You are here: Home » Mensenkennis voor leidinggevenden » Vier tips om weerstand te voorkomen bij medewerkers

Vier tips om weerstand te voorkomen bij medewerkers

Doen medewerkers niet wat jij wilt?

Worden besluiten, na lang overleg,  niet nagekomen?

Ervaar je regelmatig weerstand bij medewerkers?

Veel leidinggevenden en professionals hebben er moeite mee om er voor te zorgen dat medewerkers of collega’s doen wat zij willen. Ze doen een verzoek of geven een opdracht, maken vervolgens een afspraak, maar uiteindelijk gebeurt er niets. Hetzelfde gebeurt vaak in overlegsituaties; er worden afspraken gemaakt maar op de een of andere manier worden de afspraken niet nagekomen. Hoe komt dat? Misschien herken je jezelf in de onderstaande voorbeelden:

Bij bepaalde mensen raak je snel geïrriteerd.

Je doet je best jezelf te beheersen maar de emoties sijpelen toch door je gedrag heen. De ander reageert daarop door bijvoorbeeld niet behulpzaam te zijn of vertoont gedrag waar je min of meer allergisch voor bent.

Weerstand voorkomen, wat moet je laten en wat moet je doen

Weerstand voorkomen betekent dat je moet kijken naar gedrag van jou dat weerstand oproept. Dus wat moet je laten?

  1. Niet gaan ‘zenden’ als je iets van een medewerker wilt.

Dat gebeurt meestal als je haast hebt. Je dropt werk bij een medewerker, gaat er vanzelfsprekend vanuit dat hij doet wat jij zegt en bent gefrustreerd als blijkt dat het niet gebeurt is.

      2. Non-verbaal gedrag niet gaan negeren.

Een ‘ja’ op de vraag of iemand iets voor je wil doen, betekent lang niet altijd echt een ‘ja’. Vooral niet voor mensen die moeite hebben om ‘nee’ te zeggen. Non-verbaal is dat vaak zichtbaar, bijvoorbeeld doordat iemand je niet aankijkt.

      3. Niet gaan overtuigen bij weerstand

Bij weerstand ga je overtuigen in plaats van luisteren. De ander voelt zich niet serieus genomen en saboteert de afspraak of opdracht. Je drukt jouw verzoek door en denkt dat het voor elkaar is. Mooi niet.

Wat moet je doen om weerstand te voorkomen?

  1. Kijk in de spiegel

De belangrijkste sleutel ben jij, want eenrichtingsverkeer werkt niet. Het is gemakkelijk om de schuld bij een ander neer te leggen, maar het maakt je machteloos, want de ander gaat het niet oplossen. Wanneer je bereid bent om naar je eigen aandeel te kijken heb je de eerste motivatie sleutel in handen. Neem het voorbeeld van Henk: Hij houdt niet van lastige gesprekken dus als hij iets nodig heeft van zijn mensen, komt hij langs, legt een opdracht neer bij iemand en zegt terwijl hij bijna de deur uit is: ‘Kun je dit even doen?’ Henk heeft moeite om een verzoek te doen, want hij heeft snel het gevoel dat mensen hem lastig vinden. Hij wil graag dat medewerkers hem aardig vinden als leidinggevende. Wanneer hij zich hiervan bewust wordt, realiseert hij zich dat medewerkers hier misbruik van maken, want ze weten dat hij toch niet boos wordt.

      2. Ken je medewerkers en collega’s

De tweede motivatie sleutel is inzicht in de ander. Mensen hebben nu eenmaal behoeftes en ieder mens heeft zo zijn gevoeligheden. Sommige mensen vinden het belangrijk dat er sociaal contact is, anders raak je ze kwijt. Anderen willen gewaardeerd worden, willen meedenken of het gevoel hebben dat ze ook ‘nee’ mogen zeggen. Het gaat er vaak om dat mensen zich gehoord voelen en serieus genomen worden. Dat vraagt van jou kennis en inzicht in behoeften en gevoeligheden van mensen.

      3. Zeg wat je denkt

Iedereen kent wel een situatie waarin er taken op tafel komen die iemand op zich moet nemen. Wanneer niemand reageert, zegt de manager: ‘Johan, kun jij dit op je nemen?’. ‘Ja, is goed’, zegt Johan, terwijl iedereen denkt: ‘Dat gaat Johan echt niet doen’. Het is in sommige situaties heel zinvol om twijfels of andere gedachten uit te spreken. Het voorkomt teleurstelling achteraf. Alleen, hoe doe je dat op een goede manier? Dat is de derde sleutel voor succesvolle samenwerking.

     4. Investeer in de relatie

Door druk van boven, is het voor veel mensen een race tegen de klok om targets te halen. Er is nauwelijks tijd om rekening te houden met gevoeligheden of zelfs gewoon om een praatje te maken. De vierde  motivatie sleutel  ligt in de focus op de waarde die mensen hebben voor jou als leidinggevende en voor de organisatie. De moeite die je doet om rekening met medewerkers en collega’s te houden, betaald zich terug in de moeite die mensen voor jou en de organisatie willen doen.

In een individuele coaching traject of tijdens de Basisopleiding kan ik je helpen je soft skills meer te ontwikkelen

Emotionele intelligentie coaching traject voor leidinggevenden

Basisopleiding emotioneel meesterschap voor professionals

 

Wil je een idee hebben van jouw soft skills en jouw ontwikkelpunten?

Doe de emotionele intelligentie test voor leidinggevenden.

Ja,stuur mij de EQ test voor leidinggevenden
dit veld niet invullen s.v.p.

INTERESSANT ARTIKEL? Wil je het delen met je netwerk?

Marja heeft dertig jaar ervaring in het begeleiden van mensen bij de ontwikkeling van hun Emotionele Intelligentie en het loskomen van vroegkinderlijk trauma. Zij is auteur van het boek 'Emoties wat moet ik ermee?' en 'ABC van 15 emoties'. Marja heeft een effectief stappenplan ontwikkeld dat je helpt om emoties beter te herkennen, te accepteren en te uiten. Ze is getrouwd, heeft een volwassen dochter en woont en werkt in Amersfoort.

https://www.omgaanmetemoties.nl