You are here: Home » Klik hier voor artikelen over zelfvertrouwen » Versterk je persoonlijke uitstraling in vijf stappen

Versterk je persoonlijke uitstraling in vijf stappen

 

 

 

 

Ieder mens is uniek, maar deze uniciteit is vaak verborgen of onderdrukt.

Dus wat is er dan nodig om te kunnen uitstralen wie je echt bent? Hoe kan jouw authenticiteit tevoorschijn komen?

Stap 1 Bewust worden van jouw conditionering

Bewust worden betekent dat je zelfkennis ontwikkelt. Dat is belangrijk want dan ga je jezelf beter begrijpen en is het gemakkelijker om te veranderen.  Wanneer je je niet bewust bent van jouw conditionering, denk je dat je nu eenmaal zo bent. Je beseft niet dat een deel van jou is verdwenen uit je bewustzijn en in een verboden zone is terecht gekomen.Bijna alle manieren waarop we onszelf klem zetten, zijn verbonden met het verleden. Daarom is het belangrijk naar de eerste zeven jaar van je leven te kijken om te ontdekken hoe je persoonlijkheid zich heeft ontwikkeld. Het is de sleutel om meer tot je recht te komen, want dit inzicht geeft je informatie over de belemmeringen en obstakels die geslecht moeten worden, zodat de weg vrij is voor andere kanten van jezelf.

Stap 2  De weg vrij maken

De belemmeringen om tot je recht te komen zijn oude normen en waarden, veronderstellingen die je hebt over jezelf, over hoe je je hoort te gedragen en oude angsten dat je bij bepaald gedrag wordt afgewezen of bekritiseerd. Het zijn de angsten van een kind dat bang is niet goed genoeg te zijn. Dat is een sterke angst omdat het kind destijds de geborgenheid, bevestiging en liefde van de opvoeders nodig had om zich goed te kunnen ontwikkelen tot iemand met eigenwaarde en zelfvertrouwen. De primaire behoefte aan geborgenheid, liefde en bevestiging is niet bij iedereen vervuld; ouders die te druk, ziek of zwak waren, andere kinderen die extra aandacht vroegen, spanningen of armoede. Er kunnen allerlei oorzaken zijn, waardoor deze behoefte om je geborgen en geaccepteerd te voelen, niet is vervuld. Dit kan zich later uiten door angst voor kritiek of afwijzing en een sterke drang om je op een bepaalde manier te laten zien, waarvan je het idee hebt dat je dan wordt geaccepteerd. Ook al ben je geen kind meer, deze gevoelens zitten nog steeds in jou. De angst belemmert je om de aspecten van jou, die in de verboden zone zijn terecht gekomen, naar buiten te brengen. Als je deze diepgewortelde angst niet oplost, blijft het jouw levenshouding bepalen. De persoon die je bent geworden biedt je schijnveiligheid. Om dit los te kunnen laten heb je meer nodig dan tips en trucjes. Ook een vaardigheidstraining gaat je hier niet bij helpen. Je kunt dit niet op een oppervlakkige manier oplossen. Tijdens deze stap krijg je inzicht in jouw belemmeringen en angsten, kun je deze een plaats geven in het verleden en leer je er zodanig mee om te gaan dat ze geen belemmering meer vormen voor jouw ontwikkeling.

Stap 3  Nieuwe uitstraling ontwikkelen

Tijdens deze stap ontdek je nieuwe aspecten van jezelf en ga je uitdagingen aan om meer tot je recht te komen. Meestal hoef je niet ver te zoeken want ze zijn er altijd al geweest. De aspecten van jou die in de verboden zone zijn opgeslagen kunnen zich ook aandienen als een verlangen dat diep van binnen borrelt of doordat je bepaalde mensen bewondert of juist jaloers bent op mensen die iets doen of zeggen wat jij niet durft. In sommige gevallen vraagt de omgeving naar deze aspecten; je leidinggevende die wil dat je zichtbaarder wordt of je partner die vindt dat je je meer moet uiten. Dan komt de motivatie eerst van buiten maar dat is ook prima. Je gaat ontdekken wat deze nieuwe aspecten jou kunnen opleveren en hoe je ze naar buiten kunt brengen.

Stap 4   Gevoelens gebruiken als instrument om beter tot je recht te komen

Emoties zijn een belangrijke sleutel, omdat ze de weg wijzen. Ieder mens is geboren met gevoelens. Kleine kinderen nemen waar met hun gevoel en uiten gevoelens spontaan. Maar door de cultuur en verwachtingen van de omgeving raak je vaak dit natuurlijke contact met je gevoelens kwijt. Tijdens deze stap leer je dat emoties je belangrijke informatie geven; ze geven aan waar je van houdt, waar je blij van wordt, waar je een hekel aan hebt, wat je niet wilt, waar je onzeker in bent en welke gevoeligheden je hebt. Daarnaast helpen emoties je om met teleurstelling en tegenslag om te  gaan, om krachtig over te komen, om te kunnen genieten en om jezelf kenbaar te maken. Door het meer toestaan van gevoelens ga je meer vrijheid ervaren, omdat je uiting geeft aan je wensen en grenzen, los van de mening of verwachtingen van anderen. Hierdoor kom je meer tot je recht.

Stap 5   De balans vinden

Wanneer je je enerzijds bewust bent van je oude patronen, veronderstellingen en angsten en anderzijds contact hebt met nieuwe eigenschappen, kun je jezelf leren besturen. Persoonlijke ontwikkeling is een voortdurend proces waarin je alle verschillende delen van jezelf leert kennen en managen. Daarvoor heb je een deel in jezelf nodig die naar al deze delen, zonder oordeel, kan luisteren en de wijsheid heeft om bepaalde delen de ruimte te geven, afhankelijk van de situatie. Dat is de innerlijke regisseur. Doe je dat niet dan loop je het risico dat je terugvalt in oud gedrag. Tijdens deze stap ontwikkel je de innerlijke regisseur. Het is een belangrijke vaardigheid waarmee je het nieuwe gedrag kunt integreren en leert om te gaan met de verwachtingen in de buitenwereld.

Wat levert dit proces jou op?

  • Een gevoel van eigenwaarde.

  • Ontspanning omdat je mag zijn wie je bent

  • Een levendig gevoel dat zorgt voor spontaniteit

  • Persoonlijke kracht omdat je niet over je heen laten lopen of je laat gebruiken

  • Zelfvertrouwen in je mogelijkheden

Copyright: Marja Postema

Individuele coaching

INTERESSANT ARTIKEL? Wil je het delen met je netwerk?

Marja heeft dertig jaar ervaring in het begeleiden van mensen bij de ontwikkeling van hun Emotionele Intelligentie en het loskomen van vroegkinderlijk trauma. Zij is auteur van het boek 'Emoties wat moet ik ermee?' en 'ABC van 15 emoties'. Marja heeft een effectief stappenplan ontwikkeld dat je helpt om emoties beter te herkennen, te accepteren en te uiten. Ze is getrouwd, heeft een volwassen dochter en woont en werkt in Amersfoort.

https://www.omgaanmetemoties.nl