You are here: Home » Mensenkennis voor leidinggevenden » Het ontwikkelen van emotionele intelligentie begint bij het ontwikkelen van je bewust-zijn

Het ontwikkelen van emotionele intelligentie begint bij het ontwikkelen van je bewust-zijn

 

 

 

 

We beschikken allen over Emotionele Intelligentie.

In de loop van ons leven hebben we het gedeeltelijk of geheel weggestopt ergens in een kamer die stevig op slot zit. De sleutel om die kamer te openen en de rijkdom erachter te leren kennen en in te zetten in je leven, zit echter nog altijd in je. Die gaat nooit weg.

De eerste stap in het ontwikkelen van je emotionele intelligentie is het ontwikkelen van bewustzijn. Dat wil zeggen dat je leert bewust te worden van de emoties die je herkent, ervaart en erkent en daarnaast dat je je bewust wordt van de emoties die je niet herkent en erkent. Dit onderzoek richt zich op het mentale gebied en het fysieke gebied. Mentaal is het nodig helder te krijgen wat jouw oordelen zijn ten aanzien van emoties en via het lichaam ga je emoties ervaren.

Misschien vind je het lastig emoties te onderscheiden, maar kun je wel stemmingen benoemen.

Wat is je stemming als je op staat? Bijvoorbeeld zin, geen zin, vermoeid, lusteloos, prikkelbaar, of het hebben van een ochtendhumeur. Wat voel je dan eigenlijk als je een ochtendhumeur hebt?  Wat is je stemming als je naar je werk gaat? Zin, geen zin, vrolijk, er tegenop zien, zorgelijk etc. Als je bijvoorbeeld op familiebezoek gaat in wat voor stemming kom je dan?

Een allereerste voorwaarde voor het ontwikkelen van bewustzijn, is het nemen van tijd, ruimte en rust, zodat je je kunt concentreren en focussen.

Deze rust momenten ontstaan meestal niet spontaan. Dus zul je bewust rust momenten moeten inbouwen in de drukte van de dag. Meditatie leent zich hier uitstekend voor. Niet om daardoor weg te zweven in je hoofd maar door je aandacht te richten op je lichaam.

Ten tweede heb je een waarnemende, niet oordelende houding nodig.

Vanuit deze houding kun je emoties en gevoelens beschouwen en bewust worden van de oordelen die je ten aanzien van bepaalde emoties hebt.  Vanuit deze waarnemende positie zul je ontdekken dat je een voorkeursstrategie hebt. Bijvoorbeeld dat je bepaalde emoties negeert of bagatelliseert, of dat je de neiging hebt je te laten meeslepen met rampgedachtes etc. Het is belangrijk om te ontdekken wat jouw voorkeur strategieën hierin zijn.

Onderzoek de oordelen die je hebt ontwikkeld over de verschillende emoties 

Om meer inzicht te krijgen in de normen en waarden die aan de basis liggen van jouw oordelen ten aanzien van emoties, is het belangrijk terug te gaan in je herinnering naar je kindertijd, omdat een belangrijk deel van je ontwikkeling zich afspeelde in je eerste levensjaren. Met name de fase van je geboorte tot je twaalfde levensjaar. Dat zal niet altijd meevallen. Weinig mensen herinneren zich iets van voor hun vierde levensjaar. Je kunt wel nagaan welke emoties je nu niet uit en wanneer je gestopt bent met uiten van bepaalde emoties. Je kunt je vast wel herinneren of je ouders boosheid, verdriet, vrolijkheid of angst hebben geuit. Je weet waarschijnlijk ook wel wat hun reacties waren op bepaalde emoties en welke emoties door hen werden veroordeeld of toegestaan.

Werd je getroost als je verdriet had?

Mocht je ruzie maken?

Mocht je lol trappen?

Het is een (levens)kunst om de strategieën die je gebruikt om je emoties te vervormen en te onderdrukken, te herkennen en af te leggen. Alleen dan kan de volle rijkdom van je emotionele Intelligentie bijdragen aan je leven zowel privé als op het werk. Er is geduld nodig om ruimte te geven aan emoties die je niet gewend bent te ervaren. Er is moed nodig om soms lastige, pijnlijke emoties te durven ervaren en te doorstaan.

