You are here: Home » Artikelen over in je kracht staan » Persoonlijke kracht ontwikkelen

Persoonlijke kracht ontwikkelen

In je kracht staan wat is dat?

Heeft iemand dat wel eens tegen je gezegd? Ga in je kracht staan. Wat betekent dat eigenlijk? Bij mij roept het een beeld op van Popeye the sailor man die uit zijn voegen barst nadat hij een blik spinazie achterover heeft gegooid en vervolgens alles aan kan. Alsof je jezelf moet forceren.  Het woord kracht bevalt me niet. In plaats van in je kracht staan vind ik het mooier om te zeggen: tot je recht komen. Omdat het gaat over wie je echt bent en dat dat volledig tot zijn recht mag komen.

Wanneer je niet tot je recht komt sta je ook niet in je kracht, en gebruik je niet al je mogelijkheden en talenten. Dat kan heel frustrerend zijn wanneer je het verlangen hebt om betekenis te hebben of  bepaalde ambities wilt verwezenlijken.

Wanneer je niet tot je recht komt, krijgen mensen in je omgeving een beperkt beeld van jou, omdat ze bepaalde eigenschappen en kwaliteiten niet te zien krijgen. Deze inperking van je mogelijkheden wordt meestal veroorzaakt doordat je jezelf onbewust belemmert te zijn wie je wilt zijn.

Veel mensen die niet in hun kracht staan, laten zich gemakkelijk manipuleren, zonder dat ze dat beseffen.

Het is belangrijk dat je gaat beseffen dat je gemanipuleerd wordt.  Wellicht wordt je boos op iemand nadat je bent gemanipuleerd zonder dat je beseft dat het om manipulatie gaat. Maar een volgende keer kan het weer gebeuren. Daarom is het belangrijk dat je inzicht krijgt in  jouw persoonlijke gevoeligheid, waardoor je manipuleerbaar bent. De eerste stap in het voorkomen dat je wordt gemanipuleerd is bewustwording van jouw gevoeligheid. Lees meer over de irreële veronderstellingen die er voor zorgen dat je een makkelijk prooi bent voor mensen die manipuleren in het artikel: De geheimen van manipulatie

Hoe kun je beter tot je recht komen

Zelfkennis is je grootste hulpbron.  Je bent stuurloos zonder zelfkennis. Met behulp van zelfkennis ontdek je:

 • Wat jouw drijfveer is, waar kom je je bed voor uit?
 • Wat jouw valkuilen zijn waardoor je niet tot je recht komt.
 • Aan wie je loyaal bent, aan jezelf of aan je dierbaren of aan je ouders?
 • Welke irreële angsten jou belemmeren om jezelf te zijn.

Lees het artikel Hoe kun je in je kracht komen? 

Hier krijg je een aantal handvatten hoe je meer in je kracht kunt komen.

De belangrijkste belemmeringen om tot je recht te komen 

Ben jij zo iemand waarvan je omgeving zegt: Je hebt meer in je dan er uit komt? Soms zelfs meer dan je zelf denkt, maar dat meer wordt belemmerd door:

 • Angst
 • Een beperkend beeld of een negatief beeld van jezelf
 • Frustratie en woede
Angst is vaak een grote belemmering

Je kunt bang zijn om:

 • te zeggen wat je werkelijk vindt
 •  om te laten zien wat je voelt.
 • niet aardig gevonden te worden.
 • niet goed genoeg te zijn.
 • kritiek te krijgen.
 • niet te voldoen aan verwachtingen van een ander.

De lijst is uiteraard niet compleet. Wellicht herken je andere zorgen of angsten.

Een beperkend beeld van jezelf

Het beeld van jezelf kan je belemmeren bepaalde eigenschappen of kwaliteiten toe te staan. Je wilt bijvoorbeeld altijd aardig gevonden worden, maar hoe moet je je ergernis dan uiten of aangeven dat je iets niet wilt? Je hebt het idee dat je nu eenmaal verlegen bent en dat je in veel situaties niet in staat bent invloed uit te oefenen. Je bent een harde werker maar eigenlijk wil je ook wel eens van het leven genieten maar het lijkt of dat niet mag. Je houdt vast aan een beeld van jezelf en daardoor kun je geen gebruik maken van kwaliteiten of eigenschappen die in een min of meer verboden zone zitten. Je beperkt jezelf en komt niet voldoende tot je recht.

Frustratie en woede

Frustratie en woede hebben vaak een relatie met gebeurtenissen in je leven waarin jij onmachtig was om er iets aan te doen. Er is dus vaak een rechtstreekse relatie tussen frustratie, woede aan de ene kant en invloed en kracht aan de andere kant. Soms kun je hier zo vast in zitten dat je blind bent voor de mogelijkheden die er wel zijn.

De eerste stap in het ontwikkelen van je zelfkennis:
 • Wat is jouw verlangen?
 • Welke gedachten belemmeren om voor dit verlangen te gaan?
 • Welke gedachten zorgen er voor dat je denkt dat het niet gaat lukken?
 • Wat is het beeld dat je van jezelf hebt?
INTERESSANT ARTIKEL? Wil je het delen met je netwerk?

Marja heeft dertig jaar ervaring in het begeleiden van mensen bij de ontwikkeling van hun Emotionele Intelligentie en het loskomen van vroegkinderlijk trauma. Zij is auteur van het boek 'Emoties wat moet ik ermee?' en 'ABC van 15 emoties'. Marja heeft een effectief stappenplan ontwikkeld dat je helpt om emoties beter te herkennen, te accepteren en te uiten. Ze is getrouwd, heeft een volwassen dochter en woont en werkt in Amersfoort.

https://www.omgaanmetemoties.nl