You are here: Home » Artikelen over omgaan met emoties » Wat is de functie van emoties?

Wat is de functie van emoties?

Ieder mens heeft emoties en gevoelens, maar wat moet je ermee?

Met andere woorden: wat zijn de functies van emoties?

Doordat we in een maakbare samenleving wonen waarin we denken dat we overal invloed op hebben – op hoe we willen leven, wat we willen doen, wie we willen zijn – gaan we ervan uit dat we zelf kunnen bepalen of we emoties willen hebben. Dat is een illusie.

Wat zijn de gevolgen, als je emoties stelselmatig onderdrukt?

Het onderdrukken van emoties heeft schadelijke gevolgen voor je gezondheid, het beperkt je in sociale relaties. Daarnaast kan het leiden tot cynisme,  vervreemding of depressie. Het beperkt je  in de kwaliteit van  leven. In mijn boek besteedt ik uitgebreid aandacht aan de gevolgen van het negeren of onderdrukken van emoties.

Om aan te geven hoe belangrijk het is dat we emoties erkennen als een vanzelfsprekend aspect van mens zijn en te begrijpen dat we emoties niet zomaar hebben, beschrijf ik acht functies die emoties hebben:

Functie 1. Emoties maken ons attent op onze behoeften

Lichamelijke gevoelens zijn gekoppeld aan lichamelijke behoeften. Denk aan het gevoel van honger dat ervoor zorgt dat je gaat eten. Emoties als angst, verdriet en boosheid zijn gekoppeld aan emotionele behoeften. Denk aan de behoefte aan veiligheid, troost en aandacht.

Functie 2. Emoties hebben een belevingswaarde

Je neemt de wereld waar via de zintuigen. Gevoelens zijn reacties op wat je ziet, hoort, ruikt, proeft en ervaart. Zo heb je gevoelens over alles wat je doet, over de mensen die je tegenkomt of die belangrijk voor je zijn. Elk mens die je ontmoet heeft een effect op je gevoelens. Dat begint gelijk na een eerste indruk zonder iets te zeggen, heb je het gevoel dat je iemand mag of niet. Daarnaast heb je gevoelens over jouw verleden, jouw huidige leven en over de toekomst.

Functie 3. Emoties zijn krachten die een beweging in gang zetten.

Gevoelens geven aan wat je wilt, wat je niet wilt, wanneer je gelukkig bent en wanneer je in gevaar bent. Emotie komt van het Latijnse werkwoord emovere, wat betekent ‘doen bewegen’. In het Engels is dit duidelijker: emotion. Dat heeft het woord motion al in zich. Een emotie is dus de aanzet tot een beweging waaruit gedrag ontstaat.

Functie 4. Emoties vertellen je hoe het met je gaat

Emoties laten je merken waar je plezier aan beleeft, wat je verdrietig maakt, waar je je aan ergert, waar je bang voor bent en waar je jaloers op bent, wanneer je je eenzaam voelt, wat je ontroert, wat je absoluut niet wilt, wat je raakt en wat je kwetst. Door al deze gewaarwordingen leer je jezelf beter kennen en kun je beter keuzes maken in je leven. Dus uiteindelijk zetten ze je weer aan tot actie.

Functie 5. Emoties zorgen voor je welzijn

Emoties geven aan wanneer er gevaar is en wanneer je bijvoorbeeld je grenzen aan moet geven. Stel dat je veel moet huilen of prikkelbaar bent, dan kan dat een signaal zijn dat je overspannen dreigt te raken of dingen doet die je niet wilt doen. Emoties dragen bij aan een gevoel van vitaliteit want emoties zijn energie in je lichaam. Door je emoties toe te staan kan de energie in je lichaam stromen. Het kost energie als je emoties tegen houd, want ergens in je lichaam verandert deze energie in spanning.

Functie 6. Emoties helpen je krachtig te zijn.

Vooral de energie van boosheid kan je een gevoel van kracht geven. De energie van boosheid heb je nodig bij het stellen van grenzen, om voor jezelf op te komen of bij het aanvechten van onrechtvaardigheid. Ondanks dat veel mensen kwetsbaarheid als een zwakte zien is er steeds meer waardering voor de kracht van kwetsbaarheid. Ten eerste omdat er moed voor nodig is om je kwetsbaar op te stellen en ten tweede omdat daardoor anderen zich ook uitgenodigd voelen om hun kwetsbaarheid te laten zien. Wat kan bijdragen tot meer betrokkenheid en intimiteit.

