You are here: Home » Artikelen over omgaan met emoties » Waarom zijn emoties belangrijk?

Waarom zijn emoties belangrijk?

 

 

 

 

Waarom zijn emoties belangrijk?

Waar heb je emoties voor nodig?

Een trilling in de botten is vaak een overtuigender bewijs dan een droge gedocumenteerde analyse.

Engels spreekwoord

Emoties beïnvloeden je voortdurend of je dat nu wilt of niet.

Ze beïnvloeden de kleine en grote keuzes die je maakt in je leven. Ze beïnvloeden de kwaliteit van je relaties en ze kunnen je helpen of tegenwerken in de dagelijkse uitdagingen. Maar wat is nu precies hun functie en waar heb je ze voor nodig?

Jouw emoties vertellen je hoe het met je gaat

Waar je plezier aan beleeft, wat je verdrietig maakt, waar je je aan ergert, waar je bang voor bent en waar je jaloers op bent. Emoties vertellen je waar je gevoelig voor bent zoals afwijzing, kritiek of waardering. Ze helpen je om je eigenheid te ontdekken waardoor het gemakkelijker wordt om richting te geven aan je leven. Ze zijn een belangrijke leidraad bij kleine en grote keuzes in je leven. Keuzes in werk en relaties, maar ook keuzes als tijd voor jezelf nodig hebben of juist het gezelschap nodig hebben van vrienden.

Na mijn opleiding voor maatschappelijk werk kreeg ik een baan in de verslavingszorg. Ik begeleidde heroïneverslaafden om af te kicken. Het was een afkickprogramma waarbij ze methadon kregen en hun urine werd getest op gebruik. Nu begrijpt iedereen wel dat dit niet het makkelijkste werk was, maar deze ervaring had een dermate impact op mij dat het tot een nieuwe opleidingskeuze leidde. In dit werk bereik je weinig resultaat, want de heroïne is meestal sterker dan de motivatie om af te kicken. Daarnaast zorgde de macht die ik had om het programma vanwege gebruik te stoppen ervoor dat de cliënten alles bij elkaar logen om maar methadon te krijgen. Ik voelde me machteloos en gefrustreerd en vroeg me af waarom ik in godsnaam had besloten dat ik mensen wilde helpen. Door deze extreme ervaring werd ik me bewust van mijn behoefte aan erkenning en waardering voor mijn hulp, door mijn cliënten. Het werd me duidelijk dat ik op het verkeerde spoor zat. Als ik alleen hielp om gezien te worden dan kon ik er beter voor zorgen dat ik rechtstreeks gezien werd. Ik liet de hulpverlening los en koos voor een theateropleiding.

Dit had ook anders kunnen lopen. Stel dat ik was opgevoed met de boodschap dat je altijd moet helpen, ook al gaat het ten koste van jezelf. Dan was ik waarschijnlijk doorgegaan. Maar omdat ik me bewust werd dat de wens om te helpen voortkwam uit het verlangen gezien te worden, kon ik een andere keuze maken.

De ratio, die zegt hoe je je hoort te gedragen, staat vaak tegenover het gevoel.

We vergeten vaak dat het de normen en verwachtingen van onze opvoeders en andere belangrijke mensen zijn die een grote invloed hebben op onze keuzes. Terwijl onze gevoelens vaak iets zeggen over onze eigen behoeftes. Angst speelt vaak een dubbelrol; de angst om afgewezen te worden wanneer je niet aan verwachtingen van anderen voldoet en de angst om voor je eigen verlangens op te komen. Wanneer je de verwachtingen van je omgeving durft los te laten kunnen je gevoelens jou de weg wijzen. Dan hoef je jezelf niet meer te bewijzen of jezelf kleiner of groter voor te doen dan je bent.

Gevoelens en gevoeligheden houden je een spiegel voor, ze geven je kennis over jezelf en daarmee wijzen ze je de weg. Dat kunnen ook fijne gevoelens zijn. Wanneer je blij en opgewonden bent in je werk geeft dat aan dat je iets doet wat bij je past. Door te besluiten meer vanuit je gevoel te leven, zorg je ervoor dat je mag zijn zoals je bent en mag doen waar je gelukkig van wordt. Hoe beter je in staat bent je gevoelens te herkennen en te erkennen, hoe beter je weet wat je nodig hebt.

Wanneer ik in een vreemde groep stap, ben ik gevoelig voor signalen dat men niet in mij geïnteresseerd is. Ik heb de neiging om dan in een hoekje te kruipen en zogenaamd geboeid een tijdschrift te lezen. Mijn meeste vriendinnen weten dat. Als ik bij hun op een feestje kom, houden ze daar rekening mee en stellen mij aan een aantal mensen voor om mij te helpen deze angstige brug over te gaan.

Je kunt jezelf accepteren met al je emoties en gevoeligheden, anderen kunnen jou leren kennen, maar  je kunt ook je vrienden, familie of collega’s leren kennen met hun gevoeligheden.  We leven allemaal met bepaalde gevoeligheden. Niet alles is oplosbaar.

