You are here: Home » Artikelen over jezelf zijn » Meer jezelf zijn minder jezelf aanpassen

Meer jezelf zijn minder jezelf aanpassen

Ben je altijd bezig anderen het naar de zin te maken?

Heb je vaak het idee dat je niet goed genoeg bent?

Heb je geen idee wat je eigen behoeftes zijn?

Je aanpassen aan wat gewenst is

Veel mensen passen zich aan wat gewenst is of van je verwacht wordt. Anderen zijn steeds gericht op een harmonieuze sfeer of zorgen voor een gezellige noot. Dat maakt het moeilijk om jezelf te zijn en in de loop van de tijd vergeet je wie je zelf bent en wat je zelf wilt. Herken je dit?

Wanneer je je hierin herkent dan is de kans groot dat je je vaak aanpast aan de wensen en verwachtingen van anderen. Waarschijnlijk voel je heel goed aan wat anderen nodig hebben en wil je ook graag helpen. Dat is een geweldige kwaliteit maar als je alleen maar geeft en gefocust bent op anderen, dan gaat dat ten koste van je eigen wensen en behoeften. Bijvoorbeeld de behoefte om te ontspannen of de behoefte om aandacht te krijgen en gezien te worden in wie jij bent. Wanneer je hier te lang mee doorgaat, loop je het risico vervreemd te raken van jezelf en raak je op, omdat er geen goede balans is tussen geven en ontvangen. Om te kunnen stoppen met aangepast gedrag, moet je eerst begrijpen hoe dit gedrag is ontstaan en wat het je oplevert.

Aangepast gedrag is beschermingsgedrag

Op jonge leeftijd ben je nog niet in staat genuanceerd te denken, laat staan kritisch naar je ouders te kijken. Je ouders zijn almachtige goden die alles weten en kunnen. Stel dat een van de ouders vaak boos is, dan kun je niet bedenken dat de oorzaak hier wellicht op zijn werk ligt. Nee, kleine kinderen denken dat alles met hen te maken heeft. Het kind denkt dat vader boos is, omdat het een last is of vervelend of niet goed genoeg. Wanneer dit te vaak gebeurt, wil je deze pijnlijke confrontaties voorkomen. Je veronderstelt als je lief bent, of extra je best doet, dat je dan geen last bent en dat deze vervelende situaties niet meer voorkomen. Zo ontwikkel je aangepast gedrag, met als doel vermijden van mogelijke kritiek en kwetsing. Aangepast gedrag is dus een vorm van beschermingsgedrag, want het gedrag zorgt ervoor dat je niet wordt afgewezen. Althans dat hoop je.

Je neemt situaties waar op basis van je verleden

Doordat je kijkt vanuit de bril van je verleden is de kans groot dat je gedrag van mensen verkeerd interpreteert en dat je de verkeerde conclusies trekt. Wanneer je leidinggevende bijvoorbeeld niet duidelijk laat merken dat hij tevreden is met je werk, kun je de conclusie trekken dat je werk niet goed genoeg is. Vanuit je ervaring in het verleden doe je nog steeds extra je best om enerzijds kritiek en kwetsing te voorkomen en anderzijds om waardering, goedkeuring en bevestiging te krijgen. Je veronderstelling is dat er iets mis met je is en dat je dat goed kunt maken door veel te geven. Perfectionisme en faalangst komen hieruit voort. Je probeert nog steeds door aangepast gedrag de bevestiging en liefde te krijgen die je als kind hebt gemist. Je leidinggevende of je collega’s moeten het gemis van je ouders goed maken en je bevestigen dat je goed bent zoals je bent. Zolang je niet bewust wordt van dit oude, onjuiste verhaal en je vervormde waarneming, zul je steeds weer opnieuw in een destructieve situatie terecht komen. Je strategie om je best te doen tot je erbij neervalt, in hoop op goedkeuring, is een doodlopende weg.

Ook al doe je zo je best, dit scenario zal niet de bevrediging en blijdschap opleveren die je gehoopt had 

Hoe komt dat?