De invloed van je opvoeding op je emotionele intelligentie wordt uitgebreid besproken in verschillende artikelen:

Waarom het leven alleen achterwaarts begrepen kan worden

Waarom het belangrijk is om aan de slag te gaan met je verleden?

 

Op basis van je opvoeding, de gezinssamenstelling, je karakter en je ervaringen ontwikkel je in je jeugd een beeld over wie je bent. (Zelfbeeld)

Neem Johan, als oudste kind in een gezin met zes kinderen kreeg hij al jong verantwoordelijkheid voor de zorg van zijn jongere broertjes en zusjes. Daarnaast werd er van hem verwacht een voorbeeld te zijn. Dit verantwoordelijkheidsgevoel is als een rode draad in zijn leven. Het heeft altijd een rol gespeeld.  Hij heeft zich ontwikkeld tot een serieuze hardwerkende man met veel verantwoordelijkheidsgevoel Het beeld dat Johan van zichzelf heeft is dat hij een serieuze, harde werker is met veel verantwoordelijkheidsgevoel.

Als je het voorbeeld van Johan leest dan klinkt dat allemaal logisch en je denkt, dat is toch een prima vent. Precies, dat denkt zijn werkgever ook.  Johan is nu 45 jaar, hij heeft het laatste jaar nogal wat gezondheidsproblemen en hij is steeds vaker geïrriteerd. Zijn baas adviseert hem een coach te nemen. Zo komt hij bij mij. Om een lang verhaal kort temaken. Het wordt Johan helder dat hij altijd de sterkste moest zijn en hij dacht ook dat hij sterk was. Maar het wordt hem ook duidelijk dat hij meer verantwoordelijkheid op zich neemt dan goed voor hem is. Hij is altijd een steun voor anderen, maar zelf heeft hij nooit geleerd steun te ontvangen. Er verandert dus nogal wat in zijn zelfbeeld. Hij is nog steeds een serieuze, hardwerkende man met veel verantwoordelijkheidsgevoel maar hij ontdekte dat hij ook iemand is die niet alles aankan en die ook steun nodig heeft. Sinds Johan ontdekte dat hij meer is dan zijn eerste vastomlijnde beeld, is hij nieuwsgierig geworden naar zichzelf.  Er valt nog van alles te ontdekken. Emoties bestonden niet in het gezin waarin hij opgroeide. Hij dacht altijd dat hij een nuchtere, rationele man was. Ik trek mijn wenkbrauwen op als hij dat zegt. “Ik weet niet of ik dit verder wel wil onderzoeken. Straks blijkt dat ik een echte ‘softie’ ben.” zegt hij. “Dat is je goed recht”, zeg ik.

Zo hebben we allemaal een beeld ontwikkeld over wie we zijn.

Regelmatig hoor ik mensen zeggen: ‘Ja zo ben ik nu eenmaal’. Maar dat is maar de vraag of je zo bent of dat je zo bent geworden. Misschien ben je inderdaad gewoon nuchter, maar misschien ben je ook wel gevoelig en onderdruk je dat.  Ik ga er van uit dat iedereen gevoelige kanten heeft.

Je kunt ook een negatief zelfbeeld hebben. Dat wil zeggen dat je niet zo’n hoge dunk van jezelf hebt. Je denkt bijvoorbeeld dat je niets kunt, dat je onhandig bent, dat je saai bent etc. Als je een negatief zelfbeeld hebt dan heb je vaak een positief beeld van anderen. Je denkt dat anderen alles beter kunnen en weten dan jij. Eigenlijk maak je jezelf kleiner dan anderen. Als je een negatief zelfbeeld hebt zul je ook eerder gevoelens ervaren zoals onzekerheid, afhankelijkheid, angst, schaamte en schuld. Het gedrag wat hieruit voortkomt is vaak onderdanig, afwachtend en voorzichtig. Als je een positief zelfbeeld hebt, dan zul je je eerder zelfverzekerd en ontspannen voelen en je dusdanig gaan gedragen

Sommige mensen hebben een onrealistisch zelfbeeld.

