You are here: Home » Artikelen over angst » Overwin je angst en haal meer uit jezelf

Overwin je angst en haal meer uit jezelf

Veel mensen hebben meer in zich dan er uit komt.

Soms zelfs meer dan ze zelf denken.

Hun kwaliteiten en krachten worden belemmerd.

Een van de belangrijkste belemmeringen om tot je recht te komen is angst.

We hebben veel last van psychologische irreële angsten:

De angst om te zeggen wat je werkelijk vindt
De angst om te laten zien wat je echt voelt.
De angst om niet aardig gevonden te worden.
De angst om niet goed genoeg te zijn.
De angst om kritiek te krijgen.
De angst om niet te voldoen aan verwachtingen van een ander.

De lijst is uiteraard niet compleet.

Wellicht herken je andere zorgen of angsten. Laat het me weten.

Wanneer je jezelf beperkt in je mogelijkheden kom je niet tot je recht.

Dat kan heel frustrerend zijn, omdat je bepaalde behoeftes niet vervuld krijgt zoals de behoefte aan invloed of de behoefte erkenning. Daarnaast krijgen mensen in je omgeving een beperkt beeld van jou, omdat ze bepaalde eigenschappen en kwaliteiten niet te zien krijgen.

Om de weg vrij te maken van angst, zodat je meer uit jezelf kunt halen, is het belangrijk om inzicht te krijgen in het ontstaan van angst.

Ieder mens is sociaal geconditioneerd, dat is onvermijdelijk. In de kindertijd ben je afhankelijk van de liefde en zorg van je opvoeders. Je ontwikkelt datgene wat wordt gewaardeerd, wat van je verwacht wordt en waar je ouders een voorbeeld in zijn of doordat de omstandigheden het vragen. Dit is de basis van je handelen voor de rest van je leven. Heb je geleerd voor anderen te zorgen, dan ga je dat ontwikkelen. Heb je geleerd jezelf te redden, dan ontwikkel je je zelfstandigheid. Heb je geleerd te presteren, dan richt je je op prestaties. Je kiest een opleiding en later een beroep dat hierbij aansluit, zodat je nog meer wordt gewaardeerd op deze eigenschappen. Zo ontwikkel je kwaliteiten en vaardigheden. Maar je kracht is ook vaak je zwakte, want je staat als het ware op één been. De angst voor afwijzing zorgt er voor dat dat zo blijft

Ik heb al jong mijn zelfstandigheid ontwikkeld. Het is een kwaliteit, maar mijn zwakte was dat ik geen steun zocht op momenten dat ik het nodig had, omdat ik bang was een last te zijn voor de ander. Het gevolg was dat ik teveel alleen deed en teveel van mezelf vroeg. Ik moest alles zelf kunnen doen.

Wanneer je je niet bewust bent van jouw eenzijdige ontwikkeling, denk je dat je nu eenmaal zo bent, maar je beseft niet dat een deel van jou is verdwenen uit je bewustzijn en in een verboden zone is terecht gekomen.

Bijna alle manieren waarop we onszelf klem zetten, zijn verbonden met het verleden.

Daarom is het belangrijk naar de eerste zeven jaar van je leven te kijken om te ontdekken hoe je persoonlijkheid zich heeft ontwikkeld. Het is de sleutel om meer tot je recht te komen, want dit inzicht geeft je informatie over de belemmeringen en obstakels die geslecht moeten worden, zodat de weg vrij is voor andere kanten van jezelf. Deze belemmeringen bestaan uit normen en waarden, veronderstellingen die je hebt over jezelf, over hoe je je hoort te gedragen om te worden gewaardeerd en oude angsten dat je bij bepaald gedrag wordt afgewezen of bekritiseerd. Het zijn de angsten van een kind dat bang is niet goed genoeg te zijn. Dat is een sterke angst omdat het kind destijds de geborgenheid en liefde van de opvoeders nodig had om zich goed te kunnen ontwikkelen tot iemand met eigenwaarde en zelfvertrouwen.

Deze primaire behoefte is niet bij iedereen vervuld

Ouders die te druk, ziek of zwak waren, andere kinderen die extra aandacht vroegen, spanningen of armoede. Er kunnen allerlei oorzaken zijn, waardoor deze behoefte om je geborgen en geaccepteerd te voelen, niet is vervuld. Dit kan zich later uiten door angst voor kritiek of afwijzing en een sterke drang om je op een bepaalde manier te laten zien, waarvan je het idee hebt dat je dan wordt geaccepteerd. Ook al ben je geen kind meer, deze gevoelens zitten nog steeds in jou. De angst belemmert je om de aspecten van jou, die in de verboden zone zijn terecht gekomen, naar buiten te brengen. Als je deze diepgewortelde angst niet oplost, blijft het jouw levenshouding bepalen. Door de krachtige invloed van jouw ontwikkelde persoonlijkheid, die jou een schijnveiligheid biedt, kun je dit niet op een oppervlakkige manier oplossen. Vaardigheidstrainingen, gedragsadviezen of tips en trucjes werken hier niet.

