You are here: Home » Artikelen over verdriet » Zeven misverstanden over rouwen

Zeven misverstanden over rouwen

afwijzing

 

 

 

Het rouwen is een proces van verwerken en afscheid nemen

Dit proces gaat gepaard met verschillende emoties en heeft veel impact op je functioneren en je relaties met anderen. Er doen veel verhalen over rouwen. In dit artikel ga ik zeven misverstanden bespreken en rechtzetten

Misverstand 1   Rouwen doe je als iemand is overleden

Omdat rouwen een proces van afscheid nemen is denken de meeste mensen aan de dood en het gemis van een dierbare persoon of dier. Maar er zijn allerlei situaties waar je afscheid van moet nemen met pijn in het hart. Denk aan een dierbare activiteit die je fysiek niet meer aankunt, bijvoorbeeld hardlopen of bergbeklimmen, verlies van je gezondheid door een chronische ziekte, verlies van je baan na jarenlange trouwe dienst, verlies van een relatie na een scheiding, verlies van je huis en sociale omgeving na financiële problemen, verlies van toekomst mogelijkheden, het lege nest syndroom en je jeugd door het ouder worden.

Misverstand 2   Na een half jaar moet je weer verder gaan met je leven

Hoe lang de rouw duurt is afhankelijk van verschillende factoren zoals de heftigheid van het verlies, hoeveel je hebt meegemaakt in je leven, of je steun hebt aan je partner of een sociaal netwerk die je opvangt, hoe je gewend bent om te gaan met verlies en tegenslag in het leven en of je een zinvolle dagbesteding hebt of werk waar je van houdt. Dit maakt het moeilijk om te vertrouwen op ervaringen van anderen. Wanneer je stil staat bij deze factoren kun je inschatten wat de omvang is van het verlies die van invloed is op de duur van rouw. Maar nogmaals dat is maar een inschatting want voor rouw staat geen exacte tijdsduur. Dat kan vooral moeilijk zijn wanneer mensen in je omgeving je soms pijnlijk duidelijk maken dat het nu maar eens over moet zijn.

Misverstand 3   De pijn en het gemis gaat vanzelf over

Helaas is dat meestal niet het geval. Veel mensen vinden het lastig om het verlies tot zich door te laten dringen. De realiteit van het verlies dringt vaak pas geleidelijk door. Bij de ene persoon dringt het besef na een aantal dagen, door, maar bij een ander kan het weken of maanden duren, voordat het verlies tot iemand is doorgedrongen. Er is een verschil tussen het verstandelijk weten en het gevoelsmatig tot je door laten dringen. Wanneer bijvoorbeeld de tafel nog wordt gedekt voor de overledene of wanneer iemand, na een ontslag, nog elke dag naar het werk gaat, is er sprake van ontkenning. Dat is begrijpelijk als het om een ernstig verlies gaat, maar als de ontkenning langdurig aanhoudt, wordt de verwerking tegengehouden.

Misverstand 4     Om verlies te verwerken, moet je er veel over praten

Het is de kunst om te rouwen op een manier die bij je past. De ene persoon doet dat door alleen te zijn en wellicht te schrijven en iemand anders wil graag zoveel mogelijk praten en herinneringen delen. Mannen doen het vaak anders dan vrouwen bijvoorbeeld door hard te gaan werken, veel sporten of zich terug te trekken . Vrouwen hebben vaak de behoefte  te praten en steun te zoeken bij anderen. Vooral bij verlies om een kind kan dit voor veel spanning zorgen in een huwelijk.

Soms wordt men geholpen door mensen die een gelijke ervaring hebben meegemaakt. Zo zijn er bijvoorbeeld bijeenkomsten voor ouders die een kind hebben verloren. Hier kunnen ze hun verhalen delen en door de wederzijdse herkenning kan er ongegeneerd gerouwd worden. https://www.oudersoverledenkind.nl/

Je kunt het rouwproces helpen door naar muziek te luisteren of romans te lezen die je hart raken. Je kunt lid worden van een specifieke vereniging of websites waar je lotgenoten ontmoet.

