You are here: Home » In de beste families » Waarom het leven alleen achterwaarts begrepen kan worden?

Waarom het leven alleen achterwaarts begrepen kan worden?

Het leven kan alleen achterwaarts begrepen worden,

maar het moet voorwaarts worden geleefd.

Soren Kierkegaard (Deense filosoof)

Waarom het belangrijk is om aan de slag te gaan met je verleden

We leven ons leven vaak op een onbewuste automatische piloot en vanuit de behoefte om in onze comfort-zone te blijven. Maar wat als dat leven doodloopt of je diepe verlangens niet voor elkaar krijgt of je dierbaren steeds weer met dezelfde kritiek komen? Misschien heb je geprobeerd te veranderen maar kom je steeds  weer terug op dat bekende, oude, vertrouwde pad. Dan is het tijd om het leven achterwaarts te begrijpen, zoals de Deense filosoof Kierkegaard zo mooi omschreef.

De eerste band is met je ouders. Hier wordt de basis gelegd voor de manier waarop je later met mensen omgaat en in het bijzonder hoe je een intieme relatie aangaat. Tijdens je geboorte verlaat je de veilige, geborgen haven van de baarmoeder. Deze heftige ervaring wordt verzacht als je liefdevol wordt ontvangen. In die eerste paar jaar ben je totaal afhankelijkheid, van voornamelijk je moeder, dat zij reageert op jouw behoefte om weer helemaal een met haar te zijn. Alleen vanuit deze veilige en geborgen symbiose kun je, in vertrouwen, jezelf van haar losmaken en de wereld gaan ontdekken. Rond het tweede levensjaar wil je de omgeving onderzoeken en zelf dingen doen. Je leert de macht van het woord ‘nee’. Wanneer je mag zijn wie je bent en binnen veilige grenzen mag doen wat je wilt doen, wordt de basis gelegd voor een gevoel van zelfvertrouwen en eigenwaarde.

Dit proces van hechting en onthechting is heel kwetsbaar, maar een voorwaarde om een stabiele persoonlijkheid te kunnen ontwikkelen en later stabiele relaties aan te kunnen gaan.

Sommige ouders zien de behoefte aan autonomie als een koppigheidsfase, wat de kop ingedrukt moet worden. Omdat het kind afhankelijk is van de ouders, past het zich altijd aan hen aan. Wanneer het kind steeds te horen krijgt dat het zijn mond moet houden, omdat het te dom of te klein is of omdat anderen het beter weten, zal het gevoel van machteloosheid als een bodem onder zijn bestaansrecht worden gelegd. Het kan uit zelfbescherming hebben gekozen voor gehoorzaamheid, behulpzaamheid of vriendelijkheid. Later in je volwassen leven voel je je waarschijnlijk schuldig, wanneer je je eigen weg wilt gaan. Maar je kunt er ook juist voor hebben gezorgd dat je op een machtspositie terecht bent gekomen, zodat niemand je meer kan vertellen wat je moet doen. Zo houd je de touwtjes in eigen hand.

Jouw ervaringen tijdens de eerste zeven jaar van je leven, hebben voor een groot deel bepaald hoe je je hebt ontwikkeld.

Je fundament wordt dan gevormd. Dat gaat over gevoel van eigenwaarde, zelfvertrouwen, vertrouwen in anderen, het gevoel dat je de moeite waard bent en dat je iets kunt. Je bent o.a. beïnvloed door de cultuur, tijdsgeest, opvoeding, voorbeeldgedrag en ervaringen. Hierdoor ontstaan gevoeligheden, bijvoorbeeld bang om afgewezen te worden en heb je conclusies getrokken bijvoorbeeld; ‘ik zal bewijzen dat ik de moeite waard ben’, ‘ik los alles zelf wel op’ of ‘ik kan het niet alleen’. Deze gevoeligheden en conclusies lopen onbewust als een rode draad door je leven. Het gedragspatroon dat je hebt ontwikkeld, heeft je geholpen om goed door de kindertijd te komen. Het geeft je een veilig gevoel. Dat maakt het moeilijk om te veranderen, want niemand wil zich onveilig voelen, dus je neemt geen enkel risico. Om beter tot je recht te kunnen komen zul je aan de slag moeten gaan met dit fundament anders blijft de verandering aan de oppervlakte en dat waait zo weer weg. Ik ben ervan overtuigd dat ieder mens compleet wil zijn. Het is een weg die ik zelf heb afgelegd. Ik wil je graag helpen meer tot je recht te komen.

De Britse psychiater John Bowlby (1907 – 1990) heeft een hechtingstheorie ontwikkeld

op basis van observaties tussen ouders en kinderen. Bij een optimale hechting, die plaats vindt in de eerste levensjaren, wordt de basis gelegd voor autonomie, identiteit en het vermogen om wederkerig affectieve relaties aan te gaan. Volgens Bowlby zijn er een aantal basis gedragspatronen die voortkomen uit een zwak fundament. Wil je hier meer over lezen?

In mijn artikel Houd me vast ga ik hier verder op in.

Wil je gedragspatronen loslaten die intimiteit belemmeren?