Het is een kind scenario. Het kind wil gezien worden in zijn ware aard met al zijn gevoelens of die nu leuk of niet leuk zijn; met zijn angsten, boosheid, en verdriet. Diep van binnen wil je helemaal gezien worden. Als dat niet gebeurt, gaat een deel van jou zich heel eenzaam en verdrietig voelen. De gevoelens die gezien willen worden zijn in de kindertijd ontstaan. Wanneer deze gevoelens zich aandienen voel je je klein en kwetsbaar. Dat maakt het ook moeilijk om volwassen te reageren. Alleen door jezelf waar te nemen en bewust te worden van jouw oude interpretaties en conclusies, kun je dit leren los te laten. Het vraagt een goede samenwerking tussen ratio en emoties.

Het vermogen je aan te passen of te zorgen voor een harmonieuze sfeer is een absolute kwaliteit

Deze kwaliteit kan door anderen als een geschenk ervaren worden. De keerzijde is dat je jezelf waarschijnlijk tekortdoet of dat je je vervreemd voelt van jezelf. Wanneer je je te veel aanpast aan de verwachtingen van anderen of te veel gericht bent op een harmonieuze sfeer ben je gericht op anderen en op de omgeving. Je gaat voorbij aan jouw wensen, mening en gevoelens. Misschien raak je geheel het contact kwijt met jouw wensen en behoeften. Dat kan een leeg en levenloos gevoel geven. Op het werk kun je te horen krijgen dat je niet zichtbaar bent of dat er meer daadkracht van je verwacht wordt. Te veel aanpassing leidt tot verkramping en/of tot eenzaamheid.

Lees hoe je kunt stoppen met jezelf aan te passen

Wil je weten hoe jouw zelfbeeld nu is?

Met andere woorden hoe je jezelf ziet en hoe je denkt dat jij bent? In de gratis zelfbeeld test krijg je hier antwoorden op.

Ik meld me aan voor de gratis Zelfbeeld test
dit veld niet invullen s.v.p.

Heb je het idee dat je een rol speelt, dat je alleen maar geeft en niets krijgt of dat je je voortdurend aanpast aan de verwachtingen van anderen?

Wordt het niet tijd om eindelijk eens te leven vanuit jezelf?

Heb je zin om op avontuur te gaan en jezelf beter te leren kennen?

Wil je de rode draad ontdekken in je leven?

Wil je meer zinvolheid ervaren in het leven?

Wil je inzicht krijgen in de invloed van het verleden op jouw huidige leven?

Wil je een andere richting geven aan je leven?

Ik, Marja Postema, help je graag d.m.v. individuele coaching 

Neem contact op via het contactformulier dan gaan we kijken wat voor jou  de beste aanpak is.

 

OPLEIDING EMOTIONEEL MEESTERSCHAP

Voor iedereen die bezig wil zijn met bewustwording en persoonlijke ontwikkeling.

Voor iedereen die behoefte heeft aan verdieping, verheldering en aan het oplossen van hardnekkige patronen.

Voor iedereen die vat wil krijgen op verschillende vormen van conditionering en loyaliteit

De opleiding is geaccrediteerd door verschillende beroepsverenigingen.

Meld je aan via het contactformulier voor een gratis intake/kennismakingsgesprek

 

Woon je te ver weg maar wil je hier toch mee aan de slag? 

    Online cursus Ontspannen jezelf zijn.

Ik leer je allerlei beelden en ideeën over jezelf, die niet bijdragen aan jouw levensgeluk, los te laten.  Ik biedt je een stappenplan aan waar ik al meer dan 20 jaar mee werk en wat zijn effectiviteit heeft bewezen.

Lees meer over de  online cursus Ontspannen jezelf zijn

INTERESSANT ARTIKEL? Wil je het delen met je netwerk?

Marja heeft dertig jaar ervaring in het begeleiden van mensen bij de ontwikkeling van hun Emotionele Intelligentie en het loskomen van vroegkinderlijk trauma. Zij is auteur van het boek 'Emoties wat moet ik ermee?' en 'ABC van 15 emoties'. Marja heeft een effectief stappenplan ontwikkeld dat je helpt om emoties beter te herkennen, te accepteren en te uiten. Ze is getrouwd, heeft een volwassen dochter en woont en werkt in Amersfoort.

https://www.omgaanmetemoties.nl