Zo had ik een cliënt die dacht dat hij geschikt was voor een managementfunctie. Hij zag zichzelf als iemand die goed met mensen om kon gaan en had het idee dat hij ook toegankelijk was.  Ik zag een gesloten man die moeilijk toegankelijk was en moeite had om gewoon over koetjes en kalfjes te praten. Hij was heel afwachtend.  In dat geval is het zelfbeeld niet realistisch.

Een niet realistisch zelfbeeld komt ook voor bij iemand die allerlei ideeën heeft over zijn toekomst, terwijl je je afvraagt hoe hij dat gaat doen, omdat de ideeën niet in de lijn der verwachting ligt.  We zeggen ook wel dat iemand in zo’n geval met zijn hoofd in de wolken loopt. Zo kun je dus een zelfbeeld hebben waarin je jezelf overschat. Je denkt dat je dingen aan kunt die je helemaal niet aan kunt. Maar je kunt je zelf ook onderschatten. Je denkt dat je dingen niet kunt, die je wel degelijk kunt. In beide gevallen heb je een onrealistisch zelfbeeld.

Tijdens het proces van emotionele intelligentie ontwikkeling word je geconfronteerd met je zelfbeeld. 

Dat lijkt heel simpel maar voor veel mensen is dat een grote verandering.  Daarom is het belangrijk om je bewust te worden van de oordelen van je ouders en andere belangrijke mensen uit je jeugd, ten aanzien van emoties. Want deze oordelen zitten in jezelf.

Als je ontdekt dat je je zelf steeds kleiner maakt en besluit dat je wel degelijk iemand bent met potentie, dan is dat ook een spannende stap.  Want als je je nek uitsteekt dan kun je een reactie verwachten. Maar als je niets doet en je blijft zitten waar je zit dan laat je jezelf in de steek.

Lichaamsbewustzijn ontwikkelen

Wanneer je bewust bent van je lichaam, met andere woorden wanneer je je lichaam ervaart, dan zul je gemakkelijker emoties en behoeftes ervaren. Aanwezig zijn in je lichaam geeft je energie en levenskracht. Hoe meer je met je aandacht aanwezig bent in je lichaam des te meer je het gevoel zult hebben dat jij aanwezig bent. Het lichaam laat je elk moment van de dag weten hoe het met je gaat. Je lichaam weet wanneer je bijvoorbeeld te veel van jezelf vraagt en vertelt je dit door bijvoorbeeld vermoeidheid of hoofdpijn.

Tijdens de Lagere school had ik regelmatig buikpijn, in de ochtend, voordat ik naar school moest. Mijn moeder nam me mee naar de huisarts en hij verwees ons door naar het ziekenhuis. Mijn bloed werd onderzocht en mijn buik aan alle kanten gevoeld. Ik weet niet wat de artsen hebben gezegd maar mijn moeder zei “Er is niets aan de hand”. En daarmee was de kous af. Ik had buikpijn maar er was niets aan de hand. Dus gewoon negeren en doorgaan. Ik weet nu dat ik buikpijn krijg als ik me gespannen voel of ergens tegen op zie. Dat was toen waarschijnlijk ook zo op de Lagere school

Daarnaast zijn alle emotionele gebeurtenissen in je leven opgeslagen in je geheugen en in je lichaam, o.a. in je spieren. Als je in je gezin van herkomst je woede en/ of je verdriet in moesten houden dan heeft de energie van de emotie zich vastgezet in de lichaamsdelen waarmee het zich wilde uitdrukken, zoals de kaken, nek, benen en armen waarmee je kunnen bijten schoppen en slaan. Je leerde de spieren rondom je mond aan te spannen en je adem in te houden. Dit voorkwam dat je ging huilen of schreeuwen. Je beet je kiezen op elkaar om vol te houden en jezelf niet te laten kennen in je gevoeligheid. Zo leerde het lichaam zich samen te spannen om de natuurlijke stroom van de emoties tegen te houden. Op een gegeven moment ging dat automatisch. Het lichaam weet dat jij bepaalde emoties niet wilt voelen.  De ervaring van de emoties komen niet meer in je bewustzijn. Omdat de emotie zich zo sterk kenbaar maakt in het lichaam is het lichaam bij uitstek het middel om je weer bewust te worden van je emoties.

