You are here: Home » Artikelen over omgaan met emoties » Hoe kun je je emotionele intelligentie ontwikkelen?

Hoe kun je je emotionele intelligentie ontwikkelen?

 

 

 

 

 

Ieder mens is in staat om meer vanuit gevoel te leven en gebruik te maken van de wijsheid van emoties.

Maar veel mensen kunnen of willen geen emoties ervaren. In de westerse samenleving wordt dat ook niet aangemoedigd, doordat de ratio meer aanzien heeft en zaken zo praktisch en logisch mogelijk worden benaderd. Terwijl dit de beste manier is om jezelf beter te leren kennen en je te verbinden met anderen.

Wat zijn de gevolgen wanneer je emoties vermijdt?

Het vermijden van emoties heeft schadelijke gevolgen voor je gezondheid en het beperkt je in sociale relaties. Daarnaast kost het je energie om de natuurlijke stroom van emoties tegen te houden. Hoe langer je in een stressvolle situatie zit, hoe groter de kans dat het lichaam uiteindelijk gaat protesteren. Omdat lichaam en geest met elkaar zijn verbonden geven de lichamelijke klachten aan dat je jezelf geweld aandoet. Zo kan angst je misselijk maken, stress je buikpijn geven en verdriet hoofdpijn veroorzaken. Dit zijn een aantal voorbeelden, maar we hebben allemaal zo onze specifieke gevoelige plekken in ons lichaam waar we last van krijgen als we onze emoties te lang negeren of onderdrukken.
Daarnaast kan het uit de weg gaan van emoties leiden tot cynisme, vervreemding of tot een depressie. Het onderdrukken of vermijden van emoties beperkt je enorm in de kwaliteit van je leven en de kwaliteit van je relaties.

Er zijn veel manieren om niet te hoeven voelen. Zo kun je emoties wegrationaliseren of bagatelliseren. Een andere manier om niet te voelen is veel drinken, roken, eten of te hard werken.

Wil je ontdekken welke strategie jij hebt om emoties te vermijden?

Stuur mij de lijst met 17 strategieen om emoties te vermijden

 

 

dit veld niet invullen s.v.p.

 

Je kunt leren emoties te ervaren en in te zetten in het contact met anderen.

Je kunt leren weer bewust te worden van je emoties en ze gebruiken voor je eigen welzijn. Je kunt leren om te gaan met lastige emoties van jezelf en anderen zoals boosheid, verdriet en angst. Emoties kun je leren te accepteren als een natuurlijk onderdeel van jezelf. Daarnaast kun je ze leren gebruiken als een kompas in je leven en om diepgang te creëren in je relaties.

Wat is ervoor nodig om je emotionele intelligentie te ontwikkelen?

Wat ervoor nodig is , is bereidheid om jezelf beter te leren kennen. Dat kan confronterend zijn omdat het beeld dat je van jezelf hebt misschien niet klopt. Sommige mensen denken dat ze nuchter zijn, maar blijken uiteindelijk heel gevoelig te zijn. Dit was ook op mijzelf van toepassing. Nadat ik al jong het contact met mijn emoties kwijt was heb ik jarenlang allerlei methoden ondergaan om weer te kunnen voelen en mezelf te accepteren als een gevoelsmens. Deze rijkdom aan methoden en ervaringen hebben ervoor gezorgd dat ik een visie heb ontwikkeld hoe je opnieuw emoties kunt ervaren, accepteren en er mee leert om te gaan. Dit proces bied ik je aan in de Opleiding Emotioneel Meesterschap in zes stappen:

Stap 1.  Jezelf beter begrijpen

In het gezin van je herkomst is het fundament gelegd van je persoonlijkheid en de manier waarop je met emoties omgaat. Daarin spelen cultuur, milieu en voorbeeldgedrag van ouders, een grote rol. Hierdoor heb je een beeld over jezelf ontwikkeld, bijvoorbeeld dat je nuchter of rationeel bent. Dit beeld kun je pas veranderen als je er vat op hebt gekregen. Een andere factor die van invloed is geweest op je emotionele ontwikkeling, is de mate waarin je als kind liefde en veiligheid hebt ervaren. Zo kan een gebrek aan veiligheid en geborgenheid, leiden tot verkramping en terugtrekking van de levensenergie. Daardoor kun je bijvoorbeeld een basishouding ontwikkeld hebben waarin je overal onopvallend aanwezig bent en weinig aandacht vraagt. Je ouders waren wellicht blij met dit makkelijke kind, dat niet schreeuwt van boosheid of huilt van verdriet.

