You are here: Home » Artikelen over jezelf zijn » Haal meer uit jezelf en overwin je belemmeringen!

Haal meer uit jezelf en overwin je belemmeringen!

Is er wel eens tegen je gezegd dat je meer in je hebt dan eruit komt?

Meer dan jezelf denkt. Jouw kwaliteiten en krachten worden belemmerd. De belangrijkste belemmeringen om jezelf te zijn en beter tot je recht te komen zijn: Angst, een beperkend beeld van jezelf en frustratie en woede

Angst is vaak een grote belemmering om jezelf te zijn:

Angst om te zeggen wat je werkelijk vindt.
Angst om te laten zien wat je echt voelt.
Angst om niet aardig gevonden te worden.
Angst niet goed genoeg te zijn.
Angst kritiek te krijgen.
Angst om niet te voldoen aan verwachtingen van een ander.

De lijst is uiteraard niet compleet. Wellicht herken je andere zorgen of angsten.

Een beperkend beeld van jezelf
Het beeld van jezelf kan je belemmeren bepaalde eigenschappen of kwaliteiten toe te staan. Je wilt bijvoorbeeld altijd aardig gevonden worden, maar hoe moet je je ergernis dan uiten of aangeven dat je iets niet wilt? Je hebt het idee dat je nu eenmaal verlegen bent en dat je in veel situaties niet in staat bent invloed uit te oefenen. Je bent een harde werker maar eigenlijk wil je ook wel eens van het leven genieten, maar het lijkt of dat niet mag. Je houdt vast aan een beeld van jezelf en daardoor kun je geen gebruik maken van kwaliteiten of eigenschappen die in een min of meer verboden zone zitten. Je beperkt jezelf en komt niet voldoende tot je recht.

Frustratie en woede
Frustratie en woede hebben vaak een relatie met gebeurtenissen in je leven waarin jij onmachtig was om er iets aan te doen. Er is dus vaak een rechtstreekse relatie tussen frustratie, woede aan de ene kant en invloed en kracht aan de andere kant. Soms kun je hier zo vast in zitten dat je blind bent voor de mogelijkheden die er wel zijn. Wanneer je jezelf beperkt in je mogelijkheden kom je niet tot je recht. Dat kan heel frustrerend zijn, omdat je bepaalde behoeftes niet vervuld krijgt zoals de behoefte aan invloed of de behoefte erkenning. Daarnaast krijgen mensen in je omgeving een beperkt beeld van jou, omdat ze bepaalde eigenschappen en kwaliteiten niet te zien krijgen.

Bijna alle manieren waarop we onszelf klemzetten, zijn verbonden met het verleden

Om de weg vrij te maken van deze belemmeringen, zodat je meer uit jezelf kunt halen, is het belangrijk om inzicht te krijgen in het ontstaan van deze belemmeringen. Ieder mens is sociaal geconditioneerd, dat is onvermijdelijk. In de kindertijd ben je afhankelijk van de liefde en zorg van je opvoeders. Je ontwikkelt datgene wat wordt gewaardeerd, wat van je verwacht wordt en waar je ouders een voorbeeld in zijn of doordat de omstandigheden het vragen. Dit is de basis van je handelen voor de rest van je leven. Heb je geleerd voor anderen te zorgen, dan ga je dat ontwikkelen. Heb je geleerd jezelf te redden, dan ontwikkel je je zelfstandigheid. Heb je geleerd te presteren, dan richt je je op prestaties. Je kiest een opleiding en later een beroep dat hierbij aansluit, zodat je nog meer wordt gewaardeerd op deze eigenschappen. Zo ontwikkel je kwaliteiten en vaardigheden. Maar je kracht is ook vaak je zwakte, want je staat als het ware op één been.

Ik heb al jong mijn zelfstandigheid ontwikkeld. Het is een kwaliteit, maar mijn zwakte was dat ik geen steun zocht op momenten dat ik het nodig had, omdat ik dacht dat ik dan een last was voor de ander. Het gevolg was dat ik te veel alleen deed en te veel van mezelf vroeg. Ik moest alles zelf kunnen doen.

