U bent hier: Home » Artikelen over omgaan met emoties » In 6 stappen naar meer emotionele intelligentie

In 6 stappen naar meer emotionele intelligentie

Hoe kun je beter omgaan met emoties?

Ieder mens is in staat om allerlei gevoelens te ervaren zoals verdriet, angst, boosheid, vreugde, jaloezie, schaamte,en schuldgevoel. Maar veel mensen kunnen of willen geen emoties ervaren. In de westerse samenleving wordt dat ook aangemoedigd, doordat de ratio meer aanzien heeft en zaken zo praktisch en logisch mogelijk worden benaderd. Er zijn veel manieren om niet te hoeven voelen. Zo kun je emoties weg rationaliseren of bagatelliseren. Een andere manier om niet te voelen is veel drinken, roken, eten of te hard werken.

Wat zijn de gevolgen wanneer je emoties  vermijdt?

Het vermijden van emoties heeft schadelijke gevolgen voor je gezondheid en het beperkt je in sociale relaties. Daarnaast kost het energie om de natuurlijke stroom van emoties tegen te houden. Hoe langer je in een stressvolle situatie zit, hoe groter de kans dat het lichaam uiteindelijk gaat protesteren. Omdat lichaam en geest met elkaar zijn verbonden geven de lichamelijke klachten aan dat je jezelf geweld aandoet. Zo kan angst je misselijk maken, stress je buikpijn geven en verdriet hoofdpijn veroorzaken. Dit zijn een aantal voorbeelden, maar we hebben allemaal zo onze specifieke gevoelige plekken in ons lichaam waar we last van krijgen als we onze emoties te lang negeren of onderdrukken.
Daarnaast kan het uit de weg gaan van emoties leiden tot cynisme, vervreemding of tot een depressie.

Het onderdrukken of vermijden van emoties beperkt je enorm in de kwaliteit van je leven en de kwaliteit van je relaties.

In mijn boek besteedt ik uitgebreid aandacht aan de gevolgen van het negeren of onderdrukken van emoties.

Je kunt leren emoties te ervaren en ermee om te gaan.

Je kunt leren weer bewust te worden van je emoties en ze gebruiken voor je eigen welzijn. Je kunt leren om te gaan met lastige emoties van jezelf en anderen zoals boosheid, verdriet en angst. Emoties kun je leren te accepteren als een natuurlijk onderdeel van jezelf. Daarnaast kun je ze leren gebruiken als een kompas in je leven en om diepgang te creëren in je relaties.

Wat is er voor nodig om goed met emoties om te gaan?

Wat er voor nodig is , is bereidheid om jezelf beter te leren kennen. Dat kan confronterend zijn omdat het beeld dat je van jezelf hebt misschien niet klopt. Sommige mensen denken dat ze nuchter zijn, maar blijken uiteindelijk heel gevoelig te zijn. Dit was ook op mijzelf van toepassing. Nadat ik al jong het contact met mijn emoties kwijt was heb ik jarenlang allerlei methoden ondergaan om weer te kunnen voelen en mezelf te accepteren als een gevoelsmens. Deze rijkdom aan methoden en ervaringen hebben er voor gezorgd dat ik een visie heb ontwikkeld hoe je opnieuw emoties kunt ervaren, accepteren en er mee leert om te gaan. Dit proces bied ik je aan in de Opleiding Emotioneel Meesterschap in zes stappen:

Stap 1.  Jezelf beter begrijpen

In het gezin van je herkomst is het fundament gelegd van je persoonlijkheid en de manier waarop je met emoties omgaat. Daarin spelen cultuur, milieu en voorbeeldgedrag van ouders, een grote rol. Hierdoor heb je een beeld over jezelf ontwikkeld, bijvoorbeeld dat je nuchter of rationeel bent. Dit beeld kun je pas veranderen als je er vat op hebt gekregen. Een andere factor die van invloed is geweest op je emotionele ontwikkeling, is de mate waarin je als kind liefde en veiligheid hebt ervaren. Zo kan een gebrek aan veiligheid en geborgenheid, leiden tot verkramping en terugtrekking van de levensenergie. Daardoor kun je bijvoorbeeld een basishouding  ontwikkeld hebben waarin je overal onopvallend aanwezig bent en weinig aandacht vraagt. Je ouders waren wellicht blij met dit makkelijke kind, dat niet schreeuwt van boosheid of huilt van verdriet.

Stap 2. Bescherming strategieën ontmantelen

Tijdens stap 2 krijg je diepgaand inzicht in verschillende bescherming strategieën  die  jong zijn ontwikkeld. Je ontdekt hoe deze strategieën jouw kwetsbaarheid  beschermen en  hoe je je daardoor geaccepteerd  voelt. Het gevolg van deze bescherming is dat je een deel van jezelf inlevert. Het deel waar jouw natuurlijke impulsen en emoties zich bevinden en opgesloten zitten. Doordat je je steeds bewuster wordt van deze bescherming strategie, die er nog steeds voor zorgt dat jouw kwetsbaarheid en gevoelens worden vermeden, kun je er beter grip op krijgen.