Stap 2. Bescherming strategieën ontmantelen

Tijdens stap 2 krijg je diepgaand inzicht in verschillende bescherming strategieën die jong zijn ontwikkeld. Je ontdekt hoe deze strategieën jouw kwetsbaarheid beschermen en hoe je je daardoor geaccepteerd voelt. Het gevolg van deze bescherming is dat je een deel van jezelf inlevert. Het deel waar jouw natuurlijke impulsen en emoties zich bevinden en opgesloten zitten. Doordat je je steeds bewuster wordt van deze bescherming strategie, die er nog steeds voor zorgt dat jouw kwetsbaarheid en gevoelens worden vermeden, kun je er beter grip op krijgen.

Stap 3. Jezelf managen

Met behulp van een krachtige methode breng je jezelf meer in balans. Deze methode gaat ervan uit dat je persoonlijkheid is opgebouwd uit verschillende deelpersoonlijkheden. Je hebt delen ontwikkeld die destijds in het gezin werden beloond, bijvoorbeeld het aangepaste deel, het hulpvaardige deel of het verantwoordelijke deel. Dit zijn vaak krachtige kwaliteiten geworden maar ze laten weinig ruimte aan andere delen.  Stel je hebt een sterk verantwoordelijk deel, dan zul je hard werken en goed voor anderen zorgen maar je luistert niet naar je eigen behoeftes. Je krijgt handvatten om meer ruimte te geven aan authentieke delen die je hebt genegeerd of onderdrukt.

Wanneer je enerzijds bewust bent van je beschermingsstrategieën en anderzijds contact hebben met verstoten eigenschappen en behoeftes, kun je leren te gaan staan voor wie je bent. Je leert alle verschillende delen van jezelf kennen en managen. Dat is een belangrijke vaardigheid die je nodig hebt om zorg te dragen voor je zelf, ruimte te geven aan je kwetsbaarheid en op te komen voor je behoeften .

Stap 4.  Omgaan met kwetsbaarheid

Door de ervaringen in de kindertijd ben je tot bepaalde conclusies gekomen over jezelf en hoe je het beste met anderen om kunt gaan. Bijvoorbeeld dat je geen aandacht nodig hebt, dat je jezelf wel redt of dat je niemand kunt vertrouwen. Deze conclusies maken het moeilijk om je kwetsbaar op te stellen. Wanneer je moeite hebt om kwetsbaar te zijn zul je moeite hebben met intimiteit en het aangaan en vasthouden van relaties. Kwetsbaarheid is verbonden met het gekwetste kind dat nog steeds in jou zit.  Tijdens deze module leer je dit innerlijke kind kennen en krijg je handvatten om meer rekening te houden met jouw kwetsbaarheid.

Stap 5. Emoties begrijpen en ervaren

Emoties zijn een belangrijke sleutel tot zelfkennis. Tijdens deze module ga je op verschillende manieren in contact komen met je gevoelens. Je leert de signalen van je lichaam waar te nemen en te vertalen in gevoelens.  Je krijgt inzicht in de functie van emoties en in het verschil tussen zuivere en onzuivere emoties. Een zuivere emotie is een bron van informatie en zorgt voor jouw welzijn. Een onzuivere emotie zorgt voor verwarring in jezelf en in relaties. Zo is faalangst een onzuivere emotie omdat het een reactie is op een verkeerde aanname dat je niet goed genoeg bent zoals je bent. Je leert hoe emoties je helpen meer jezelf te zijn.

