit dit gedachtegoed ga ik wat voorbeelden geven. Ik hoor graag of jij jezelf hierin herkent of dat je een ander mooi voorbeeld hebt.

De Zelfstandige kracht

Els (maar ook Ed) is gewend om alles alleen te doen. Dat vindt ze fijn. Ze heeft het gevoel alles aan te kunnen en wil graag zelf zaken oppakken. Problemen lost ze zelf op en de uitdagingen die op haar pad komen gaat ze gewoon aan. Anderen zien haar als een rots in de branding maar soms krijgen mensen het gevoel dat zij altijd de mindere zijn. Vooral wanneer ze met haar samenwerken of samenleven. Ze zijn te laat met hun ideeën of een goed voornemen, want dan heeft Els het al gedaan. Uiteindelijk leidt deze frustratie tot ergernis. Els begrijpt niet waarom mensen zich aan haar ergeren, want ze zorgt dat problemen toch worden opgelost en zaken die moeten gebeuren worden aangepakt. Daardoor voelt ze zich wel eens alleen staan en niet gezien in alle moeite die ze doet.  Als ze een sombere bui heeft dan mist ze iemand die haar opbeurt en zorgzaam voor haar is. Maar ze zal nooit om hulp vragen want ze wil niet dat mensen denken dat ze zwak, ziek of misselijk is. Zelf ergert ze zich mateloos aan mensen die maar alles op hun beloop laten. Lekker makkelijk. Maar soms ziet ze ook dat deze personen meer plezier in  het leven lijken te hebben dan zijzelf. Op het werk zijn het de mensen die hier en daar een gezellig praatje maken en bij haar thuis zit iedereen met elkaar lol te maken terwijl zijzelf druk is met zaken die moeten gebeuren.

Het Zonnetje in huis

John ( maar ook Joy) is het Zonnetje in huis. Sinds hij zich herinnert was hij altijd een vrolijk jongetje en blij met alles wat er in zijn leven was; vriendjes, school, spelen, leren. Nooit een lelijk woord over anderen. Ook later in zijn volwassen leven is hij optimistisch en positief, ook als het leven of de zaken tegen zitten. Hij zorgt altijd voor een goede sfeer, beurt mensen op en geeft hoop. Sommige mensen ergeren zich aan hem en zeggen dat hij zijn kop in het zand steekt. Jong begrijpt dat niet en voelt zich niet gezien in zijn goede bedoelingen. Het is soms ook behoorlijk vermoeiend om mensen op te beuren die zo pessimistisch zijn. Het voelt wel eens alsof je aan een dood paard trekt. Maar bij deze gevoelens wil hij niet te lang stil staan, want je moet gewoon iets moois van je leven maken. Als het lastig is gaat hij fietsen of hardlopen. Zijn partner vraagt zich wel eens af of hij ook andere gevoelens heeft behalve vrolijk zijn, maar dat vind hij zo’n onzin. Het enige wat hij wel zou willen leren wat is wat hij moet zeggen als iemand verdriet heeft, want daar slaat hij vaak de plank mis met zijn opbeurende houding. Mensen lijken hem daarna te mijden. Soms voelt hij zich een eenling in zijn levensopvatting. Alsof hij aan de zijlijn toekijkt hoe anderen worstelen met het leven en hij daar geen deelgenoot van mag zijn.

De Leider

Anke (maar ook Tim) is een echte leider. Ze weet wat er moet gebeuren en neemt haar verantwoordelijkheid om te doen wat nodig is. Dat kan zijn voor een gezin of voor een team of organisatie. Mensen kunnen niet om haar heen. Ze bemoeit zich overal mee en haar wil is vaak ook wet. Maar dat kan ze verkopen door haar zorg voor de zaak. Soms loopt ze voor de troepen aan en heeft ze het idee dat alles van haar inzet afhangt. Ze voelt zich vaak niet gesteund, maar alleen tegengewerkt. Dat is onbegrijpelijk en doet wel eens pijn. Mensen stellen wel eens teleur als ze niet meegaan in haar gedachtengoed. Maar ze gaat net zo lang door totdat anderen zijn overtuigd van haar gelijk, want de koers is bepaald en opgeven komt niet voor in leven. Ze is ook niet bang voor een stevige woordenwisseling. Ze kan zich mateloos ergeren aan mensen die niet in beweging komen of mensen die altijd in discussie gaan. Maar ze moet wel toegeven als iemand leiding geeft aan haar, dat ze daar ook moeite mee heeft en als mensen haar persoonlijke vragen stellen, bijvoorbeeld hoe het met haar gaat,  wordt ze daar helemaal nerveus van.

Medewerkers inzicht geven in hun valkuil en uitdaging

Ieder mens heeft kwaliteiten. Het kunnen eigenschappen zijn of vaardigheden die iemand heeft ontwikkeld. Als leidinggevende is het een kunst om de potentie van medewerkers te zien, deze te laten ontwikkelen en in goede banen te leiden. Soms zijn mogelijkheden latent aanwezig, maar niet ontwikkeld. Misschien omdat een medewerker niet weet dat hij deze latente kwaliteiten  heeft of omdat hij denkt dat de kwaliteiten niet bij hem passen. Kwaliteiten kunnen ook overontwikkeld zijn. Dat betekent dat kwaliteiten te veel en te groot worden ingezet. In dat geval gaat de kwaliteit zich vervormen en wordt een valkuil. Bijvoorbeeld iemand die heel goed is in het verwoorden van zijn standpunt, kan de neiging hebben over mensen heen te walsen. Terwijl een ander die heel goed is in luisteren en volgen, de valkuil kan hebben om zijn eigen mening niet serieus te nemen. Het is belangrijk voor de eigenwaarde van medewerkers dat ze zicht hebben op hun kwaliteiten en valkuilen.

Wil je meer inzicht in de vervorming van bepaalde kwaliteiten?

Wil je bepaalde kwaliteiten en uitdagingen van verschillende medewerkers in kaart brengen?

In een individuele coaching traject of tijdens de Basisopleiding kan ik je helpen meer in balans te komen.

Emotionele intelligentie coaching traject voor leidinggevenden

Basisopleiding emotioneel meesterschap voor professionals

Wil je een idee hebben van jouw kracht, jouw valkuil en je uitdaging? Doe de emotionele intelligentie test voor leidinggevenden.

Ja,stuur mij de EQ test voor leidinggevenden
dit veld niet invullen s.v.p.

 

INTERESSANT ARTIKEL? Wil je het delen met je netwerk?

Marja heeft dertig jaar ervaring in het begeleiden van mensen bij de ontwikkeling van hun Emotionele Intelligentie en het loskomen van vroegkinderlijk trauma. Zij is auteur van het boek 'Emoties wat moet ik ermee?' en 'ABC van 15 emoties'. Marja heeft een effectief stappenplan ontwikkeld dat je helpt om emoties beter te herkennen, te accepteren en te uiten. Ze is getrouwd, heeft een volwassen dochter en woont en werkt in Amersfoort.

https://www.omgaanmetemoties.nl