You are here: Home » Artikelen over in je kracht staan » 5 stappen naar meer persoonlijke kracht

5 stappen naar meer persoonlijke kracht

 

Stap 1 Bewust worden van de achtergrond van jouw gebrek aan persoonlijke kracht

Bewust worden betekent dat je kennis over jezelf ontwikkelt. Dat is belangrijk want dan ga je jezelf beter begrijpen en is het gemakkelijker om oude patronen los te laten. Dat is bij iedereen een uniek verhaal. Jouw persoonlijkheid vormt zich tijdens de eerste levensfase (tot je zevende levensjaar). De aspecten die hierbij een rol spelen zijn:

  • Je ouders, hun karakter, geschiedenis, hun waarden en normen en hun manier van opvoeden
  • De plaats in de kinderrij 
  • De cultuur
  • De tijdsgeest
  • Religie
  • Materiële omstandigheden.

Bijvoorbeeld in de Nederlandse cultuur siert bescheidenheid; doe maar gewoon dan doe je al gek genoeg. Trots zijn op jezelf is uit den boze, evenals opscheppen. In mijn boek Emoties wat moet ik ermee? ga ik hier uitgebreid op in.

Ieder mens is sociaal geconditioneerd, dat is onvermijdelijk.

In de kindertijd ben je afhankelijk van de liefde en zorg van je opvoeders. Je ontwikkelt datgene wat wordt gewaardeerd, wat van je verwacht wordt en waar je ouders een voorbeeld in zijn of doordat de omstandigheden het vragen. Dit is de basis van je handelen voor de rest van je leven. Heb je geleerd voor anderen te zorgen, dan ga je dat ontwikkelen. Heb je geleerd jezelf te redden, dan ontwikkel je je zelfstandigheid. Heb je geleerd te presteren, dan richt je je op prestaties. Je kiest een opleiding en later een beroep dat hierbij aansluit, zodat je nog meer wordt gewaardeerd op deze eigenschappen. Zo ontwikkel je kwaliteiten en vaardigheden. Maar je kracht is ook vaak je zwakte, want je staat als het ware op één been. Wanneer je je niet bewust bent van jouw eenzijdige ontwikkeling, denk je dat je nu eenmaal zo bent, maar je beseft niet dat een deel van jou is verdwenen uit je bewustzijn en in een verboden zone is terecht gekomen.

Stap 2
De weg vrij maken voor meer persoonlijke kracht

Bijna alle manieren waarop je jezelf beperkt, is verbonden met het verleden. Daarom is het belangrijk naar de eerste zeven jaar van je leven te kijken om te ontdekken hoe je persoonlijkheid zich heeft ontwikkeld. Het is de sleutel om meer tot je recht te komen, want dit inzicht geeft je informatie over de belemmeringen en obstakels die geslecht moeten worden, zodat de weg vrij is voor andere kanten van jezelf. Deze belemmeringen bestaan uit normen en waarden, veronderstellingen die je hebt over jezelf, over hoe je je hoort te gedragen om te worden gewaardeerd en oude angsten dat je bij bepaald gedrag wordt afgewezen of bekritiseerd. Het zijn de angsten van een kind dat bang is niet goed genoeg te zijn. Dat is een sterke angst omdat het kind destijds de geborgenheid en liefde van de opvoeders nodig had om zich goed te kunnen ontwikkelen tot iemand met eigenwaarde en zelfvertrouwen.

Deze primaire behoefte is niet bij iedereen vervuld

Ouders die te druk, ziek of zwak zijn, andere kinderen die extra aandacht vragen, spanningen of armoede. Er kunnen allerlei oorzaken zijn, waardoor deze behoefte om je geborgen en geaccepteerd te voelen, niet is vervuld. Dit kan zich later uiten door angst voor kritiek of afwijzing en een sterke drang om je op een bepaalde manier te laten zien, waarvan je het idee hebt dat je dan wordt geaccepteerd. Ook al ben je geen kind meer, deze gevoelens zitten nog steeds in jou. De angst belemmert je om de aspecten van jou, die in de verboden zone zijn terecht gekomen, naar buiten te brengen. Als je deze diepgewortelde angst niet oplost, blijft het jouw levenshouding bepalen. Door de krachtige invloed van jouw ontwikkelde persoonlijkheid, die jou een schijnveiligheid biedt, kun je dit niet op een oppervlakkige manier oplossen. Vaardigheidstrainingen, gedragsadviezen of tips en trucjes werken hier niet. Tijdens deze stap krijg je inzicht in jouw belemmeringen en angsten, kun je deze een plaats geven in het verleden en leer je er zodanig mee om te gaan dat ze geen belemmering meer vormen voor jouw ontwikkeling.

Stap 3
Nieuw zelfbeeld ontwikkelen

Wat zijn jouw uitdagingen om meer om in je kracht te komen? Meestal hoef je niet ver te zoeken want de aspecten van jou die in de verboden zone zijn opgeslagen kunnen zich aandienen als een verlangen dat diep van binnen borrelt of doordat je bepaalde mensen bewondert of juist jaloers bent op mensen die iets doen of zeggen wat jij niet durft. In sommige gevallen vraagt de omgeving naar deze aspecten; je leidinggevende die wil dat je zichtbaarder wordt of je partner die vindt dat je je meer moet uiten. Dan komt de motivatie eerst van buiten maar dat is ook prima. Je gaat ontdekken wat deze nieuwe aspecten jou kunnen opleveren en hoe je ze naar buiten kunt brengen.