De meeste lichaamsgerichte methodieken kunnen je helpen bewuster te worden van je lichaam zoals: yoga, massage, emotioneel lichaamswerk, bewegingsexpressie, ademwerk. Meditatie werkt alleen als je je hele lichaam in de meditatie betrekt maar werkt niet als je wegzweeft in je hoofd. Sport is wel lichaamsgericht maar veel sporten richten zich op prestatie en niet op bewustwording van emoties.

Bewust worden van je ademhaling

Ademhaling heeft een belangrijke relatie met emoties, zowel in het onderdrukken als in het toestaan van emoties. Je zou kunnen zeggen dat de adem een voertuig is van emoties. Ze gedragen door de ademhaling. Als je verdriet voelt en je gaat intenser ademhalen dan komen de golven van verdriet makkelijker mee naar buiten.  Als je chronisch je emoties onderdrukt of negeert dan is de kans groot dat je een ingehouden ademhaling hebt of een hoge oppervlakkige ademhaling. Dat voorkomt dat de adem de emotie onder in de buik raakt. Tijdens coaching gesprekken zie ik cliënten vaak hun kiezen op elkaar zetten of hun ademhaling inhouden op het moment dat zich verdriet aandient. Ik krijg dan zelf het gevoel alsof ik stik. Als ik ze vraag hun mond te ontspannen en bewust te gaan ademen dan kan het verdriet vrij komen. “Dat lucht op” is dan meestal de reactie. Je adem (lucht dus) is een voertuig van de opgehoopte energie. Anders moet de adem en de energie van het verdriet ergens opgeslagen worden in het lichaam en dat geeft spanning. Door bewust te leren ademen kun je je emoties helpen te laten gaan. Het effect voor je lichaam is dat het zich dan kan ontspannen en daarnaast geeft een vrije ademhaling een vitaal gevoel.

Bewust worden van je stem

Hij sprak met een brok in de keel

Onze stem is het communicatiekanaal voor onze gevoelens. Maar ook het kanaal waar gevoelens geblokkeerd worden. Het verschil is hoorbaar in onze stem. Angst en spanning zijn hoorbaar in het trillen van de stem. Irritatie is meestal het eerst hoorbaar in de stem. “Je lijkt wel geïrriteerd”. “NEE, IK BEN HELEMAAAL NIET GEIRRITEERD!’.

Denk aan een spreker, die de hele tijd moet kuchen of heel snel praat. De stem verraadt vaak meer dan we willen. Een stem waarin geen enkel gevoel in doorklinkt duidt er meestal op dat de persoon moeite heeft met zijn gevoelens.

Bewust worden van je lichaamstaal

Wanneer we het vanuit de communicatietheorie hebben over non-verbale communicatie, hebben we het over lichaamstaal. Ons lichaam gaat zijn eigen gang. Kijk eens naar mensen tijdens een vergadering. Je ene collega beweegt zijn voet steeds op en neer, terwijl hij aan de bovenkant rustig is. Een andere collega hangt achterover en kijkt steeds naar buiten. Weer een ander zit met strak gevouwen armen en een strak gezicht naar de spreker te kijken.  Wat communiceren deze mensen over hun gevoelens? Het lichaam lijkt een eigen leven te leiden. Iedereen ziet het en weet het maar het wordt meestal niet besproken behalve in de wandelgangen.

Ogen spreken boekdelen. Kijk eens wat langer in iemands ogen en de kans is groot dat je bepaalde emoties gaat ervaren. Bij sommige mensen lijkt alle leven verdwenen uit de ogen. Ogen verraden veel emoties.

