U bent hier: Home » Artikelen over angst » Overwin je angst en haal meer uit jezelf

Overwin je angst en haal meer uit jezelf

kracht2 (2)
Veel mensen hebben meer in zich dan er uit komt.

Soms zelfs meer dan ze zelf denken.

Hun kwaliteiten en krachten worden belemmerd.

Een van de belangrijkste belemmeringen om tot je recht te komen is angst.

 

Je kunt bang zijn om:
•te zeggen wat je werkelijk vindt
•te laten zien wat je echt voelt.
•niet aardig gevonden te worden.
•niet goed genoeg te zijn.
•kritiek te krijgen.
•niet te voldoen aan verwachtingen van een ander.
De lijst is uiteraard niet compleet. Wellicht herken je andere zorgen of angsten. Laat het me weten.

Wanneer je jezelf beperkt in je mogelijkheden kom je niet tot je recht.
Dat kan heel frustrerend zijn, omdat je bepaalde behoeftes niet vervuld krijgt zoals de behoefte aan invloed of de behoefte erkenning. Daarnaast krijgen mensen in je omgeving een beperkt beeld van jou, omdat ze bepaalde eigenschappen en kwaliteiten niet te zien krijgen.
Om de weg vrij te maken van angst, zodat je meer uit jezelf kunt halen, is het belangrijk om inzicht te krijgen in het ontstaan van angst. Ieder mens is sociaal geconditioneerd, dat is onvermijdelijk. In de kindertijd ben je afhankelijk van de liefde en zorg van je opvoeders. Je ontwikkelt datgene wat wordt gewaardeerd, wat van je verwacht wordt en waar je ouders een voorbeeld in zijn of doordat de omstandigheden het vragen. Dit is de basis van je handelen voor de rest van je leven. Heb je geleerd voor anderen te zorgen, dan ga je dat ontwikkelen. Heb je geleerd jezelf te redden, dan ontwikkel je je zelfstandigheid. Heb je geleerd te presteren, dan richt je je op prestaties. Je kiest een opleiding en later een beroep dat hierbij aansluit, zodat je nog meer wordt gewaardeerd op deze eigenschappen. Zo ontwikkel je kwaliteiten en vaardigheden. Maar je kracht is ook vaak je zwakte, want je staat als het ware op één been. De angst voor afwijzing zorgt er voor dat dat zo blijft

Ik heb al jong mijn zelfstandigheid ontwikkeld. Het is een kwaliteit, maar mijn zwakte was dat ik geen steun zocht op momenten dat ik het nodig had, omdat ik bang was een last te zijn voor de ander. Het gevolg was dat ik teveel alleen deed en teveel van mezelf vroeg. Ik moest alles zelf kunnen doen.

Wanneer je je niet bewust bent van jouw eenzijdige ontwikkeling, denk je dat je nu eenmaal zo bent, maar je beseft niet dat een deel van jou is verdwenen uit je bewustzijn en in een verboden zone is terecht gekomen. Bijna alle manieren waarop we onszelf klem zetten, zijn verbonden met het verleden. Daarom is het belangrijk naar de eerste zeven jaar van je leven te kijken om te ontdekken hoe je persoonlijkheid zich heeft ontwikkeld. Het is de sleutel om meer tot je recht te komen, want dit inzicht geeft je informatie over de belemmeringen en obstakels die geslecht moeten worden, zodat de weg vrij is voor andere kanten van jezelf. Deze belemmeringen bestaan uit normen en waarden, veronderstellingen die je hebt over jezelf, over hoe je je hoort te gedragen om te worden gewaardeerd en oude angsten dat je bij bepaald gedrag wordt afgewezen of bekritiseerd. Het zijn de angsten van een kind dat bang is niet goed genoeg te zijn. Dat is een sterke angst omdat het kind destijds de geborgenheid en liefde van de opvoeders nodig had om zich goed te kunnen ontwikkelen tot iemand met eigenwaarde en zelfvertrouwen. Deze primaire behoefte is niet bij iedereen vervuld; ouders die te druk, ziek of zwak waren, andere kinderen die extra aandacht vroegen, spanningen of armoede. Er kunnen allerlei oorzaken zijn, waardoor deze behoefte om je geborgen en geaccepteerd te voelen, niet is vervuld. Dit kan zich later uiten door angst voor kritiek of afwijzing en een sterke drang om je op een bepaalde manier te laten zien, waarvan je het idee hebt dat je dan wordt geaccepteerd. Ook al ben je geen kind meer, deze gevoelens zitten nog steeds in jou. De angst belemmert je om de aspecten van jou, die in de verboden zone zijn terecht gekomen, naar buiten te brengen. Als je deze diepgewortelde angst niet oplost, blijft het jouw levenshouding bepalen. Door de krachtige invloed van jouw ontwikkelde persoonlijkheid, die jou een schijnveiligheid biedt, kun je dit niet op een oppervlakkige manier oplossen. Vaardigheidstrainingen, gedragsadviezen of tips en trucjes werken hier niet.

Wil je jouw belemmeringen oplossen en een completer mens worden?
Wil je meer tot je recht komen?
Wil je meer in balans zijn?

Tijdens de training Emotioneel Meesterschap krijg je inzicht in de angst, ontdek je nieuwe aspecten van jezelf en ga je uitdagingen aan om meer tot je recht te komen. Meestal hoef je niet ver te zoeken want ze zijn er altijd al geweest. De aspecten van jou die in de verboden zone zijn opgeslagen kunnen zich ook aandienen als een verlangen dat diep van binnen borrelt of doordat je bepaalde mensen bewondert of juist jaloers bent op mensen die iets doen of zeggen wat jij niet durft. In sommige gevallen vraagt de omgeving naar deze aspecten; je leidinggevende die wil dat je zichtbaarder wordt of je partner die vindt dat je je meer moet uiten. Dan komt de motivatie eerst van buiten maar dat is ook prima. Je gaat ontdekken wat deze nieuwe aspecten jou kunnen opleveren en hoe je ze naar buiten kunt brengen.

