You are here: Home » Artikelen over omgaan met emoties » Hoe kun je beter met emoties omgaan?

Hoe kun je beter met emoties omgaan?

 

Wat zijn de gevolgen wanneer je emoties onderdrukt?
Wat is er voor nodig om goed met emoties om te gaan?

Ieder mens is in staat om allerlei gevoelens te ervaren zoals verdriet, angst, boosheid, vreugde, jaloezie, schaamte, hoop en machteloosheid. Maar veel mensen kunnen of willen geen emoties ervaren.

In de westerse samenleving wordt dat ook aangemoedigd, doordat de ratio meer aanzien heeft en zaken zo praktisch en logisch mogelijk worden benaderd. Er zijn veel manieren om niet te hoeven voelen. Zo kun je emoties weg rationaliseren of bagatelliseren.

Wil je ontdekken welke strategie jij hebt om emoties te vermijden?

Stuur mij de lijst met 17 strategieen om emoties te vermijden

 

 

dit veld niet invullen s.v.p.

Wat zijn de gevolgen wanneer je emoties onderdrukt?

Het onderdrukken van emoties heeft schadelijke gevolgen voor je gezondheid. Bewust of onbewust ervaar je emoties ook al heb je een effectieve strategie om emoties niet te voelen. Het kost energie om de natuurlijke stroom van emoties tegen te houden en ze gaan zich ondergronds in het lichaam kenbaar maken. Hoe langer je in een stressvolle situatie zit, hoe groter de kans dat het lichaam uiteindelijk gaat protesteren. Omdat lichaam en geest met elkaar zijn verbonden geven de lichamelijke klachten aan dat het innerlijke evenwicht verstoord is. Zo kan angst je misselijk maken, stress je buikpijn geven en verdriet hoofdpijn veroorzaken. Dit zijn een aantal voorbeelden, maar we hebben allemaal zo onze specifieke gevoelige plekken in ons lichaam waar we last van krijgen als we onze emoties te lang negeren of onderdrukken. Daarnaast kan het uit de weg gaan van emoties leiden tot cynisme,  vervreemding of tot een depressie. Het beperkt je enorm in de kwaliteit van je leven en de kwaliteit van je relaties. In mijn boek besteedt ik uitgebreid aandacht aan de gevolgen van het negeren of onderdrukken van emoties.

Onze ervaringen in de kindertijd bepalen hoe je met emoties omgaat

De cultuur waarin je bent opgegroeid, jouw plaats in de kinderrij en het voorbeeldgedrag van je opvoeders over gevoelens, intimiteit en kwetsbaarheid, hebben veel invloed op je gedrag in het heden. Door deze kind-ervaringen ben je onbewust tot bepaalde conclusies gekomen over hoe je je moet gedragen in de wereld. Daardoor heb je bijvoorbeeld moeite met het aangaan van relaties, met intimiteit of moeite om je kwetsbaar op te stellen.

Onze normale kind behoeften zijn niet altijd bevredigd.

Omdat een kind dit pijnlijke gemis, als het lang duurt, niet kan verdragen, gaat het dit proberen op te lossen. Zo kan een kind dat te weinig wordt aangeraakt, deze behoefte compenseren met eten en snoepen. Eenmaal volwassen vergeet je dat er ooit een behoefte aan aanraking was. Een kind dat niet getroost wordt bij verdriet kan boosheid gaan ontwikkelen om de behoefte aan troost niet meer te ervaren. Eenmaal volwassen kun je bijvoorbeeld alleen boosheid voelen als je verdriet hebt. Lees hier meer over deze universele behoeften.

Negatieve oordelen over emoties zorgen er vaak voor dat je geen belang hecht aan emoties.

Meer inzicht in de functie van de verschillende emoties helpt je om emoties te erkennen en serieus te nemen. Zo kun je angst ervaren als een waarschuwing, boosheid als een krachtige energie bij het stellen van grenzen. Verdriet ervaren als ontlader van pijn en teleurstelling en vreugde ervaren als energiebron.

Je kunt leren emoties te ervaren en ermee om te gaan.

Je kunt leren weer bewust te worden van je emoties en ze gebruiken voor je eigen welzijn. Je kunt leren om te gaan met lastige emoties van jezelf en anderen zoals boosheid, verdriet en angst. Emoties kun je leren te accepteren als een natuurlijk onderdeel van jezelf. Emoties kun je leren gebruiken als een kompas in je leven en om diepgang te creëren in je relaties.

Wat is er voor nodig om goed met emoties om te gaan?

Wat er voor nodig is, is bereidheid om jezelf beter te leren kennen. Dat kan confronterend zijn omdat het beeld dat je van jezelf hebt misschien niet klopt. Sommige mensen denken dat ze nuchter zijn, maar blijken uiteindelijk heel gevoelig te zijn. Dit was ook op mijzelf van toepassing. Nadat ik al jong het contact met mijn emoties kwijt was heb ik jarenlang allerlei methoden ondergaan om weer te kunnen voelen en mezelf te accepteren als een gevoelsmens. Deze rijkdom aan methoden en ervaringen hebben er voor gezorgd dat ik een programma heb ontwikkeld die alle facetten van de basis van emotionele ontwikkeling omvatten.

Wil je zorg gaan dragen voor jouw behoeften?

Wil je meer inzicht krijgen in de functie van emoties?

Wil je beter kunnen omgaan met emoties?

Wat kan de opleiding Emotioneel Meesterschap voor je betekenen?

De opleiding Emotioneel Meesterschap is een gedegen opleiding die je op een diep niveau inzicht geeft  in jezelf en die je helpt om  met emoties om te gaan als een natuurlijk onderdeel van jezelf. Tijdens de opleiding word je bewust van de strategieën die je hebt ontwikkeld in het vermijden van emoties. Het is belangrijk om eerst jouw bescherming strategieën helder te krijgen, zodat je deze bewust los kunt laten om meer ruimte te geven aan gevoelens en emoties.

OPLEIDING EMOTIONEEL MEESTERSCHAP VOOR IEDEREEN

OPLEIDING EMOTIONEEL MEESTERSCHAP VOOR PROFESSIONALS

Wil je eerst gratis kennismaken?

Dat kan. Meld je aan via het contactformulier.

mm

Marja heeft meer dan twintig jaar ervaring in het begeleiden van mensen bij de ontwikkeling van hun Emotionele Intelligentie en is auteur van het boek 'Emoties wat moet ik ermee?' en 'ABC van 15 emoties'. Marja heeft een effectieve stappenplan ontwikkeld die je helpt om emoties beter te herkennen, te accepteren en te uiten. Ze is getrouwd, heeft een volwassen dochter en woont en werkt in Amersfoort.

https://www.omgaanmetemoties.nl