Emoties helpen je om jezelf als een geheel te ervaren

Er zijn verschillende krachten die ons leven en ons welzijn beïnvloeden. Ik ga daarbij uit van het holistische gedachtegoed. Het holisme is een concept dat ervan uitgaat dat alles met elkaar verbonden is zoals de eenheid tussen mens en natuur.

Holisme (Grieks: holon: het geheel) is het idee dat de eigenschappen van een systeem (fysiek, biologisch, technisch, chemisch, economisch) niet kunnen worden verklaard door de som van alleen zijn componenten te nemen. Het woord, samen met het bijvoeglijke naamwoord ‘holistisch’, werd ingevoerd door Jan Smuts (1870 – 1950) staatsman en filosoof, in de vroege jaren ’20. Smuts definieerde holisme als ‘De tendens in de natuur gehelen te vormen die groter zijn dan de som der delen door creatieve evolutie’.

uit: Wikepedia

Dit holistische concept wordt ook gebruikt om duidelijk te maken dat de mens beïnvloed wordt door verschillende aspecten die elkaar voortdurend beïnvloeden:

 • Het fysieke aspect
 • Het mentale aspect
 • Het emotionele aspect
 • Het spirituele aspect

Het fysieke aspect

Wanneer je met je ratio je gevoelens probeert te negeren, dan trekt het lichaam vaak aan de bel. Het fysieke aspect wordt voortdurend beïnvloed door je emoties en vice versa. Het is algemeen bekend dat lichaamsbeweging en gezonde voeding bijdragen aan een compleet gevoel van welzijn. Maar dat het lichaam je voortdurend signalen geeft over hoe het emotioneel met je gaat is minder bekend. Zo kan emotionele spanning zich kenbaar maken door hoofdpijn of darmkrampen. Je lichaam staat niet los van hoe je je voelt. Veel lichamelijke klachten kunnen opgelost worden door je meer bewust te zijn van je emoties.

Je lichaam heeft zich tot een bepaalde basishouding ontwikkeld.

Ik ga ervan uit dat alles wat je overkomt opgeslagen en weergegeven wordt in je lichaam. Kijk maar eens naar mensen op het strand op een zomerse dag, dan kun je zien hoe een lichaam zich heeft gevormd. De manier waarop iemand loopt, de stand van het hoofd op de romp, de vorm van de rug, de houding van de benen, de manier waarop de armen wel of niet meebewegen. Loopt iemand stevig, zwaar als een olifant, zo licht als een veertje of zo strak als een militair. Welke betekenissen zou je hieraan kunnen geven? Laat je fantasie eens gaan, dan kom je waarschijnlijk aardig in de buurt van de waarheid.

Door middel van je lichaam kun je contact krijgen met je gevoelens

Via je gevoelens leer je jezelf kennen. Je merkt bijvoorbeeld wanneer je je zelf inhoudt om iets te zeggen, doordat je je ademhaling inhoudt of je merkt dat je gespannen bent doordat je spieren zich aanspannen. Het lichaam geeft je voortdurend signalen hoe het met je gaat. Je kunt leren je bewust te worden van je emoties door op de signalen te letten van je lichaam; je ademhaling, spierspanning, de mate van ontspanning en gronding. Deze signalen kunnen zich bij ieder mens verschillend uiten. De een krijgt bij spanning buikpijn en iemand anders hoofdpijn. Zo hebben we allemaal onze gevoelige plekken.

Hans is een nuchtere man maar sinds hij een leidinggevende functie heeft en presentaties moet geven, maakt hij zich vaker druk. Het vooruitzicht van een presentatie geeft hem zoveel spanning dat hij soms met maagkrampen thuisblijft. Hij kent zichzelf niet met al deze spanning in zijn lijf en vindt het moeilijk om onder ogen te zien dat deze spanning betekent dat hij ergens bang voor is.

Het mentale aspect

Jouw manier van denken zorgt voor nare gevoelens of jouw manier van denken zorgt voor plezierige gevoelens. Helaas gebeurt dit razendsnel en heb je vaak niet in de gaten dat je gedachten hebt die je bijvoorbeeld angstig maken. Dat komt omdat bepaalde basisgedachten al jong in je leven zijn ontstaan. RET. (Rationele Emotieve training) is ontwikkeld door Albert Ellis (1913- 2007) een Amerikaanse psycholoog. Hij zocht naar een effectieve methode om mensen met sterke emotionele reacties te helpen. Zijn uitgangspunt is dat onze manier van denken sterk ons gevoel en ons doen en laten beïnvloed. RET helpt mensen zelf verantwoordelijkheid te nemen voor hun gedachten, gevoel en gedrag. Lees hierover in het artikel:

Jouw gedachten bepalen voor een groot deel hoe je je voelt.

