You are here: Home » Artikelen over liefde » Wie is de baas in jouw relatie?

Wie is de baas in jouw relatie?

Wie bepaald de inrichting van het huis?

Wie bepaald de vakanties?

Hoe worden de taken verdeeld?

Wie bepaald waar geld aan wordt uitgegeven?

Wie is de baas?

Een relatie als krachtmeting

Je kunt het leven tussen mensen zien als een samenspel, maar met evenveel recht kun je het ook een krachtmeting noemen. Het is belangrijk te beseffen dat er vaak (onbewust) macht speelt in een relatie, zowel privé als op het werk: wie bepaalt hoe de dingen gebeuren: ik of de ander of bepalen we dat samen? Hoe krijg je je zin?

Naast een verbinding wil je ook je eigen gang kunnen gaan

Veel mensen blijven hardnekkig vasthouden aan het romantische beeld van de liefde. Ze gaan ervan uit dat de liefde alle problemen overwint. Je houdt toch van elkaar? Waarom moeilijk doen? Tsja naast dat ieder mens behoefte heeft zich te verbinden aan anderen hebben de meeste mensen ook een sterke behoefte aan hun autonome vrijheid. Autonomie betekent vrij zijn van de controle van anderen, onafhankelijke keuzes maken en vrij zijn in je doen en laten. In onze individualistische, assertieve samenleving weten de meeste wel wat ze willen. Je wilt zeker niet het gevoel hebben dat je van alles moet.

Je wilt in ieder geval de baas zijn over je eigen leven.

Hoe doe je dat dan samen? Stel dat je graag vaker samen iets wilt ondernemen, maar je partner heeft daar geen behoefte aan. In het begin gaat alles nog vredelievend, maar op den duur groeien de ergernissen, omdat de een meer behoefte heeft aan vrijheid en de ander meer behoefte heeft aan verbinding. Wanneer je je graag verbindt, ben je afhankelijk van de ander om intimiteit te kunnen ervaren. Om intimiteit te kunnen ervaren deel je zaken met elkaar die belangrijk zijn en je doet moeite om de ander te begrijpen.

Ieder mens beweegt ergens op de lijn tussen intimiteit en autonomie.

Intimiteit——————————————————————————-Autonomie

Het ergste scenario is wanneer je elk op de uiterste van deze lijn staat. Dan loop je het risico dat de relatie alleen nog maar bestaat uit strijd en verwijt. Wie volgt, wie bepaald en wie is uiteindelijk de baas?
Is er een balans tussen volgen en bepalen of is er een duidelijke rolverdeling waarin de een alles lijkt te bepalen en de ander voortdurend volgt om conflicten of afwijzing te voorkomen?

Wellicht val je terug in een oude vertrouwde rol die je als kind ook had.

De vroege ervaringen met autoriteit spelen hierin een grote rol. Dat kan zijn dat je alle nukken van je partner gehoorzaam pikt of dat je gewoon doet waar je zin in hebt, omdat je die vrijheid nu eenmaal gewend bent. Zelfs in de beste liefdesrelatie heb je te maken met macht en machteloosheid.
Ga eens voor jezelf na hoe belangrijke beslissingen worden gemaakt.
Ga eens voor jezelf na wie het reilen en zeilen in huis regelt.

Wat is de rol van geld in macht en onmacht?
Het gaat bijna als vanzelf dat de kostwinnaar meer macht heeft omdat hij of zij financieel afhankelijk is. Het lijkt alsof de partner zonder inkomen dan geen rechten meer hebt. Maar macht kan ook ontleend worden door alles onder controle te hebben in en om huis. Op die manier kan de machtsbalans weer in balans komen.

Machtstactieken
Ieder mens heeft zo zijn manieren om zijn zin te krijgen.

Onthouding van liefde, aandacht of seks.

Manipulatie. Er zijn veel manipulatietechnieken. Wil je hier meer over weten? Lees mijn artikels over manipulatietechnieken.

Jezelf terugtrekken. Dat kun je letterlijk doen maar ook figuurlijk door je partner te negeren en je eigen gang te gaan.

Emotioneel worden. Gaan huilen is een techniek die we als kind al succesvol hebben toegepast.