Wil je jouw belemmeringen oplossen en een completer mens worden?
Wil je meer tot je recht komen?
Wil je meer jezelf zijn?

Gevoelens gebruiken als instrument om beter tot je recht te komen

Emoties zijn een belangrijke sleutel, omdat ze de weg wijzen. Ieder mens is geboren met gevoelens. Kleine kinderen nemen waar met hun gevoel en uiten gevoelens spontaan. Maar door de cultuur en verwachtingen van de omgeving raak je vaak dit natuurlijke contact met je gevoelens kwijt. Tijdens de opleiding Emotioneel Meesterschap leer je dat emoties je belangrijke informatie geven; ze geven aan waar je van houdt, waar je blij van wordt, waar je een hekel aan hebt, wat je niet wilt, waar je onzeker in bent en welke gevoeligheden je hebt. Daarnaast helpen emoties je om met teleurstelling en tegenslag om te kunnen gaan, om krachtig over te komen, om te kunnen genieten en om jezelf kenbaar te maken. Door het meer toestaan van gevoelens ga je meer vrijheid ervaren, omdat je uiting geeft aan je wensen en grenzen, los van de mening of verwachtingen van anderen. Hierdoor kom je meer tot je recht.

De balans vinden

Wanneer je je enerzijds bewust bent van je oude patronen, veronderstellingen en angsten en anderzijds contact hebt met nieuwe eigenschappen, kun je jezelf leren besturen. Persoonlijke ontwikkeling is een voortdurend proces waarin je alle verschillende delen van jezelf leert kennen en managen. Daarvoor heb je een deel in jezelf nodig die naar al deze delen, zonder oordeel, kan luisteren en de wijsheid heeft om bepaalde delen de ruimte te geven, afhankelijk van de situatie. Dat is de innerlijke regisseur. Doe je dat niet dan loop je het risico dat je terugvalt in oud gedrag. Tijdens deze stap ontwikkel je de innerlijke regisseur. Het is een belangrijke vaardigheid waarmee je het nieuwe gedrag kunt integreren en leert om te gaan met de verwachtingen in de buitenwereld.

Wat levert het op voor jezelf en anderen, als je meer uit jezelf haalt?

Een gevoel van eigenwaarde.
Ontspanning omdat je mag zijn wie je bent
Een levendig gevoel dat ruimte geeft aan spontaniteit
Persoonlijke kracht omdat je niet over je heen laten lopen of je laat gebruiken
Zelfvertrouwen in je mogelijkheden

Cursus Emoties wat moet ik ermee?

De meeste mensen hebben geen onderwijs of opvoeding gehad in het omgaan met emoties. Dat is vreemd want emoties liggen aan de basis van onze persoonlijkheid en ze dragen zorg voor ons welzijn.

In drie losse dagen behandelen we alles wat je over emoties moet weten en word je je bewust hoe je zelf met emoties omgaat.

Meer info 

Wil je eerst gratis kennismaken om te kijken of dit iets voor je is? Meld je aan via het contactformulier.

Ben je een professional die met mensen werkt?

Leer een effectief stappenplan om emotionele intelligentie te ontwikkelen bij je cliënten. De opleiding is geaccrediteerd bij verschillende beroepsopleidingen. Meer info vind je hier:

BASIS OPLEIDING EMOTIONEEL MEESTERSCHAP VOOR PROFESSIONALS

De Basisopleiding Emotioneel Meesterschap voor professionals is geaccrediteerd door verschillende beroepsorganisaties.

INTERESSANT ARTIKEL? Wil je het delen met je netwerk?

Marja heeft dertig jaar ervaring in het begeleiden van mensen bij de ontwikkeling van hun Emotionele Intelligentie en het loskomen van vroegkinderlijk trauma. Zij is auteur van het boek 'Emoties wat moet ik ermee?' en 'ABC van 15 emoties'. Marja heeft een effectief stappenplan ontwikkeld dat je helpt om emoties beter te herkennen, te accepteren en te uiten. Ze is getrouwd, heeft een volwassen dochter en woont en werkt in Amersfoort.

https://www.omgaanmetemoties.nl