Gevoelens gebruiken als instrument om beter tot je recht te komen
Emoties zijn een belangrijke sleutel, omdat ze de weg wijzen. Ieder mens is geboren met gevoelens. Kleine kinderen nemen waar met hun gevoel en uiten gevoelens spontaan. Maar door de cultuur en verwachtingen van de omgeving raak je vaak dit natuurlijke contact met je gevoelens kwijt. Tijdens de training Emotioneel Meesterschap leer je dat emoties je belangrijke informatie geven; ze geven aan waar je van houdt, waar je blij van wordt, waar je een hekel aan hebt, wat je niet wilt, waar je onzeker in bent en welke gevoeligheden je hebt. Daarnaast helpen emoties je om met teleurstelling en tegenslag om te kunnen gaan, om krachtig over te komen, om te kunnen genieten en om jezelf kenbaar te maken. Door het meer toestaan van gevoelens ga je meer vrijheid ervaren, omdat je uiting geeft aan je wensen en grenzen, los van de mening of verwachtingen van anderen. Hierdoor kom je meer tot je recht.

De balans vinden
Wanneer je je enerzijds bewust bent van je oude patronen, veronderstellingen en angsten en anderzijds contact hebt met nieuwe eigenschappen, kun je jezelf leren besturen. Persoonlijke ontwikkeling is een voortdurend proces waarin je alle verschillende delen van jezelf leert kennen en managen. Daarvoor heb je een deel in jezelf nodig die naar al deze delen, zonder oordeel, kan luisteren en de wijsheid heeft om bepaalde delen de ruimte te geven, afhankelijk van de situatie. Dat is de innerlijke regisseur. Doe je dat niet dan loop je het risico dat je terugvalt in oud gedrag. Tijdens deze stap ontwikkel je de innerlijke regisseur. Het is een belangrijke vaardigheid waarmee je het nieuwe gedrag kunt integreren en leert om te gaan met de verwachtingen in de buitenwereld.

Jouw ervaringen tijdens de eerste zeven jaar van je leven, hebben voor een groot deel bepaald hoe je je hebt ontwikkeld.
Je fundament wordt dan gevormd. Dat gaat over gevoel van eigenwaarde, zelfvertrouwen, vertrouwen in anderen, het gevoel dat je de moeite waard bent en dat je iets kunt. Je bent o.a. beïnvloed door de cultuur, tijdsgeest, opvoeding, voorbeeldgedrag en ervaringen. Hierdoor ontstaan gevoeligheden (bang om afgewezen te worden) en conclusies die je jong hebt getrokken (ik zal bewijzen dat ik de moeite waard ben, ik los alles zelf wel op, ik heb niemand nodig, ik kan het niet alleen, ik kan alles aan, ik zal bewijzen dat ik ergens goed in ben), die onbewust als een rode draad door je leven lopen. Deze gevoeligheden zijn verbonden met emoties zoals; angst, verdriet, jaloezie en boosheid. Deze emoties voel je meestal niet zo precies, wat je wel voelt is een bepaalde spanning, onrust of onvrede. Het gedragspatroon dat je hebt ontwikkeld, heeft je geholpen om goed door de kindertijd te komen. Het geeft je een veilig gevoel. Dat maakt het moeilijk om te veranderen, want niemand wil zich onveilig voelen, dus je neemt geen enkel risico. Om tot je recht te kunnen komen zul je aan de slag moeten gaan met dit fundament anders blijft de verandering aan de oppervlakte en dat waait zo weer weg. Ik ben ervan overtuigd dat ieder mens compleet wil zijn. Het is een weg die ik zelf heb afgelegd. Ik wil je graag helpen meer tot je recht te komen.

Wat levert het op voor jezelf en anderen, als je meer uit jezelf haalt?
•Een gevoel van eigenwaarde.
•Ontspanning omdat je mag zijn wie je bent
•Een levendig gevoel dat ruimte geeft aan spontaniteit
•Persoonlijke kracht omdat je niet over je heen laten lopen of je laat gebruiken
•Zelfvertrouwen in je mogelijkheden

De training Emotioneel Meesterschap is een intensief traject van vijf losse dagen, waarin je leert om beter tot je recht te komen. Je krijgt op een diep niveau inzicht in jezelf en in de functie van emoties zodat meer voldoening haalt uit het leven en uit je werk. Elke maand kom je een dag samen gedurende vijf maanden en krijg je inzicht, ervaringen, verdieping, feedback en ondersteuning t.a.v. je persoonlijke leerdoel. Daarnaast krijg je huiswerk opdrachten. De training is zowel voor particulieren als voor organisaties.
Lees meer

Copyright: Marja Postema
www.omgaanmetemoties.nl

marjapostema@outlook.com

mm

Marja heeft twintig jaar ervaring in het begeleiden van mensen bij de ontwikkeling van hun Emotionele Intelligentie en is auteur van het boek 'Emoties wat moet ik ermee?' Marja heeft een methode ontwikkeld die zich richt op vier niveaus van leren: rationeel, emotioneel, fysiek en gedragsmatig. Dit leidt tot een diepgaande persoonlijke ontwikkeling met blijvend resultaat. Ze is getrouwd, heeft een volwassen dochter en woont en werkt in Amersfoort.

https://www.omgaanmetemoties.nl