We hebben veel spreekwoorden waarin het lichaam spreekt;

  • Het been stijf houden
  • Het wordt tijd dat hij op eigen benen gaat staan
  • Hij zette een hoge borst bij de bespreking
  • Zij willen hun gal spugen over dit besluit
  • Hij verzet zich met hand en tand
  • Hij draagt het hart op de tong
  • Je hangt me de keel uit
  • Dit besluit ligt zwaar op mijn maag
  • Dit lied ging me door merg en been
  • Je steekt wel je nek uit als je dat vertelt

 Bewust worden van overspanning en onderspanning

Voor een gezond leven is het belangrijk dat er een juiste verhouding is tussen inspanning en ontspanning, want je hebt een bepaalde spanning nodig om te kunnen presteren. Maar veel mensen leven vanuit een voortdurende overspanning. Altijd bezig zichzelf te bewijzen, presteren, voldoen aan verwachtingen, alles onder controle houden, zaken moeilijk los kunnen laten, zorgen dat je je targets haalt, een vol sociaal leven, kinderen opvoeden etc. Deze overspannen houding zorgt voor een samengebalde energie in je lichaam. Met name je spierspanning, ademhaling en bloeddruk hebben hier onder te lijden. Dit is niet een ideale toestand waarin je je emoties en gevoelens leert kennen. Ze zullen je eerder overvallen, omdat het lichaam ze niet langer vast kan houden. Maar op dat moment heb je geen idee waarom bepaalde emoties zich aandienen. Als je je emoties wilt leren kennen is het belangrijk dat je tijd en ruimte neemt, om te leren ontspannen, zodat je je lichaamsbewustzijn kunt ontwikkelen.

Naast een overspannen houding zijn er ook mensen met een onderspannen houding. Mensen met een onderspannen houding laten alles zoals het is, vanuit een gevoel van onverschilligheid of machteloosheid. Ze hebben het idee dat het geen zin heeft om je in te spannen. Vanuit een onderspannen toestand lijken de met name levendige emoties niet te bestaan. Als je meer ruimte wilt geven aan deze emoties is het belangrijk dat je vitale lichaamsactiviteiten ontwikkelt zodat je energie genereert in het lichaam.

Wat levert het ontwikkelen van emotionele intelligentie je op?

Je ontwikkelt zelfkennis

Emoties geven je informatie over wie je bent; Waar je blij van wordt, wat je irriteert, waar je naar verlangd, wanneer je teleurgesteld bent, waar je ongelukkig van wordt, waar je een hekel aan hebt etc. Je leert jezelf kennen via je emoties. Zo krijg je een reëel zelfbeeld en word je bewust van je wensen en behoeften. Als je jezelf beter begrijpt dan is het ook gemakkelijker om richting te geven aan je leven.

Je leert verantwoordelijkheid te nemen voor jouw emoties

Jouw emoties zijn van jou ook al heeft een ander een emotie in je geraakt. Dit ben jij met al je gevoeligheden. Als je je emoties en gevoelens herkent, ervaart en erkent, dan kunnen deze emoties uit zichzelf oplossen. Hierdoor ben je in staat verlies, tegenslag en teleurstellingen te verwerken. Daarnaast kunnen emoties je helpen om grenzen te stellen of je hart te volgen.

Je kunt leren je impulsen, vooral bij boosheid, niet gelijk te uiten. Eerst ga je bij jezelf na of je op oud zeer of oude gevoeligheden geraakt bent. Je gaat na of je wel de juiste interpretatie hebt gemaakt van de situatie. Je gaat na wat de intentie was van de ander? Je leert bewust een moment en een plaats te kiezen om emoties te uiten. Zelfmanagement is meer dan alleen maar zelfbeheersing. Het kan zijn dat je ervoor kiest om je gevoelens niet te uiten in een bepaalde situatie. Dit doe je vanuit de zorg voor jezelf en voor de ander, niet omdat je gericht bent op het beheersen van je gevoelens.

Als je je emotionele intelligentie ontwikkelt dan ontwikkel je ook je gevoeligheid voor het effect van je emoties op anderen.

Elke vorm van uiting heeft een effect op een ander. Als je de impuls van woede volgt dan kan de ander daarvan schrikken. Dat betekent dat je bewuste keuzes maakt m.b.t. het uiten van je emoties. Je houdt rekening met de ander. Zo kun je besluiten om je emoties in een bepaalde situatie niet te uiten. Dat kan zijn omdat je anderen er niet mee wilt lastigvallen maar het kan ook zijn dat je weet dat er niet respectvol op gereageerd wordt.