Wanneer je je niet bewust bent van jouw eenzijdige ontwikkeling, denk je dat je nu eenmaal zo bent

Maar je beseft niet dat een deel van jou is verdwenen uit je bewustzijn en in een verboden zone is terecht gekomen. Daarom is het belangrijk naar de eerste zeven jaar van je leven te kijken om te ontdekken hoe je persoonlijkheid zich heeft ontwikkeld. Het is de sleutel om meer tot je recht te komen, want dit inzicht geeft je informatie over de belemmeringen en obstakels die geslecht moeten worden, zodat de weg vrij is voor andere kanten van jezelf. Deze belemmeringen bestaan uit normen en waarden, veronderstellingen die je hebt over jezelf, over hoe je je hoort te gedragen om te worden gewaardeerd en oude angsten dat je bij bepaald gedrag wordt afgewezen of bekritiseerd. Het zijn de angsten van een kind dat bang is niet goed genoeg te zijn. Dat is een sterke angst omdat het kind destijds de geborgenheid en liefde van de opvoeders nodig had om zich goed te kunnen ontwikkelen tot iemand met eigenwaarde en zelfvertrouwen. Deze primaire behoefte is niet bij iedereen vervuld; ouders die te druk, ziek of zwak waren, andere kinderen die extra aandacht vroegen, spanningen of armoede. Er kunnen allerlei oorzaken zijn, waardoor deze behoefte om je geborgen en geaccepteerd te voelen, niet is vervuld. Dit kan zich later uiten door angst voor kritiek of afwijzing en een sterke drang om je op een bepaalde manier te laten zien, waarvan je het idee hebt dat je dan wordt geaccepteerd. Ook al ben je geen kind meer, deze gevoelens zitten nog steeds in jou. De angst belemmert je om de aspecten van jou, die in de verboden zone zijn terecht gekomen, naar buiten te brengen. Als je deze diepgewortelde angst niet oplost, blijft het jouw levenshouding bepalen. Door de krachtige invloed van jouw ontwikkelde persoonlijkheid, die jou een schijnveiligheid biedt, kun je dit niet op een oppervlakkige manier oplossen. Vaardigheidstrainingen, gedragsadviezen of tips en trucjes werken hier niet.

Wil je jouw belemmeringen oplossen en een completer mens worden?
Wil je meer tot je recht komen?

Wil je meer in balans zijn?

Tijdens de opleiding Emotioneel Meesterschap ontdek je nieuwe aspecten van jezelf en ga je uitdagingen aan om meer tot je recht te komen. Meestal hoef je niet ver te zoeken want ze zijn er altijd al geweest. De aspecten van jou die in de verboden zone zijn opgeslagen kunnen zich ook aandienen als een verlangen dat diep van binnen borrelt of doordat je bepaalde mensen bewondert of juist jaloers bent op mensen die iets doen of zeggen wat jij niet durft. In sommige gevallen vraagt de omgeving naar deze aspecten; je leidinggevende die wil dat je zichtbaarder wordt of je partner die vindt dat je je meer moet uiten. Dan komt de motivatie eerst van buiten maar dat is ook prima. Je gaat ontdekken wat deze nieuwe aspecten jou kunnen opleveren en hoe je ze naar buiten kunt brengen.

Gevoelens gebruiken als instrument om beter tot je recht te komen
Emoties zijn een belangrijke sleutel, omdat ze de weg wijzen. Ieder mens is geboren met gevoelens. Kleine kinderen nemen waar met hun gevoel en uiten gevoelens spontaan. Maar door de cultuur en verwachtingen van de omgeving raak je vaak dit natuurlijke contact met je gevoelens kwijt. Tijdens de opleiding Emotioneel Meesterschap leer je dat emoties je belangrijke informatie geven; ze geven aan waar je van houdt, waar je blij van wordt, waar je een hekel aan hebt, wat je niet wilt, waar je onzeker in bent en welke gevoeligheden je hebt. Daarnaast helpen emoties je om met teleurstelling en tegenslag om te kunnen gaan, om krachtig over te komen, om te kunnen genieten en om jezelf kenbaar te maken. Door het meer toestaan van gevoelens ga je meer vrijheid ervaren, omdat je uiting geeft aan je wensen en grenzen, los van de mening of verwachtingen van anderen. Hierdoor kom je meer tot je recht.

Jouw ervaringen tijdens de eerste zeven jaar van je leven, hebben voor een groot deel bepaald hoe je je hebt ontwikkeld.