Misverstand 5     Het rouwen verloopt volgens een vast patroon­

De visie op rouw is de afgelopen twintig jaar aan het veranderen. De theorie van Elisabeth Kubler-Ross, dat het rouwproces volgens een vast patroon verloopt in een aantal fases, is achterhaald. We kunnen wel stellen dat het rouwproces uit een aantal aspecten bestaat en gepaard gaat met verschillende emoties, zoals verdriet, angst en boosheid. Hoe heftig mensen deze emoties ervaren kan van persoon tot persoon verschillen. Deze aspecten worden in een rouwmodel van de Amerikaanse rouwdeskundige William Worden rouwtaken genoemd. Ze wisselen elkaar af en dienen zich op willekeurige momenten aan. Nieuwe inzichten hebben het duaal procesmodel opgeleverd, ontwikkeld door Maggie Stroebe, hoogleraar Verliesverwerken. Dit model gaat uit van twee aandachtsaspecten tijdens het rouwproces: De aandacht voor het verlies en het afscheid nemen en de aandacht gericht op de toekomst en hoe je de draad weer kunt oppakken.

Misverstand 6   Het verlies van een geliefde is hetzelfde bij een plotseling overlijden als na een ziekte

Het verlies zal even groot zijn maar door een onverwachts overlijden is de schok groter als na een ziekbed. Vooral wanneer iemand is verongelukt. Was je zelf aanwezig tijdens dit ongeluk is de kans groot dat je last krijgt van posttraumatische stress zoals nachtmerries, flashbacks, ­depressieve gevoelens, ernstige prikkelbaarheid en hevige schrikreacties. Sterft een dierbare persoon na een ziekbed, dan heb je gelegenheid om afscheid te nemen en het verlies deels te accepteren terwijl diegene nog leeft.

Misverstand 7   Een verlies is ­alleen maar pijnlijk

Het vraagt moed om de pijn toe te staan, die zich meestal uit in verdriet, machteloosheid en boosheid. De pijn dat je jouw geliefde nooit meer zult zien of dat je nooit meer die gezonde persoon zult zijn of nooit meer het werk zult doen waar je met hart en ziel mee verbonden was.  Maar een verlies kan er ook voor zorgen dat je het leven meer gaat waarderen of dat je ervaart dat vrienden van grote betekenis zijn. Op die manier proberen we als mens betekenis te geven aan ingrijpende ervaringen. Ook al krijg je geen duidelijke antwoorden en eindigt de gedachtegang met de conclusie dat het leven onrechtvaardig is, het kan je helpen om het verlies een plek te geven. Door de dood van een geliefde realiseer je je ten diepste dat het leven eindig is. Dit kan ervoor zorgen dat je andere dingen in het leven meer gaat waarderen en bijvoorbeeld meer tijd voor je kinderen of je partner maakt. Dit kan ertoe leiden dat je besluit je leven drastisch te veranderen. Bijvoorbeeld door minder te werken en meer tijd te besteden aan je gezin of hobby’s.

Heb je behoefte aan een gesprek over hoe het rouwen bij jou gaat en hoe je met emoties omgaat?

Wil je leren om met verdriet en pijn van je dierbaren om te gaan?

Wil je leren om meer ruimte te geven aan je eigen emoties?

Ik, Marja Postema, help je graag d.m.v. individuele coaching

Neem contact op via het contactformulier voor een gratis kennismakingsgesprek. Dan gaan we kijken wat voor jou de beste aanpak is.

 

Ben je al even bezig met  je persoonlijke ontwikkeling?

Heb je behoefte aan verdieping, verheldering en aan het oplossen van hardnekkige patronen?

Heb je behoefte aan een persoonlijke en professionele ontwikkeling?

Kijk eens naar de geaccrediteerde OPLEIDING EMOTIONEEL MEESTERSCHAP 

Zowel de Coaching als de opleiding is in Amersfoort.

 

INTERESSANT ARTIKEL? Wil je het delen met je netwerk?

Marja heeft dertig jaar ervaring in het begeleiden van mensen bij de ontwikkeling van hun Emotionele Intelligentie en het loskomen van vroegkinderlijk trauma. Zij is auteur van het boek 'Emoties wat moet ik ermee?' en 'ABC van 15 emoties'. Marja heeft een effectief stappenplan ontwikkeld dat je helpt om emoties beter te herkennen, te accepteren en te uiten. Ze is getrouwd, heeft een volwassen dochter en woont en werkt in Amersfoort.

https://www.omgaanmetemoties.nl