You are here: Home » Artikelen over jezelf zijn » 5 handvatten om meer ruimte voor jezelf te creëren

5 handvatten om meer ruimte voor jezelf te creëren

ruimte

Waarom is het belangrijk om ruimte voor jezelf te hebben?

Het vergroot je je zelfvertrouwen?

Wanneer je geen grenzen aangeeft, verklein je jezelf vertrouwen, omdat je je laat leiden door de behoefte en wensen van anderen. Als je wel grenzen aangeeft,   vergroot dit je zelfvertrouwen, omdat je uitgaat van eigen behoeften en wensen. Elke keer dat je kiest voor jezelf, groeit je gevoel van eigenwaarde en zelfvertrouwen.

Je krijgt een positief gevoel over jezelf

Wanneer je verantwoordelijkheid neemt voor je welzijn, zul je ontdekken dat je jezelf een goed gevoel kan geven. Dat maakt je minder afhankelijk. Bij een positief zelfbeeld ga je ervan uit dat je goed genoeg bent zoals je bent. Dat hoef je niet meer te bewijzen.

Je draagt zorg voor je gezondheid

Wanneer je geen ruimte neemt voor jezelf, wordt de draaglast groter dan de draagkracht. Dat gaat ten koste van je gezondheid. Je kunt je lichaam gebruiken als grensgever. Het maakt je duidelijk dat je te ver gaat. Zo kom je niet in een situatie terecht waarin je jezelf uitput voor anderen.

Door ruimte te nemen voor jezelf, leer je jezelf kennen

Door ruimte te nemen, kun je onderzoeken wat je belangrijk vindt en wat niet, wat waardevol is en waar je energie van krijgt. Misschien ben je dat vergeten. Stel bijvoorbeeld dat de waarde ‘vrijheid‘ belangrijk voor je is. Ga onderzoeken hoe je daar vorm aan kunt geven in je leven, misschien door af en toe een weekend alleen op pad te gaan.

WAT KUN JE DOEN OM ZELF TE BEPALEN  HOEVEEL TIJD JE VOOR JEZELF NODIG HEBT?

1. Een assertieve houding ontwikkelen

Door een assertieve houding te ontwikkelen, waarbij je opkomt voor je rechten, draag je zorg voor jezelf en houdt je rekening met de ander. Vraag de checklist assertieve rechten aan. Deze rechten kunnen je helpen op te komen voor je eigen wensen, mening en gevoelens, zodat je beter tot je recht komt.

Ja, ik meld me aan voor de checklist assertieve rechten
dit veld niet invullen s.v.p.

2. Inzicht krijgen in oude veronderstellingen

Deze rechten zijn voor veel mensen enorm moeilijk. Vooral het recht om ‘nee’ te mogen zeggen. Wanneer je besluit te gaan staan voor je rechten, geeft dat veel spanning en kan het voelen alsof je leven ervan afhangt. Om de angel van deze spanning eruit te kunnen halen, is het heel belangrijk erachter te komen wat je veronderstellingen zijn. Ga de lijst met oorzaken na en kijk welke je herkent; angst voor afwijzing, kritiek, conflicten, stel je te hoge eisen aan jezelf, krijg je een schuldgevoel, wil je jezelf bewijzen, heb je een te groot verantwoordelijkheidsgevoel? Om meer inzicht te krijgen in jouw thema, is het belangrijk te onderzoeken wat de bron hiervan is. Die vind je in jouw levensgeschiedenis en meestal in het gezin van herkomst. De bron is meestal gekoppeld aan kind overtuigingen. Het is belangrijk dat je vanuit je volwassenheid een ondersteunende overtuiging gaat formuleren die je helpt om ruimte voor jezelf te creëren. Bijvoorbeeld ‘Ik mag voor mezelf kiezen’. Daarnaast is het goed om het kind in jezelf gerust te stellen, door tegen jezelf te zeggen dat je goed genoeg bent zoals het je bent.

Wil je een idee hebben van jouw conditionering?

Vraag de gratis Zelfbeeldtest aan.

