You are here: Home » Artikelen over in je kracht staan » Hoe ontstaat je persoonlijke uitstraling

Hoe ontstaat je persoonlijke uitstraling

 

 

Mensen zullen vergeten wat je zei,

Ze zullen vergeten wat je deed,maar ze zullen nooit vergeten

wat voor gevoel je ze gaf.

Maya Angelou

Iedereen heeft een persoonlijke uitstraling.

Je kunt veel uitstraling hebben of weinig. Deze wordt deels beïnvloed door uiterlijke kenmerken; je kleding, haar, make-up, je gedrag, manier van bewegen, lichaamshouding, gezichtsexpressie, oogcontact, je handdruk en je stem. Maar al deze uiterlijke kenmerken worden van binnenuit aangestuurd door wat je denkt en voelt. Bijvoorbeeld bij de keuze van je kleding; ik draag graag rood of oranje maar ik voel me niet altijd rood.

Waarom is je persoonlijke uitstraling zo belangrijk?

Het is altijd aanwezig. Mensen krijgen een (eerste) indruk van je door je persoonlijke uitstraling. De indruk die men krijgt, gaat vaak onbewust, is heel snel, maar is wel bepalend. Op basis van deze indruk reageren mensen op jou en trekt men conclusies over jouw persoonlijkheid; onzeker, zeker, arrogant, open, vriendelijk, onvriendelijk, gesloten, extrovert of introvert. Deze snelle interpretatie heeft een groot nadeel; men kan er naast zitten. Je kunt bijvoorbeeld een afwachtende uitstraling hebben, terwijl je een spontane persoonlijkheid hebt of je kunt heel vrolijk en onverschillig overkomen, terwijl je een serieus persoon bent.

Waarom willen we gelijk een indruk hebben van iemand?

Het is een instinctieve reactie, zo zit ons brein in elkaar. Dat heeft te maken met primair overlevingsgedrag; we willen weten of we iemand kunnen vertrouwen en we veilig zijn. Daarnaast is het leven eenvoudiger en gemakkelijker te hanteren wanneer je mensen in een hokjes kunt plaatsen met een etiket erop. Zo hoeven we niet teveel moeite te doen. Daarnaast ben je geneigd te geloven, dat die persoon alle kenmerken heeft die bij dat hokje horen. Zo kan men denken dat iemand die afwachtend is, niet initiatiefrijk is en geen interessante ideeën heeft of denkt men dat iemand die vrolijk is en grapjes maakt, zijn werk niet serieus neemt. Het is dus een misverstand te denken, wanneer je iemand in een hokje heb geplaatst, dat je weet wat je aan diegene hebt.

Hoe spelen emoties hierin een rol?

Emoties spelen altijd een rol en hebben een grote invloed op je totale functioneren. Ze spelen een rol in alle ontmoetingen: je voelt je op je gemak bij iemand of niet, je vertrouwd iemand of niet, je mag iemand of niet. Emoties hebben invloed op je gezondheid, je dagelijks functioneren, op de keuzes die je maakt, op je relaties, bij het verwerken van verlies en teleurstelling, bij het grenzen stellen. Je uitstraling wordt voor een groot deel beïnvloed door hoe je je voelt, omdat enerzijds gevoelens onderdeel zijn van je dagelijkse leven en anderzijds omdat jouw uitstraling een diepere achtergrond heeft.

Hoe ontstaat je persoonlijke uitstraling?

Jouw persoonlijkheid vormt zich tijdens de eerste levensfase (tot je zevende levensjaar). De aspecten die hierbij een rol spelen zijn je ouders, hun geschiedenis, karakter, hun waarden en normen en hun manier van opvoeden, jouw plaats in de kinderrij, de cultuur, tijdsgeest, religie en materiële omstandigheden. Bijvoorbeeld in de Nederlandse cultuur siert bescheidenheid; doe maar gewoon dan doe je al gek genoeg. Trots zijn op jezelf is uit den boze, evenals opscheppen. In mijn boek Emoties wat moet ik ermee? ga ik hier uitgebreid op in.

Ieder mens is sociaal geconditioneerd, dat is onvermijdelijk. In de kindertijd ben je afhankelijk van de liefde en zorg van je opvoeders. Je ontwikkelt datgene wat wordt gewaardeerd, wat van je verwacht wordt en waar je ouders een voorbeeld in zijn of doordat de omstandigheden het vragen. Hier wordt jouw fundament gelegd voor de rest van je leven. Heb je geleerd voor anderen te zorgen, dan ga je dat ontwikkelen. Heb je geleerd jezelf te redden, dan ontwikkel je je zelfstandigheid. Heb je geleerd te presteren, dan richt je je op prestaties. Je kiest een opleiding en later een beroep dat hierbij aansluit, zodat je nog meer wordt gewaardeerd op deze eigenschappen. Zo ontwikkel je kwaliteiten en vaardigheden. Maar je kracht is ook vaak je zwakte, want je staat als het ware op één been.

Afhankelijk van je karakter ontwikkel je een bepaalde strategie

Je gaat al jong een houding ontwikkelen om geaccepteerd te worden. Voor het ene kind betekent het, dat het zich gaat aanpassen en afwachtend opstelt en voor een ander kind betekent het, dat het zijn zelfstandigheid al jong ontwikkeld en niet afhankelijk wil zijn of dat het overal hulpvaardig in is en verantwoordelijkheid op zich neemt. Doordat je steeds in bepaald gedrag bevestigd of beloont wordt, ga je denken dat je zo bent. Ik kreeg steeds te horen dat ik me zo goed kon redden. Uiteindelijk dacht ik: ‘Ik ben zelfstandig’.De strategie is dat je alles alleen doet, zaken zelf oplost, problemen niet deelt, geen hulp vraagt, geen steun zoekt, maar eerder steun geeft. Meer geeft dan neemt. Je valkuil is dat teveel alleen doet en je eenzaam gaat voelen. Andere valkuil is dat je zaken doet die je niet goed kunt en overspannen raakt. Deze uitstraling wordt van binnenuit aangestuurd door de overtuiging dat je jezelf moet redden en de angst dat je afgewezen wordt als je om steun vraagt.

Wil je jouw uitstraling vergroten en meer tot je recht komen?

  • Meer gevoel van eigenwaarde krijgen?
  • Ontspannen kunnen zijn omdat je mag zijn zoals je echt bent?
  • Niet meer voldoen aan verwachtingen ?
  • Je vitaler voelen?
  • Niet meer over je heen laten lopen?
  • Meer zelfvertrouwen krijgen?
Dit leer je in de opleiding Emotioneel Meesterschap.

Lees meer over de stappen die je gaat maken tijdens de opleiding

INTERESSANT ARTIKEL? Wil je het delen met je netwerk?

Marja heeft dertig jaar ervaring in het begeleiden van mensen bij de ontwikkeling van hun Emotionele Intelligentie en het loskomen van vroegkinderlijk trauma. Zij is auteur van het boek 'Emoties wat moet ik ermee?' en 'ABC van 15 emoties'. Marja heeft een effectief stappenplan ontwikkeld dat je helpt om emoties beter te herkennen, te accepteren en te uiten. Ze is getrouwd, heeft een volwassen dochter en woont en werkt in Amersfoort.

https://www.omgaanmetemoties.nl