You are here: Home » Artikelen over omgaan met emoties » Hoe kun je leren meer te voelen en waarom zou je?

Hoe kun je leren meer te voelen en waarom zou je?

Niemand is emotieloos geboren

Emoties en gevoelens zijn belangrijk, omdat ze je laten merken hoe het met je gaat; ze geven aan waar je blij, bang, verdrietig, teleurgesteld of boos van wordt. Dus door het contact met emoties leer je je zelf beter kennen. Ze zijn een leidraad bij het maken van keuzes, ze zorgen voor je welzijn, omdat ze aangeven waar je moe van wordt of waar je tegen op ziet. Op die manier helpen ze je, bijvoorbeeld bij het stellen van grenzen.

{a3011ar41252}

Door middel van je emoties en gevoelens kun je het leven ten volle ervaren

Emoties helpen je verlies te verwerken, zorgen voor diepgang en intimiteit in je relaties en ze helpen je krachtig te zijn. Ieder mens is in staat om allerlei gevoelens te ervaren zoals verdriet, angst, boosheid, vreugde, jaloezie, schaamte en schuldgevoel en machteloosheid. Maar veel mensen kunnen of willen geen emoties ervaren.  In de westerse samenleving wordt het onderdrukken van emoties indirect aangemoedigd, doordat de ratio meer aanzien heeft en zaken zo praktisch en logisch mogelijk worden benaderd. Het vermijden van emoties heeft schadelijke gevolgen voor je gezondheid en het beperkt je in sociale relaties. Daarnaast kost het energie om de natuurlijke stroom van emoties tegen te houden. Omdat lichaam en geest met elkaar zijn verbonden geven lichamelijke klachten vaak aan dat je jezelf geweld aan doet.

Jouw rationele, controlerende deel probeert het emotionele deel te beheersen.

Door een onnatuurlijke scheiding aan te brengen tussen denken en voelen kan het bijna niet anders dan dat je voortdurend in conflict met jezelf moet zijn. Wanneer je je eigen emoties negeert of onderdrukt, probeer je jezelf als het ware te overwinnen. Je maakt een onderscheid tussen wat je acceptabel vind en wat je afkeurt in jezelf en in anderen. Je kunt deze scheiding wel aanbrengen, maar daarmee is het niet wenselijke deel niet verdwenen omdat je het wegredeneert. Het kan een uitputtende strijd met jezelf worden. Een strijd tussen wie je wilt zijn en wie je bent. Je wilskracht kan sterk zijn, maar het zal je nooit lukken je gevoelens en je gevoeligheden weg te nemen. Je kunt die hooguit tijdelijk onderdrukken of wegredeneren.

Er zijn veel manieren om niet te hoeven voelen. Zo kun je emoties wegrationaliseren of bagatelliseren.

Wil je ontdekken welke strategie jij hebt om emoties te vermijden?

Stuur mij de lijst met 17 strategieen om emoties te vermijden

 

 

dit veld niet invullen s.v.p.

 

Je kunt jezelf niet overwinnen, maar je kunt wel leren jezelf te accepteren met al je gevoelens en gevoeligheden.

Je kunt leren contact te krijgen met je gevoelens.

 Je kunt leren je emoties te gebruiken voor je eigen welzijn. 

Je kunt leren om te gaan met lastige emoties, zoals boosheid, verdriet en angst. 

Emoties kun je leren te accepteren als een natuurlijk onderdeel van jezelf.

Je kunt leren emoties te gebruiken als een kompas in je leven en om diepgang te creëren in je relaties.

Er zijn verschillende wegen die leiden naar je gevoelens

Via je zintuigen, via je lichaam, via je verbeelding en door middel van beweging. Je neemt de wereld waar via de zintuigen; ogen, oren, neus, aanraking en smaak. Gevoelens zijn reacties op wat je ziet, hoort, ruikt, proeft en ervaart. Alles wat je zintuiglijk ervaart, reageer je meestal op met een oordeel. Je vindt een schilderij lelijk of mooi, je vindt klassieke muziek, een genot om naar te luisteren of een onbegrijpelijke chaos, je vindt stamppot boerenkool lekker of niet te eten, je vindt schaatsen op natuurijs met 10 graden onder nul geweldig of ondragelijk. We beleven al deze zintuiglijke ervaringen verschillend, omdat ieder mens zo zijn voorkeur en afkeur heeft. Je kunt je bewustzijn in zintuiglijke waarneming trainen door te kijken, luisteren, proeven en aanraken en jezelf de vraag te stellen hoe beleef ik dit in plaats van wat vind ik hier van.