Ik meld me aan voor de gratis Zelfbeeld test
dit veld niet invullen s.v.p.

3. Uitstel vragen

Uitstel vragen werkt als een redder in nood. Meestal overvallen mensen je met hun wensen en verzoeken, smeekbeden en hulpvragen. Na hun vraag, voel je de spanning stijgen en komt de angst of schuldgevoel naar boven en je twijfels of je hier wel tegen in durft te gaan. Een standaardantwoord dat veel mensen helpt is te zeggen, dat je daar eerst even over wilt nadenken en erop terugkomt. Wanneer men je onder druk zet, kun je antwoorden dat diegene je er mee overvalt en dat je geen keuzes wilt maken, waar je weer op terug moet komen, want dat is voor beide partijen vervelend.

4. Bedenktijd nemen

In de bedenktijd stel je jezelf de volgende vragen:

  • Stem ik in omdat ik het wil of omdat ik me anders schuldig of gespannen ga voelen? Word ik blij van het verzoek of voelt het als een last?
  • Wat levert het op als ik ja zeg?
  • Wat levert het op als ik nee zeg?

5. Toch toegegeven?

Je mag altijd op je besluit terugkomen. Dat is een assertief recht. Het helpt als je je excuses aanbiedt: ’Het spijt me’ of ‘Ik vind het heel vervelend maar ik moet terugkomen op de afspraak.’

  • ‘Ik kan toch niet’.
  • ‘Ik heb het te druk’.
  • ‘Het belast me te veel’.

Wil je meer zorg dragen voor jezelf?

Wil je loskomen van oude patronen?

Wil je meer ontspannen jezelf kunnen zijn?

Heb je het idee dat je een rol speelt, dat je alleen maar geeft en niets krijgt of dat je je voortdurend aanpast aan de verwachtingen van anderen?

Wordt het niet tijd om eindelijk eens te leven vanuit jezelf?

Heb je zin om op avontuur te gaan en jezelf beter te leren kennen?

Wil je een andere richting geven aan je leven?

Ik, Marja Postema, help je graag d.m.v. individuele coaching 

Neem contact op via het contactformulier dan gaan we kijken wat voor jou de beste aanpak is.

 

OPLEIDING EMOTIONEEL MEESTERSCHAP

Voor iedereen die bezig wil zijn met bewustwording en persoonlijke ontwikkeling.

Voor iedereen die behoefte heeft aan verdieping, verheldering en aan het oplossen van hardnekkige patronen.

Voor iedereen die vat wil krijgen op verschillende vormen van conditionering en loyaliteit

De opleiding is geaccrediteerd door verschillende beroepsverenigingen.

Meld je aan via het contactformulier voor een gratis intake/kennismakingsgesprek

 

Woon je te ver weg maar wil je hier toch mee aan de slag? 

    Online cursus Ontspannen jezelf zijn.

Ik leer je allerlei beelden en ideeën over jezelf, die niet bijdragen aan jouw levensgeluk, los te laten.  Ik biedt je een stappenplan aan waar ik al meer dan 20 jaar mee werk en wat zijn effectiviteit heeft bewezen.

Lees meer over de  online cursus Ontspannen jezelf zijn


Wat levert het je op?

  • Een gevoel van eigenwaarde.
  • Ontspanning omdat je mag zijn wie je bent
  • Een levendig gevoel dat zorgt voor spontaniteit
  • Zelfvertrouwen in je mogelijkheden
INTERESSANT ARTIKEL? Wil je het delen met je netwerk?

Marja heeft dertig jaar ervaring in het begeleiden van mensen bij de ontwikkeling van hun Emotionele Intelligentie en het loskomen van vroegkinderlijk trauma. Zij is auteur van het boek 'Emoties wat moet ik ermee?' en 'ABC van 15 emoties'. Marja heeft een effectief stappenplan ontwikkeld dat je helpt om emoties beter te herkennen, te accepteren en te uiten. Ze is getrouwd, heeft een volwassen dochter en woont en werkt in Amersfoort.

https://www.omgaanmetemoties.nl
Scroll To Top