Nadat je meer inzicht hebt gekregen in de basishouding van je persoonlijkheid en de manier waarop je met emoties omgaat, kun je de weg vrij maken voor nieuwe ervaringen en een nieuw zelfbeeld. Het is belangrijk oude denkbeelden over jezelf, die niet kloppen met wie je in wezen bent, los te laten. Dat is gemakkelijker gezegd dan gedaan. Hiervoor moet je bereid zijn oude zekerheden los te laten. Mijn artikel veranderen is lastig geeft hier meer inzicht in.

Via het lichaam kom je in contact met emoties.

Daarvoor is het belangrijk dat je de signalen van je lichaam leert waar te nemen en stilstaat bij de verschillende lichamelijke sensaties, die een emotie aankondigen. Wanneer je emoties toe kunt staan ga je langzaamaan emoties herkennen in je dagelijkse leven. Als je ze vervolgens erkent kun je ze gebruiken als informatiebron en als een kompas in dienst van je welzijn.

Wil je beter leren omgaan met emoties?

Wil je zorg gaan dragen voor jouw behoeften?

Wil je meer inzicht krijgen in de functie van emoties?

Negatieve oordelen over emoties zorgen er vaak voor dat je geen belang hecht aan emoties. Meer inzicht in de functie van de verschillende emoties helpt je om emoties te erkennen en serieus te nemen. Zo kun je angst ervaren als een waarschuwing, boosheid als een krachtige energie bij het stellen van grenzen. Verdriet ervaren als ontlader van pijn en teleurstelling en vreugde ervaren als energiebron.

Wie zijn eigen gevoelens goed kent en accepteert, kan zich gemakkelijker verplaatsen in de emoties van anderen.

Daardoor verbetert de kwaliteit van je relaties. Door het bevorderen van je emotionele welzijn, ondersteun je jouw lichamelijke gezondheid. Tegelijkertijd leer je jezelf beter kennen en krijg je meer vat op je emoties.

De meeste mensen hebben geen onderwijs of opvoeding gehad in het omgaan met emoties. Dat is vreemd want emoties liggen aan de basis van onze persoonlijkheid en ze dragen zorg voor ons welzijn.

Tijdens de introductietraining Emoties wat moet ik ermee?, leer je in drie losse dagen alles wat je over emoties moet weten, word je je bewust hoe je zelf met emoties omgaat en hoe je omgaat met emoties van anderen.

Meer info over de introductie training

Wil je eerst kennismaken?

Dat kan. Meld je aan via het contactformulier.

Individueel emotionele intelligentie traject voor leidinggevenden

Hoe weet je welke behoeften medewerkers hebben?

Hoe houd je mensen betrokken en zorg je ervoor dat ze hun verantwoordelijkheid nemen?

Hoe kun je het vertrouwen krijgen van medewerkers?

Hoe zorg je er voor dat lastige zaken besproken worden?

 

Ben je een professional die met mensen werkt.

Leer een effectief stappenplan om emotionele intelligentie te ontwikkelen zowel bij jezelf als bij je cliënten. De opleiding is geaccrediteerd bij verschillende beroepsopleidingen. Meer info vind je hier:

BASIS OPLEIDING EMOTIONEEL MEESTERSCHAP VOOR PROFESSIONALS

De Basisopleiding Emotioneel Meesterschap voor professionals is geaccrediteerd door verschillende beroepsorganisaties, waaronder:

Het Registerplein (62 registerpunten)

Koninklijk Nederlands Genootschap voor Fysiotherapie (KNGF) (58 punten)

NOBCO Nederlandse Orde van Beroepscoaches (54 p.e. uren)

Wil je eerst gratis kennismaken?

Dat kan. Meld je aan via het contactformulier.

INTERESSANT ARTIKEL? Wil je het delen met je netwerk?

Marja heeft dertig jaar ervaring in het begeleiden van mensen bij de ontwikkeling van hun Emotionele Intelligentie en het loskomen van vroegkinderlijk trauma. Zij is auteur van het boek 'Emoties wat moet ik ermee?' en 'ABC van 15 emoties'. Marja heeft een effectief stappenplan ontwikkeld dat je helpt om emoties beter te herkennen, te accepteren en te uiten. Ze is getrouwd, heeft een volwassen dochter en woont en werkt in Amersfoort.

https://www.omgaanmetemoties.nl