Je fundament wordt dan gevormd. Dat gaat over gevoel van eigenwaarde, zelfvertrouwen, vertrouwen in anderen, het gevoel dat je de moeite waard bent en dat je iets kunt. Je bent o.a. beïnvloed door de cultuur, tijdsgeest, opvoeding, voorbeeldgedrag en ervaringen. Hierdoor ontstaan gevoeligheden (bang om afgewezen te worden) en conclusies die je jong hebt getrokken (ik zal bewijzen dat ik de moeite waard ben, ik los alles zelf wel op, ik heb niemand nodig, ik kan het niet alleen, ik kan alles aan, ik zal bewijzen dat ik ergens goed in ben), die onbewust als een rode draad door je leven lopen. Deze gevoeligheden zijn verbonden met emoties zoals; angst, verdriet, jaloezie en boosheid. Deze emoties voel je meestal niet zo precies, wat je wel voelt is een bepaalde spanning, onrust of onvrede. Het gedragspatroon dat je hebt ontwikkeld, heeft je geholpen om goed door de kindertijd te komen. Het geeft je een veilig gevoel. Dat maakt het moeilijk om te veranderen, want niemand wil zich onveilig voelen, dus je neemt geen enkel risico. Om tot je recht te kunnen komen zul je aan de slag moeten gaan met dit fundament anders blijft de verandering aan de oppervlakte en dat waait zo weer weg. Ik ben ervan overtuigd dat ieder mens compleet wil zijn. Het is een weg die ik zelf heb afgelegd. Ik wil je graag helpen meer tot je recht te komen.

Doe de gratis Zelfbeeld test en krijg een spiegel voor hoe jij  jezelf  ziet.

Ik meld me aan voor de gratis Zelfbeeld test
dit veld niet invullen s.v.p.

Wat levert het op voor jezelf en anderen, als je meer uit jezelf haalt?
•Een gevoel van eigenwaarde.
•Ontspanning omdat je mag zijn wie je bent
•Een levendig gevoel dat ruimte geeft aan spontaniteit
•Persoonlijke kracht omdat je niet over je heen laten lopen of je laat gebruiken
•Zelfvertrouwen in je mogelijkheden

Wordt het niet tijd om eindelijk eens te vertrouwen op je mogelijkheden?

Heb je zin om op avontuur te gaan en jezelf beter te leren kennen?

Wil je de rode draad ontdekken in je leven?

Wil je een andere richting geven aan je leven?

Ik, Marja Postema, help je graag d.m.v. individuele coaching 

Neem contact op via het contactformulier dan gaan we kijken wat voor jou  de beste aanpak is.

 

OPLEIDING EMOTIONEEL MEESTERSCHAP

Voor iedereen die bezig wil zijn met bewustwording en persoonlijke ontwikkeling.

Voor iedereen die behoefte heeft aan verdieping, verheldering en aan het oplossen van hardnekkige patronen.

Voor iedereen die vat wil krijgen op verschillende vormen van conditionering en loyaliteit

De opleiding is geaccrediteerd door verschillende beroepsverenigingen.

Meld je aan via het contactformulier voor een gratis intake/kennismakingsgesprek

 

Woon je te ver weg maar wil je hier toch mee aan de slag? 

    Online cursus Ontspannen jezelf zijn.

Ik leer je allerlei beelden en ideeën over jezelf, die niet bijdragen aan jouw levensgeluk, los te laten.  Ik biedt je een stappenplan aan waar ik al meer dan 20 jaar mee werk en wat zijn effectiviteit heeft bewezen.

Lees meer over de  online cursus Ontspannen jezelf zijn

INTERESSANT ARTIKEL? Wil je het delen met je netwerk?

Marja heeft dertig jaar ervaring in het begeleiden van mensen bij de ontwikkeling van hun Emotionele Intelligentie en het loskomen van vroegkinderlijk trauma. Zij is auteur van het boek 'Emoties wat moet ik ermee?' en 'ABC van 15 emoties'. Marja heeft een effectief stappenplan ontwikkeld dat je helpt om emoties beter te herkennen, te accepteren en te uiten. Ze is getrouwd, heeft een volwassen dochter en woont en werkt in Amersfoort.

https://www.omgaanmetemoties.nl