Als je je emotionele intelligentie ontwikkeld, ontwikkel je ook het vermogen om onderscheidt te maken tussen ‘oude emoties’ en ‘nieuwe emoties’.

Je kunt leren onderscheid te maken tussen wanneer je geraakt bent op oude pijn die te maken heeft met kwetsuren uit het verleden of wanneer jouw gevoelens te maken hebben met een situatie in het hier en nu. Het hier en nu kan vandaag, gisteren of vorige week geweest zijn. Bijvoorbeeld je krijgt kritiek op je werk en je concludeert dat je manager je niets waard vindt. Het gevoel niets waard te zijn is een gevoel wat je vroeger als kind hebt ontwikkeld. Oude gekwetstheden kunnen zorgen voor verkeerde interpretaties als je hier niet bewust van bent

Je kunt spontaan reageren

Als je jezelf hebt ontdaan van een keurslijf, waarmee je moest voldoen aan de verwachtingen van anderen en je mag zijn wie je bent met al je eigenaardigheden, dan kun je je spontaniteit de ruimte geven.  Je houdt je niet meer in maar reageert blij als je je blij voelt, reageert verrast als je verrast wordt of reageer verbaasd als je verbaasd bent. Met andere woorden je lat zien wat een reactie of een gebeurtenis met je doet.

Je ontwikkelt meer integriteit

Als je open en eerlijk communiceert over je gevoelens, met respect voor anderen, dan creëer je een transparante sfeer. Mensen weten wat ze aan je hebben en ze weten waar ze aan toe zijn. Dat is bevorderlijk voor een gevoel van vertrouwen.  Door het ontwikkelen van je emotionele intelligentie creëer je een realistisch zelfbeeld. Het hart en hoofd zullen met elkaar in evenwicht zijn. Er zal meer overeenstemming zijn tussen wat je voelt, denkt en doet. Daardoor ben je voor anderen transparant en betrouwbaar.

Je ontwikkelt meer empathie

Als je open staat voor je gevoelsleven en deze serieus neemt, dan ben je ook in staat open te staan voor het gevoelsleven en de behoeften van anderen. Empathie betekent ook dat je je kunt verplaatsen in andermans standpunten. Je begrijpt hoe anderen zich voelen. Je hart is open. Hierdoor zullen je relaties zich kunnen verdiepen en in je werk zal het de samenwerking ten goede komen. Het waarderen en accepteren van mensen met verschillende achtergronden en verschillende wereldbeelden zorgt voor een samenleving waarin diversiteit kan gedijen.

Je kunt beter omgaan met conflicten

Je bent beter in staat om te gaan met conflicten omdat je in staat bent om achter de aanval te kijken naar de gevoeligheden van mensen. Je brengt de achterliggende gekwetstheden op tafel. Daardoor kan het conflict zich oplossen en kan er een constructief gesprek op gang komen.

Je kunt beter omgaan met pijnlijke ervaringen

Je accepteert dat pijn onvermijdelijk bij het leven hoort. Je vecht er niet meer tegen of loopt er niet meer hard van weg. Ook al kost het je moeite, je kunt erbij blijven en ten volle ervaren hoe de pijn in jou beweegt. Je ervaart dat de pijn alleen dan oplost. Dat is de paradox. Het verdwijnt als je er juist contact mee maakt. Het blijft je achtervolgen als je er van weg wilt.

Je mag jezelf zijn

Je hoeft jezelf niet meer te vergelijken met anderen. Je hoeft jezelf niet meer te bewijzen tot je erbij neervalt. Je hoeft niet meer het eerste en laatste woord te hebben. Je hoeft jezelf niet meer kleiner of groter voor te doen. Je hoeft niet meer te voldoen aan verwachtingen, tenzij je dat plezier geeft of een gezonde uitdaging is. Je hoeft je niet meer voortdurend aan te passen. Je mag zijn zoals je bent en doen waar je je gelukkig bij voelt en energie van krijgt.

