You are here: Home » Artikelen over kwetsbaarheid » De luide roep van het innerlijke kind in jouw volwassen leven

De luide roep van het innerlijke kind in jouw volwassen leven

Jouw ervaringen tijdens de eerste zeven jaar van je leven hebben voor een groot deel bepaald hoe je je hebt ontwikkeld.

Dat is misschien moeilijk voor te stellen, maar er zijn wetenschappers die beweren dat je rond je vierde levensjaar al helemaal gevormd bent. Je fundament wordt dan gevormd. Dat fundament bestaat uit de mate waarin je een gevoel van eigenwaarde hebt, je vertrouwen in anderen hebt, de mate van het gevoel dat je de moeite waard bent en het gevoel dat je mag zijn zoals je bent.

Je bent tijdens de eerste levensfase (0 – 7 jaar) o.a. beïnvloed door:

  • De cultuur van het land, de provincie, de stad, het dorp
  • De tijdgeest,
  • De opvoeding
  • Het voorbeeldgedrag van de ouders
  • De plaats in de kinderrij.

Iedere baby heeft de behoefte zich eerst weerspiegeld te zien in de ogen van een liefdevolle moeder, want er is nog geen afgescheiden ‘ik’ gevoel. De eerste behoefte van een baby is dat het ten volle geliefd en geaccepteerd wordt.

Wanneer er bepaalde belangrijke behoeftes in de kindertijd niet zijn vervuld, ontstaan er gevoeligheden, bijvoorbeeld angst om afgewezen te worden of angst om niet goed genoeg te zijn.  Op basis van deze gevoeligheden kun je al jong onbewust besluiten hebben genomen zoals

Ik moet me aanpassen

Ik mag geen last zijn

Ik moet me bewijzen

Deze gevoeligheden en besluiten lopen onbewust als een rode draad door je leven. Het gedrag dat je daardoor hebt ontwikkeld, heeft je beschermd tegen afwijzing, kritiek of kwetsing. Dat gedrag, bijvoorbeeld je aanpassen of hulpvaardig zijn, geeft je een veilig gevoel, maar maakt het moeilijk om andere gedrag te ontwikkelen, want je wilt je niet onveilig voelen. De kans is groot dat je daardoor een deel van jezelf en van je behoeftes niet leeft. Deze zogenaamde verstoten delen zitten in een wachtruimte. Om beter tot je recht te kunnen komen zul je aan de slag moeten gaan met dit fundament. Ik ben ervan overtuigd dat ieder mens compleet wil zijn. Het is een weg die ik zelf heb afgelegd.

We worden geboren vanuit totale afhankelijkheid en kwetsbaarheid.

Een kind dat liefde en geborgenheid heeft ontvangen ontwikkelt een natuurlijke blijheid en speelsheid. Het gaat de wereld ontdekken vanuit een gevoel van nieuwsgierigheid en zelfvertrouwen. Een kind dat door de ouders over-beschermd wordt, zal op zijn hoede zijn want het mist het zelfvertrouwen om de wereld vrij tegemoet te treden. Een kind dat moet voldoen aan strenge normen en waarden zal ook op zijn hoede zijn uit angst voor afkeuring en afwijzing.

Er is een basisvertrouwen nodig om later de wereld te kunnen verkennen. Wanneer een kind bang is om fouten te maken, bang is om lastig te zijn of bang is dat het niet voldoet, zal het de omgeving ervaren als gevaarlijk en onvoorspelbaar. Dus moet het kind op zijn hoede zijn. Dit wordt later een probleem bij het aangaan van een intieme relatie, want hoe moet je jezelf in alle kwetsbaarheid geven als je niemand vertrouwd.

Kleine kinderen hebben behoefte aan een voorbeeld in het omgaan met emoties zodat ze betekenis kunnen geven aan innerlijke, vaak fysieke, signalen. Maar wanneer er geen aandacht en geborgenheid is, gaat het zich richten op de omgeving, om uit te zoeken hoe het zich moet gedragen, zodat het geaccepteerd wordt. De aandacht verlegt zich van de binnenwereld naar de buitenwereld. Zo verliest het op de duur het vermogen om gevoelens te herkennen en leert het zichzelf niet kennen. De afhankelijkheid voor goedkeuring van de buitenwereld wordt daardoor versterkt.

Emotionele mishandeling en verwaarlozing kan verschillende vormen aannemen: het kind aan haar lot overlaten, tegen het kind zeggen dat het dom, lastig of een sukkel is, schreeuwen tegen een kind, het kind verwijten maken omdat het niet voldoet, het kind negeren, veel alleen laten of vernederen.  Al deze vormen van emotionele verwaarlozing en mishandeling bezorgen het kind een gevoel van minderwaardigheid of het gevoel dat het nooit goed genoeg is. Hierdoor ontstaat een zelfvernietigende schaamte en schuldgevoel en daarnaast machteloosheid dat het hier niets aan kan doen.