Gelijkwaardigheid en respect

Wanneer er een openlijke gelijkwaardigheid bestaat in de relatie, is er een kans dat je beiden opkomt voor je behoeften en elkaar durft te confronteren. Maar als je het gevoel hebt dat je je partner verbaal niet aan kunt, schakel je op andere strategieën over. Je kan je partner doodzwijgen, je kan depressief worden, gaan huilen, je kan de rol van martelaar spelen. Veel ellende in relaties ontstaat omdat ruzies niet eerlijk met gelijke wapens worden uitgevochten. Oneigenlijke en indirecte middelen leiden tot escalatie. In relaties waarin geen gelijkwaardigheid bestaat, kunnen conflicten daarom jaren sluimeren, omdat partners koppig vasthouden aan hun strategie.

Machtsstrijd leidt dikwijls tot een zichzelf versterkende negatieve spiraal.

Als de ene partner onvoldoende vertrouwen heeft om er van uit te gaan dat de andere bereid is om naar zijn belangen te luisteren en ze te overwegen, zal hij zijn belangen veiligstellen door ze af te dwingen, door de andere te overtroeven met woorden, door betutteling of spot, door fysieke bedreiging of door gebruik te maken van de kwetsbaarheid van de andere. Ook het zich emotioneel terugtrekken op een eiland van onkwetsbaarheid is een wapen in de machtsstrijd. Dit vermindert het vertrouwen waardoor beide partners weer bevestigd worden in het wantrouwen, dat aan de basis van de machtsstrijd ligt.

Wat is er nodig?

Een echte ontmoeting (niet – moeten) door middel van een dialoog kan leiden tot een positieve spiraal: Beiden neem je het risico in kwetsbaarheid jouw belangen aan de orde te stellen en je open te stellen voor die van de ander. Als beiden worden gehoord door de ander en dan pas een beslissing neemt, zal het vertrouwen groeien. Vervolgens wordt het weer gemakkelijker om dit risico opnieuw aan te gaan. Beide partners kunnen groeien in het vertrouwen dat zijn of haar noden en wensen serieus worden genomen. Op den duur ben je meer bereid om dingen te doen om de ander te plezieren, omdat je weet dat de ander hetzelfde wil doen en omdat dit het leven samen prettiger en vreugdevoller maakt. Conflicten worden zoveel mogelijk opgelost, door een bereidheid om af en toe in te leveren, in de verwachting dat de ander hetzelfde zal doen. Op die manier is er een subtiele samenloop van de wederzijdse belangen in een intieme relatie. Het is in het belang van beide partners om soms iets te “verliezen” om de betrouwbaarheid en generositeit in de relatie te bewaren.

Ook interessant om te lezen: Hoe voorkom je een machtsstrijd in de relatie?

Heb je het gevoel dat je moeite hebt om voor jezelf op te komen?
Vraag de gratis checklist aan met assertieve rechten

Ja, ik meld me aan voor de checklist assertieve rechten
dit veld niet invullen s.v.p.

Heb je te vaak ruzie met je partner?

Om ruzie te kunnen voorkomen moet je wel met elkaar kunnen praten.  Wanneer dat lukt, ervaar je een diepe emotionele band. Met behulp van de online cursus Probleemloos communiceren met je partner leer je om gestructureerd in alle rust, aandacht te besteden aan jullie relatie.  Samen werk je aan het herstellen en versterken van de wederzijdse liefde.

Probleemloos communiceren met je partner

Willen jullie alles uit je relatie halen?

Krijg inzicht in wat nodig is om optimaal van elkaar te kunnen genieten?

De online Relatie jaartraining voor meer verbinding krijg je een jaar lang ondersteuning voor een duurzame liefde.

De ultieme online relatie jaartraining

Heb je behoefte aan relatie coaching?

Ik, Marja Postema help jullie graag om je relatieproblemen op te lossen

Lees meer over relatiecoaching

INTERESSANT ARTIKEL? Wil je het delen met je netwerk?

Marja heeft dertig jaar ervaring in het begeleiden van mensen bij de ontwikkeling van hun Emotionele Intelligentie en het loskomen van vroegkinderlijk trauma. Zij is auteur van het boek 'Emoties wat moet ik ermee?' en 'ABC van 15 emoties'. Marja heeft een effectief stappenplan ontwikkeld dat je helpt om emoties beter te herkennen, te accepteren en te uiten. Ze is getrouwd, heeft een volwassen dochter en woont en werkt in Amersfoort.

https://www.omgaanmetemoties.nl