Het spirituele aspect

Dit is voor veel mensen een belangrijk onderdeel van hun leven. Sinds de kerk steeds minder invloed heeft, zoeken veel mensen zelf naar een manier om hun leven zin te geven, zodat het leven meer betekenis krijgt dan alleen geld verdienen en uitgeven. Een gebrek aan spirituele invulling wordt vaak ervaren als een innerlijke leegte. Spiritualiteit is ook steeds meer verbonden met de zoektocht naar je ware zelf, authenticiteit en bezieling. Meer emotioneel bewustzijn kan je ondersteunen in de zoektocht naar authenticiteit. Je kunt ook onderzoeken welke activiteiten een diepere zin kunnen geven aan jouw leven en die van anderen, zodat je jezelf als deel van een groter geheel kunt ervaren. Een belangrijke vraag bij het ontwikkelen van het spirituele aspect is:

Wat inspireert jou?

Inspiratie betekent eigenlijk het inademen van geestelijke energie, met andere woorden waar krijg je energie van?

Je kunt elk aspect van jezelf ontwikkelen; het fysieke, mentale, emotionele of spirituele aspect, in willekeurige volgorde.

Als je behoefte hebt aan meer zelfkennis, dan kunnen al deze aspecten je hierin helpen, omdat ze met elkaar verbonden zijn.

 Om je een idee te geven waarom emoties belangrijk zijn:

 1. Emoties laten merken hoe het met je gaat
 2. Je leert jezelf kennen door je emoties
 3. Emoties zijn een leidraad bij het maken van keuzes
 4. Je leert andere kennen door hun emoties
 5. Emoties zorgen voor je welzijn
 6. Je kunt het leven ten volle ervaren
 7. Emoties helpen je verlies te verwerken
 8. Emoties helpen je krachtig te zijn
 9. Emoties geven diepgang in je relaties
 10. Emoties zorgen voor intimiteit
 11. Emoties zijn een bron van energie
 12. Emoties verbinden je met anderen
 13. Emoties maken je attent op je behoeften
 14. Emoties zijn van zichzelf noch negatief noch positief
 15. Emoties geven aan wanneer je iets niet wilt
 16. Emoties geven aan wat je raakt
 17. Emoties geven aan waar je plezier aan beleefd
 18. Emoties geven aan wat weerstand oproept
 19. Emoties zetten je in beweging
 20. Emoties laten anderen merken hoe het met je gaat
 21. Emoties zijn krachtig
 22. Emoties zorgen voor je gezondheid
 23. Emoties geven kleur aan je leven
 24. Emoties hebben een functie

Er zijn veel manieren om niet te hoeven voelen. Zo kun je emoties wegrationaliseren of bagatelliseren.

Wil je ontdekken welke strategie jij hebt om emoties te vermijden?

Stuur mij de lijst met 17 strategieen om emoties te vermijden

 

 

dit veld niet invullen s.v.p.

Wil je meer vat krijgen op je emoties?

De meeste mensen hebben geen onderwijs of opvoeding gehad in het omgaan met emoties. Dat is vreemd want emoties liggen aan de basis van onze persoonlijkheid en ze dragen zorg voor ons welzijn.

Tijdens de introductietraining Emoties wat moet ik ermee?, leer je in drie losse dagen alles wat je over emoties moet weten, word je je bewust hoe je zelf met emoties omgaat en hoe je omgaat met emoties van anderen.

Meer info over de introductie training

Wil je eerst gratis kennismaken om te kijken of dit iets voor je is?

Dat kan. Meld je aan via het contactformulier.

Ben je een professional die met mensen werkt?

Leer een effectief stappenplan om emotionele intelligentie te ontwikkelen zowel bij jezelf als bij je cliënten. De opleiding is geaccrediteerd bij verschillende beroepsopleidingen. Meer info vind je hier:

BASIS OPLEIDING EMOTIONEEL MEESTERSCHAP VOOR PROFESSIONALS

De Basisopleiding Emotioneel Meesterschap voor professionals is geaccrediteerd door verschillende beroepsorganisaties, waaronder:

Het Registerplein (62 registerpunten)

Koninklijk Nederlands Genootschap voor Fysiotherapie (KNGF) (58 punten)

NOBCO Nederlandse Orde van Beroepscoaches (54 p.e. uren)

Wil je eerst gratis kennismaken?

Dat kan. Meld je aan via het contactformulier.

INTERESSANT ARTIKEL? Wil je het delen met je netwerk?

Marja heeft dertig jaar ervaring in het begeleiden van mensen bij de ontwikkeling van hun Emotionele Intelligentie en het loskomen van vroegkinderlijk trauma. Zij is auteur van het boek 'Emoties wat moet ik ermee?' en 'ABC van 15 emoties'. Marja heeft een effectief stappenplan ontwikkeld dat je helpt om emoties beter te herkennen, te accepteren en te uiten. Ze is getrouwd, heeft een volwassen dochter en woont en werkt in Amersfoort.

https://www.omgaanmetemoties.nl