Het lichaam is een belangrijke ingang, om in contact te komen met emoties.  Daarvoor is het belangrijk dat je je lichaam leert waar te nemen en stilstaat bij de verschillende lichamelijke sensaties, die een emotie aankondigen. Je zult ervaren dat een emotie een golfbeweging is van energie, die komt en gaat. Wanneer je emoties toe kunt staan, ga je langzaam aan emoties en alle verschillende gevoelsnuances, herkennen.  Wanneer je ze vervolgens erkent, kun je ze gebruiken als informatiebron en de energie van emoties kun je gebruiken, om in beweging te komen. Hierdoor blijf je alert en vitaal.

Wat is er voor nodig?

Wat er voor nodig is, is bereidheid om jezelf beter te leren kennen. Dat kan confronterend zijn, omdat het beeld dat je van jezelf hebt misschien niet klopt.  Sommige mensen denken dat ze nuchter zijn, maar blijken uiteindelijk heel gevoelig te zijn. Dit was ook op mijzelf van toepassing. Nadat ik al jong het contact met mijn emoties kwijt was, heb ik jarenlang allerlei methoden ondergaan, om weer te kunnen voelen en mezelf te accepteren als een gevoelsmens. Deze rijkdom aan methoden en ervaringen gebruik ik nu in mijn werk.

Wanneer je emoties herkent en erkent in jezelf, kun je op alle gebieden in je leven, jezelf kenbaar maken.

Zowel in je sociale relaties als op het werk.  Wanneer je je gevoelens deelt, word je gekend en kan iemand meeleven of meegenieten. Wanneer je open staat voor gevoelens van anderen, ontdek je bijvoorbeeld waar de ander blij van wordt of waar hij tegenop ziet. Zo ontstaat er betrokkenheid en begrip. Als je niet in staat bent te voelen wat anderen ervaren, dan bestaat het risico dat je steeds meer afstand gaat ervaren. Wanneer je niet deelt wat je bezighoudt en jezelf afsluit dan kan niemand een steun voor je zijn en kun je vervreemd raken van jezelf en anderen. 

Wie zijn eigen gevoelens goed kent en accepteert, kan zich gemakkelijker verplaatsen in de emoties van anderen.

Daardoor verbetert de kwaliteit van je relaties. Door het bevorderen van je emotionele welzijn, ondersteun je jouw lichamelijke gezondheid. Tegelijkertijd leer je jezelf beter kennen en krijg je meer vat op je emoties.

Copyright: Marja Postema Emotionele Intelligentie Academie

 

Wil je meer leren voelen en benoemen van je emoties?

Ik, Marja Postema, help je graag d.m.v. individuele coaching 

Neem contact op via het contactformulier dan gaan we kijken wat voor jou de beste aanpak is.

Een intake-, kennismakingsgesprek is gratis.

 

OPLEIDING EMOTIONEEL MEESTERSCHAP

Voor iedereen die al even bezig is met bewustwording en persoonlijke ontwikkeling.

Voor iedereen die behoefte heeft aan verdieping, verheldering en aan het oplossen van hardnekkige patronen.

Voor iedereen die vat wil krijgen op verschillende vormen van conditionering.

De opleiding is geaccrediteerd door verschillende beroepsverenigingen.

Meld je aan via het contactformulier voor een gratis intake/kennismakingsgesprek

 

Zowel de coaching als de opleiding is in Amersfoort.

 

INTERESSANT ARTIKEL? Wil je het delen met je netwerk?

Marja heeft dertig jaar ervaring in het begeleiden van mensen bij de ontwikkeling van hun Emotionele Intelligentie en het loskomen van vroegkinderlijk trauma. Zij is auteur van het boek 'Emoties wat moet ik ermee?' en 'ABC van 15 emoties'. Marja heeft een effectief stappenplan ontwikkeld dat je helpt om emoties beter te herkennen, te accepteren en te uiten. Ze is getrouwd, heeft een volwassen dochter en woont en werkt in Amersfoort.

https://www.omgaanmetemoties.nl