You are here: Home » Mensenkennis voor leidinggevenden » Helft zieke werknemers mankeert medisch niets

Helft zieke werknemers mankeert medisch niets

 

 

 

Leidinggevenden weten vaak wel dat er wat speelt thuis of op het werk maar durven dat niet bespreekbaar te maken.’

Thea Hulleman, directielid arbodienst Zorg van de Zaak

“Ruzie met een collega, een vervelend functioneringsgesprek, een ernstig zieke moeder of financiële problemen: allemaal redenen voor werknemers om zich ziek te melden. Volgens vrijwel alle arbodienstverleners in Nederland mankeert in ruim de helft van alle gevallen van ziekteverzuim de werknemer medisch gezien niets. De vereniging van bedrijfsartsen NVAB vermoedt zelfs dat het percentage niet-medisch verzuim nog hoger ligt, tussen de 70 en 80.”

De kwaliteit van het contact met medewerkers is een van de belangrijkste voorwaarden om ziekteverzuim te voorkomen.

Het gaat er niet zozeer om wat je zegt, als leidinggevende, maar veel meer om de betrokkenheid die je toont. Des te beter de relatie met medewerkers is, des te beter zal de openheid zijn, waarin medewerkers delen wat hen bezig houdt.

Bij stress denken we meestal aan werkdruk maar het gaat veel vaker over emotionele stress

Emotionele stress wordt veroorzaakt door veranderingen op het werk, pesterijen, het hebben van geen invloed, intimidatie en persoonlijke problemen. De meeste mensen schamen zich hiervoor, zijn bang dat ze hierop afgerekend worden of voelen zich  kwetsbaar en melden dit niet of hebben het gevoel dat ze nergens terecht kunnen.Om te voorkomen dat mensen afhaken en zich ziek melden, is het belangrijk dat je de emotionele stress boven tafel krijgt, zodat mensen zich gezien en gesteund voelen. Deze emotionele stress wordt vaak kenbaar gemaakt door middel van indirecte signalen.

Om medewerkers goed te kunnen begrijpen, is tijd en aandacht nodig.

Dat gaat niet vanzelf.  Aandacht geven is niet een ander woord voor luisteren. Luisteren is horen wat iemand zegt. Dat kan heel feitelijk zijn. Aandacht geven betekent aan de ene kant dat je met aandacht aanwezig bent, zodat je ervaart wat iemand tussen de regels door zegt. Aan de andere kant betekent aandacht geven dat je luistert vanuit een gevoel van betrokkenheid.  Als mensen voelen dat er echte aandacht is, kunnen ze hun hart luchten en aangeven wat ze nodig hebben. Door betrokken te zijn, leer je medewerkers beter kennen in hun behoeften en gevoeligheden. Op deze manier kun je beter aansluiten en doen wat iemand nodig heeft. Aandacht geven is de beste aanpak om te voorkomen dat medewerkers zich genoodzaakt voelen om zich ziek te melden.

Het is handig om te weten welke gebeurtenissen mensen emotionele stress geven. Dat zijn niet alleen maar nare gebeurtenissen. Vraag de gratis checklist stressvolle gebeurtenissen aan. via de contactpagina

Wil je leren hoe je emotionele zaken op tafel krijgt?

Wil je jouw emotionele intelligentie meer ontwikkelen?

Wil je medewerkers met meer gemak kunnen motiveren?

In een individuele coaching traject of tijdens de Basisopleiding kan ik je helpen meer in balans te komen.

Emotionele intelligentie coaching traject voor leidinggevenden

Basisopleiding emotioneel meesterschap voor professionals

Wil je een idee hebben van jouw soft skills en jouw ontwikkelpunten? Doe de emotionele intelligentie test voor leidinggevenden.

Ja,stuur mij de EQ test voor leidinggevenden
dit veld niet invullen s.v.p.

INTERESSANT ARTIKEL? Wil je het delen met je netwerk?

Marja heeft dertig jaar ervaring in het begeleiden van mensen bij de ontwikkeling van hun Emotionele Intelligentie en het loskomen van vroegkinderlijk trauma. Zij is auteur van het boek 'Emoties wat moet ik ermee?' en 'ABC van 15 emoties'. Marja heeft een effectief stappenplan ontwikkeld dat je helpt om emoties beter te herkennen, te accepteren en te uiten. Ze is getrouwd, heeft een volwassen dochter en woont en werkt in Amersfoort.

https://www.omgaanmetemoties.nl