Stap 4
Gevoelens gebruiken als instrument om in je kracht te komen

Emoties zijn een belangrijke sleutel, omdat ze de weg wijzen. Ieder mens is geboren met gevoelens. Kleine kinderen nemen waar met hun gevoel en uiten gevoelens spontaan. Maar door de cultuur en verwachtingen van de omgeving raak je vaak dit natuurlijke contact met je gevoelens kwijt. Tijdens deze stap leer je dat emoties je belangrijke informatie geven; ze geven aan waar je van houdt, waar je blij van wordt, waar je een hekel aan hebt, wat je niet wilt, waar je onzeker in bent en welke gevoeligheden je hebt. Daarnaast helpen emoties je om met teleurstelling en tegenslag om te kunnen gaan, om krachtig over te komen, om te kunnen genieten en om jezelf kenbaar te maken. Door het meer toestaan van gevoelens ga je meer vrijheid ervaren, omdat je uiting geeft aan je wensen en grenzen, los van de mening of verwachtingen van anderen. Hierdoor kom je meer tot je recht.

Stap 5
De balans vinden tussen je oude en nieuwe zelf

Wanneer je je enerzijds bewust bent van je oude patronen, veronderstellingen en angsten en anderzijds contact hebt met nieuwe eigenschappen, kun je jezelf leren besturen. Persoonlijke ontwikkeling is een voortdurend proces waarin je alle verschillende delen van jezelf leert kennen en managen. Daarvoor heb je een deel in jezelf nodig die naar al deze delen, zonder oordeel, kan luisteren en de wijsheid heeft om bepaalde delen de ruimte te geven, afhankelijk van de situatie. Dat is de innerlijke regisseur. Doe je dat niet dan loop je het risico dat je terugvalt in oud gedrag. Tijdens deze stap ontwikkel je de innerlijke regisseur. Het is een belangrijke vaardigheid waarmee je het nieuwe gedrag kunt integreren en leert om te gaan met de verwachtingen in de buitenwereld.

Waarom moet je aan de slag met je verleden?

Jouw ervaringen tijdens de eerste zeven jaar van je leven, hebben voor een groot deel bepaald hoe je je hebt ontwikkeld. Je fundament wordt dan gevormd. Dat gaat over gevoel van eigenwaarde, zelfvertrouwen, vertrouwen in anderen, het gevoel dat je de moeite waard bent en dat je iets kunt. Je bent o.a. beïnvloed door de cultuur, tijdsgeest, opvoeding, voorbeeldgedrag en ervaringen. Hierdoor ontstaan gevoeligheden (bang om afgewezen te worden) en conclusies die je jong hebt getrokken (ik zal bewijzen dat ik de moeite waard ben, ik los alles zelf wel op, ik heb niemand nodig, ik kan het niet alleen, ik kan alles aan, ik zal bewijzen dat ik ergens goed in ben), die onbewust als een rode draad door je leven lopen. Deze gevoeligheden zijn verbonden met emoties zoals; angst, verdriet, jaloezie en boosheid. Deze emoties voel je meestal niet zo precies, wat je wel voelt is een bepaalde spanning, onrust of onvrede. Het gedragspatroon dat je hebt ontwikkeld, heeft je geholpen om goed door de kindertijd te komen. Het geeft je een veilig gevoel. Dat maakt het moeilijk om te veranderen, want niemand wil zich onveilig voelen, dus je neemt geen enkel risico. Om tot je recht te kunnen komen zul je aan de slag moeten gaan met dit fundament anders blijft de verandering aan de oppervlakte en dat waait zo weer weg. Ik ben ervan overtuigd dat ieder mens compleet wil zijn. Het is een weg die ik zelf heb afgelegd. Ik wil je graag helpen meer tot je recht te komen.

Wat levert het op als je meer in je kracht komt?
  •      Een gevoel van eigenwaarde.
  •      Ontspanning omdat je mag zijn wie je bent
  •      Een levendig gevoel dat zorgt voor spontaniteit
  •      Zelfvertrouwen in je mogelijkheden
Opleiding Emotioneel Meesterschap

Deze opleiding is een intensief traject waarin we aan de slag gaan met de vijf stappen om beter tot je recht te komen. Je krijgt op een diep niveau inzicht in jezelf en in de functie van emoties zodat meer voldoening haalt uit je leven . Lees meer

 

 

 

INTERESSANT ARTIKEL? Wil je het delen met je netwerk?

Marja heeft dertig jaar ervaring in het begeleiden van mensen bij de ontwikkeling van hun Emotionele Intelligentie en het loskomen van vroegkinderlijk trauma. Zij is auteur van het boek 'Emoties wat moet ik ermee?' en 'ABC van 15 emoties'. Marja heeft een effectief stappenplan ontwikkeld dat je helpt om emoties beter te herkennen, te accepteren en te uiten. Ze is getrouwd, heeft een volwassen dochter en woont en werkt in Amersfoort.

https://www.omgaanmetemoties.nl