Je ontwikkelt meer zelfvertrouwen

Als je je gevoelens herkent en erkent dan leer je te vertrouwen op je gevoelens. Als je je gevoelens serieus neemt, dan neem je jezelf serieus.  Door je gevoelens als een waardevolle informatiebron te beschouwen ben je in staat met zelfvertrouwen beslissingen te nemen.

Het ontwikkelen van emotionele intelligentie is een persoonlijk proces waarin bewustwording een belangrijke rol speelt.  Het is geen vaardigheid die je in een paar dagen ontwikkelt.

Als je eenmaal je emotionele intelligentie hebt ontwikkeld dan wil dat niet zeggen dat het gelijk automatisch functioneert. Jouw lichaam is een sensitief instrument die ontvangt signalen van binnenuit en van buitenaf. Dat betekent dat je altijd afgestemd moet blijven. Als je altijd druk, druk druk bent dan gaan deze fijngevoelige signalen aan je voorbij. Als je overeet, veel drinkt en rookt gaat deze informatie ook aan je voorbij. Wanneer je de gevoeligheid van je lichaam verfijnt, leer je het verschil herkennen tussen oude gevoelens, die voortkomen uit oude herinneringen en nieuwe gevoelens die te maken hebben met een gebeurtenis in het heden. Je neemt daardoor objectiever waar in het hier en nu. Dit is een belangrijk onderdeel van Emotionele intelligentie want het leidt tot de juiste handelingen in de juiste plaats op de juiste tijd.

Je komt meer in je persoonlijke kracht te staan als je emotioneel verbonden bent met je behoeften en je verlangens zodat je hiervoor op kunt komen. Door middel van constante emotioneel bewustzijn kun je je lichamelijke en emotionele welbevinden in de gaten houden. Dit bewustzijn kan ook leiden tot verrassende inzichten over jezelf. Misschien ontdek je dat je helemaal niet zo ambitieus bent, maar dat je veel meer waarde hecht aan het deel zijn van een groep. Het beeld dat je had van jezelf blijkt anders te zijn. Misschien ben je wel veel stressgevoeliger dan dat je dacht en hoef je even niet meer de rots in de branding te zijn van jezelf. Je doet nieuwe ontdekkingen over jezelf en komt erachter dat je zelfbeeld veel meer gekoppeld is aan de verwachtingen die anderen van je hebben of waarvan je denkt dat ze deze hebben. Naarmate je zelfkennis toeneemt, kun je meer je eigen leven gaan leiden zoals je in essentie bent. Je komt meer in je eigen autonome kracht te staan. Dit geeft weer energie en motivatie om jouw eigen leven vorm te geven.

Hoe houd je mensen betrokken en zorg je ervoor dat ze hun verantwoordelijkheid nemen?

Wanneer moet je meebewegen of juist op je strepen gaan staan?

Hoe kun je het vertrouwen krijgen van medewerkers?

Hoe zorg je er voor dat lastige zaken besproken worden?

Hoe ga je om met medewerkers die steeds mondiger worden en zich niet zomaar laten leiden?

Wil je hiermee aan de slag?

Individueel emotionele intelligentie traject voor leidinggevenden

 

Basisopleiding Emotioneel Meesterschap voor professionals

 

Wil je een idee hebben van jouw soft skills en jouw ontwikkelpunten?

Doe de emotionele intelligentie test voor leidinggevenden.

Ja,stuur mij de EQ test voor leidinggevenden
dit veld niet invullen s.v.p.

INTERESSANT ARTIKEL? Wil je het delen met je netwerk?

Marja heeft dertig jaar ervaring in het begeleiden van mensen bij de ontwikkeling van hun Emotionele Intelligentie en het loskomen van vroegkinderlijk trauma. Zij is auteur van het boek 'Emoties wat moet ik ermee?' en 'ABC van 15 emoties'. Marja heeft een effectief stappenplan ontwikkeld dat je helpt om emoties beter te herkennen, te accepteren en te uiten. Ze is getrouwd, heeft een volwassen dochter en woont en werkt in Amersfoort.

https://www.omgaanmetemoties.nl