Veerkracht is het vermogen van kinderen om zich aan te passen aan ongezonde situaties. Kinderen zijn van nature enorm veerkrachtig. Veerkracht heeft het kind in staat gesteld om emotionele- en of fysieke verwaarlozing en mishandeling te overleven. Zo zijn we allemaal met meer of mindere kleerscheuren uit de kindertijd gekomen en zijn we volwassen geworden. De beschermingsstrategie die we al jong hebben ontwikkeld, maakt het moeilijk om je in het volwassen leven kwetsbaar op te stellen.

Dit kwetsbare kind blijft ons leven lang bij ons.

Dat is het deel in ons dat gevoelig is voor afwijzing, aandacht, liefde en bevestiging.

Voor de meeste mensen is het een absurd idee om te denken dat dit kwetsbare en vaak gekwetste kind nog steeds in jou zit. Dit kind maakt zich voortdurend kenbaar bijvoorbeeld doordat je zaken persoonlijk opvat, niet om kunt gaan met kritiek, dat je door iedereen aardig gevonden wilt worden, je overal aanpast, perfect wilt zijn, je afstandelijk opstelt, je niet in staat bent om intimiteit te ervaren, partners aantrekt die niet in staat zijn je liefde te geven. Je gekwetste kind kan zich ook uiten, doordat je je nooit echt gelukkig voelt of altijd behoefte hebt aan bevestiging.

De ervaringen in de kindertijd kunnen ervoor gezorgd hebben dat je je emotioneel hebt afgesloten van anderen.

Misschien ben je rationeel geworden of afwezig. Het is een manier om je kwetsbaarheid te beschermen zonder dat je je daar bewust van bent. Je denkt waarschijnlijk dat je zo bent, maar dat is niet zo. Je kunt leren deze bescherming af te leggen en jezelf beter leren kennen waardoor je beter in staat zult zijn om je echte zelf te laten zien. Dat is nodig om een intieme relatie en open vriendschappen aan te kunnen gaan.

Wil je meer intimiteit kunnen ervaren in relaties?

Wil je zorg gaan dragen voor jouw diepe verlangens?

Onze normale kind behoeften zijn niet altijd vervuld. Onbewust heb je besloten dat je bijvoorbeeld niets nodig hebt, dat je jezelf wel red of ben je ervan uitgegaan dat je heel veel moet geven voordat je recht hebt op aandacht en liefde of vul je het gat met eten, roken of drinken. Je kunt leren je weer bewust te worden van deze belangrijke behoeften en er zorg voor te dragen.

Wil je meer kunnen vertrouwen?

Vertrouwen voor het kind is in eerste instantie het gevoel hebben op iemand te kunnen rekenen, op iemand te kunnen bouwen. Vertrouwen is de zekerheid hebben, niet door de ander in de steek gelaten worden, niet bedrogen te worden. Door vertrouwen voel je je veilig. Vertrouwen is ook dat je jezelf kunt zijn zonder afgewezen te worden. Vertrouwen dat de ander voorspelbaar is. Vertrouwen maakt een affectieve relatie mogelijk.

Ik, Marja Postema, help je graag

COACHING MOGELIJKHEDEN

Meld je aan via het contactformulier voor een gratis intake/kennismakingsgesprek

 

OPLEIDING EMOTIONEEL MEESTERSCHAP 

Ben je al even bezig met bewustwording en je persoonlijke ontwikkeling?

Heb je behoefte aan verdieping, verheldering en aan het oplossen van hardnekkige patronen?

Heb je behoefte aan een persoonlijke en professionele ontwikkeling?

De opleiding is geaccrediteerd door verschillende beroepsverenigingen.

 

Zowel de coaching als de opleiding vinden plaats in Amersfoort

 

Woon je te ver weg, maar wil je jezelf toch bevrijden van een aangepast zelf?

Dan kan de online cursus Ontspannen jezelf zijn je hierin helpen.

 

Heb je een vraag?

Laat het weten via het contactformulier

 

 

INTERESSANT ARTIKEL? Wil je het delen met je netwerk?

Marja heeft dertig jaar ervaring in het begeleiden van mensen bij de ontwikkeling van hun Emotionele Intelligentie en het loskomen van vroegkinderlijk trauma. Zij is auteur van het boek 'Emoties wat moet ik ermee?' en 'ABC van 15 emoties'. Marja heeft een effectief stappenplan ontwikkeld dat je helpt om emoties beter te herkennen, te accepteren en te uiten. Ze is getrouwd, heeft een volwassen dochter en woont en werkt in Amersfoort.

https://www.omgaanmetemoties.nl