Onze ervaringen in de kindertijd en het voorbeeldgedrag van onze opvoeders over gevoelens, intimiteit en kwetsbaarheid, hebben veel invloed op ons gedrag in het heden. Door deze kind-ervaringen ben je onbewust tot bepaalde conclusies gekomen over hoe je je moet gedragen in de wereld. Daardoor heb je bijvoorbeeld moeite met het aangaan van relaties, met intimiteit of moeite om je kwetsbaar op te stellen.

Wil je zorg gaan dragen voor jouw zuivere behoeften?

Onze normale kind behoeften zijn niet altijd bevredigd. Omdat een kind dit pijnlijke gemis, als het lang duurt, niet kan verdragen, gaat het dit proberen op te lossen. Zo kan een kind dat te weinig wordt aangeraakt, deze behoefte compenseren met eten en snoepen. Eenmaal volwassen vergeet je dat er ooit een behoefte aan aanraking was. Een kind dat niet getroost wordt bij verdriet kan boosheid gaan ontwikkelen om de behoefte aan troost niet meer te ervaren. Eenmaal volwassen kun je alleen boosheid voelen, als je verdriet hebt.

Wil je meer inzicht krijgen in de functie van emoties?

Negatieve oordelen over emoties zorgen er vaak voor dat je geen belang hecht aan emoties. Meer inzicht in de functie van de verschillende emoties helpt je om emoties te erkennen en serieus te nemen. Zo kun je angst ervaren als een waarschuwing, boosheid als een krachtige energie bij het stellen van grenzen. Verdriet ervaren als ontlader van pijn en teleurstelling en vreugde ervaren als energiebron.

Besef dat we ons leven voor een groot deel vanuit een onbewuste automatische piloot leven.

Om meer vat te krijgen op deze onbewuste patronen is het belangrijk inzicht te krijgen in al die invloeden die jou hebben gevormd. Dit inzicht helpt je bij het loslaten van oude patronen zodat je meer jezelf kunt zijn en beter tot je recht komt.

Het loskomen van levenslange patronen

We erven de onopgeloste problemen uit ons verleden. Als je je eigen geschiedenis niet kent is de kans groot dat je patronen van vroeger gaat herhalen of je gaat je er onbewust tegen verzetten. Daardoor wordt niet duidelijk wie je nu eigenlijk bent.

Vaak weet je heel weinig over de krachten die het leven van je ouders hebben gevormd. Ook jouw plaats binnen de rij kinderen in het gezin is een factor die van invloed is geweest op de manier waarop je nu met relaties omgaat.

Jouw levensgeschiedenis heeft ervoor gezorgd dat je een bepaalde basishouding in het leven hebt. Van uit deze basishouding ga je met anderen om. Vanuit een bepaalde bril kijk je naar de wereld. Welke bril heb jij op?

Het is de start van het proces om de macht van het verleden los te laten.

Dit proces wordt behandeld in de opleiding Emotioneel Meesterschap

Heb je zin om op avontuur te gaan en jezelf beter te leren kennen?

Wil je een andere richting geven aan je leven?

Opleiding Emotioneel Meesterschap

Onderdeel van de opleiding is het onderzoek naar de oorsprong van jouw thema’s. Met andere woorden de problemen of belemmeringen waar je tegen aanloopt. Je deelt jouw geschiedenis met twee andere deelnemers. Het is een enorme meerwaarde om de verhalen van anderen te leren kennen, omdat het twee kanten op werkt. Op de eerste plaats heb jij een frisse, andere kijk op het verhaal van je medecursisten. Op de tweede plaats houden zij jou die spiegel voor en krijg jij daardoor nieuwe inzichten over jezelf. Door met elkaar verhalen te vergelijken krijg je handvatten om aan de slag te gaan.

In een klein groepje krijg je alle aandacht en expertise van mij om antwoorden te krijgen op jouw vragen.

Lees meer over deze opleiding

 

Woon je te ver weg maar wil je hier wel mee aan de slag gaan?

Of wil je liever in je eigen tempo online leren om meer jezelf te zijn?

Dan is de onlinecursus Ontspannen jezelf zijn wellicht iets voor jou

Meer info vind je hier

 

Of je kunt dit proces door middel van individuele coaching doorlopen.

Tijdens dit proces word je je bewust van jouw strategieën om emoties te vermijden en de achterliggende aannames over hoe je zou moeten zijn. Krijg een leven dat meer bevredigend is. Ervaar meer vreugde in je leven en ervaar meer intimiteit in je relaties? Mijn praktijk is in Amersfoort.

Wil je eerst gratis kennismaken?

Dat kan. Meld je aan via het contactformulier.

 

INTERESSANT ARTIKEL? Wil je het delen met je netwerk?

Marja heeft dertig jaar ervaring in het begeleiden van mensen bij de ontwikkeling van hun Emotionele Intelligentie en het loskomen van vroegkinderlijk trauma. Zij is auteur van het boek 'Emoties wat moet ik ermee?' en 'ABC van 15 emoties'. Marja heeft een effectief stappenplan ontwikkeld dat je helpt om emoties beter te herkennen, te accepteren en te uiten. Ze is getrouwd, heeft een volwassen dochter en woont en werkt in Amersfoort.

https://www.omgaanmetemoties.nl