Functie 7. Emoties zijn sterk verbonden met ons sociaal gedrag

Dankzij emoties kunnen we sociaal zijn. Zo kunnen we elkaar enthousiasmeren, we kunnen iemand helpen die in nood is of troosten bij verdriet. Maar we kunnen natuurlijk ook van elkaar genieten en plezier maken met elkaar.  Je leert elkaar goed kennen door te delen waar je van houdt, wat je verlangens zijn, je teleurstellingen etc. Doordat we instaat zijn om ons in te leven in de gevoelens van de ander ontstaat er intimiteit en betrokkenheid met elkaar. Daardoor leer je waar de ander gevoelig voor is en welke emotionele behoeftes hij of zij heeft. Des te transparanter je bent in je gevoelens, des te makkelijker leert iemand je kennen en vertrouwen. Wanneer je je eigen emoties erkent kun je ook de emoties van anderen erkennen. Om intimiteit te kunnen beleven moet je risico nemen. Het gaat niet zonder kwetsbaarheid. Er is altijd het risico te worden afgewezen of gekwetst.

Functie 8. Emoties helpen je teleurstellingen en verlies te verwerken.

Emoties helpen je pijnlijke situaties zoals een verlies of een teleurstelling te verwerken. Bij een pijnlijk verlies van een dierbare persoon of dier kunnen we allerlei emoties ervaren. Verdriet ligt op de voorgrond maar je kunt je ook boos voelen omdat iemand er niet meer is of je kunt je schuldig voelen omdat je bijvoorbeeld je liefde hebt achtergehouden.

 

Wil je meer intimiteit ervaren in je relaties?

Onze ervaringen in de kindertijd en het voorbeeldgedrag van onze opvoeders over gevoelens, intimiteit en kwetsbaarheid, hebben veel invloed op ons gedrag in het heden. Door deze kind-ervaringen ben je onbewust tot bepaalde conclusies gekomen over hoe je je moet gedragen in de wereld. Daardoor heb je bijvoorbeeld moeite met het aangaan van relaties, met intimiteit of moeite om je kwetsbaar op te stellen.

Wil je zorg gaan dragen voor jouw  behoeften?

Onze normale kind behoeften zijn niet altijd bevredigd. Omdat een kind dit pijnlijke gemis, als het lang duurt, niet kan verdragen, gaat het dit proberen op te lossen. Zo kan een kind dat te weinig wordt aangeraakt, deze behoefte compenseren met eten en snoepen. Eenmaal volwassen vergeet je dat er ooit een behoefte aan aanraking was. Een kind dat niet getroost wordt bij verdriet kan boosheid gaan ontwikkelen om de behoefte aan troost niet meer te ervaren. Eenmaal volwassen kun je alleen boosheid voelen, als je verdriet hebt.

Wil je meer inzicht krijgen in de functie van emoties?

Negatieve oordelen over emoties zorgen er vaak voor dat je geen belang hecht aan emoties. Meer inzicht in de functie van de verschillende emoties helpt je om emoties te erkennen en serieus te nemen. Zo kun je angst ervaren als een waarschuwing, boosheid als een krachtige energie bij het stellen van grenzen. Verdriet ervaren als ontlader van pijn en teleurstelling en vreugde ervaren als energiebron.

Wat kan de opleiding Emotioneel Meesterschap voor je betekenen?

De opleiding Emotioneel Meesterschap is een gedegen opleiding die je op een diep niveau inzicht geeft  in jezelf en die je helpt om zinvol met emoties om te gaan. Tijdens de opleiding word je bewust van de strategieën die je hebt ontwikkeld in het vermijden van emoties. Het is belangrijk om eerst jouw beschermingstrategieën helder te krijgen, zodat je deze bewust los kunt laten om meer ruimte te geven aan gevoelens en emoties.

OPLEIDING EMOTIONEEL MEESTERSCHAP VOOR IEDEREEN

OPLEIDING EMOTIONEEL MEESTERSCHAP VOOR PROFESSIONALS

Wil je eerst gratis kennismaken?

Dat kan. Meld je aan via het contactformulier.

mm

Marja heeft meer dan twintig jaar ervaring in het begeleiden van mensen bij de ontwikkeling van hun Emotionele Intelligentie en is auteur van het boek 'Emoties wat moet ik ermee?' en 'ABC van 15 emoties'. Marja heeft een effectieve stappenplan ontwikkeld die leidt tot een diepgaande persoonlijke ontwikkeling met blijvend resultaat. Ze is getrouwd, heeft een volwassen dochter en woont en werkt in Amersfoort.

https://www.omgaanmetemoties.nl