Stap 3.Wie ben ik allemaal?

Met behulp van een krachtige methode breng je jezelf meer in balans. Deze methode gaat er vanuit dat je persoonlijkheid is  opgebouwd uit verschillende deelpersoonlijkheden. Je hebt  delen ontwikkeld die destijds in het gezin werden beloond, bijvoorbeeld het aangepaste deel, het hulpvaardige deel of het  verantwoordelijke deel. Dit zijn vaak krachtige kwaliteiten geworden maar ze laten weinig ruimte aan andere delen.  Stel je hebt een sterk verantwoordelijk deel, dan zul je hard werken en goed voor anderen zorgen maar je luistert niet naar je eigen behoeftes. Je krijgt handvatten om meer ruimte te geven aan authentieke delen die je hebt genegeerd of onderdrukt.

Stap 4.  Omgaan met kwetsbaarheid

Door de ervaringen in de kindertijd  ben je tot bepaalde conclusies gekomen over jezelf en hoe je het beste met anderen om kunt gaan. Bijvoorbeeld dat je geen aandacht nodig hebt , dat je jezelf wel red of dat je niemand kunt vertrouwen. Deze conclusies maken het moeilijk om je kwetsbaar op te stellen. Wanneer je moeite hebt om kwetsbaar te zijn zul je moeite hebben met intimiteit en het aangaan en vasthouden van relaties. Kwetsbaarheid is verbonden met het gekwetste kind dat nog steeds in jou zit.  Tijdens deze module leer je dit innerlijke kind kennen en krijg je handvatten om meer rekening te houden met jouw kwetsbaarheid.

Stap 5. Staan voor wie je bent

Wanneer je enerzijds bewust bent van je patronen, aannames en angsten en anderzijds contact hebben met verstoten eigenschappen en behoeftes, kun je leren te gaan staan voor wie je bent. Persoonlijke ontwikkeling is een voortdurend proces waarin je alle verschillende delen van jezelf leert kennen en managen. Daarvoor is het nodig dat je naar al deze delen, zonder oordeel, kan luisteren en de wijsheid hebt om bepaalde delen de ruimte te geven, afhankelijk van de situatie. Dat is de innerlijke regisseur of manager. Doe je dat niet dan loop je het risico dat je terugvalt in oud gedrag. Tijdens deze stap ontwikkel je de innerlijke regisseur. Dat is een belangrijke vaardigheid die je nodig hebt om zorg te dragen voor je zelf, ruimte te geven aan je kwetsbaarheid, op te komen voor je behoeften .

Stap 6. Emoties begrijpen en ervaren

Emoties zijn een belangrijke sleutel tot zelfkennis. Tijdens deze module ga je op verschillende manieren  in contact komen met je gevoelens. Je leert de signalen van je lichaam waar te nemen en te vertalen in gevoelens.  Je krijgt inzicht in de functie van emoties en in het verschil tussen zuivere en onzuivere emoties. Een zuivere emotie is een bron van informatie en zorgt voor jouw welzijn. Een onzuivere emotie zorgt voor verwarring in jezelf en in relaties. Zo is faalangst een onzuivere emotie omdat het een reactie is op een verkeerde aanname dat je niet goed genoeg bent zoals je bent. Je leert hoe emoties je helpen meer jezelf te zijn.

Nadat je meer inzicht hebt gekregen in de basishouding van je persoonlijkheid en de manier waarop je met emoties omgaat, kun je de weg vrij maken voor nieuwe ervaringen en een nieuw zelfbeeld. Het is belangrijk oude denkbeelden over jezelf, die niet kloppen met wie je in wezen bent, los te laten. Dat is gemakkelijker gezegd dan gedaan. Hiervoor moet je bereid zijn oude zekerheden los te laten. Mijn artikel veranderen is lastig geeft hier meer inzicht in.

Via het lichaam kom je in contact met emoties.

Daarvoor is het belangrijk dat je de signalen van je lichaam leert waar te nemen en stilstaat bij de verschillende lichamelijke sensaties, die een emotie aankondigen. Wanneer je emoties toe kunt staan ga je langzaamaan emoties herkennen in je dagelijkse leven. Als je ze vervolgens erkent kun je ze gebruiken als informatiebron en als een kompas in dienst van je welzijn.

Wil je beter leren omgaan met emoties?

Wil je zorg gaan dragen voor jouw behoeften?

Wil je meer inzicht krijgen in de functie van emoties?

Negatieve oordelen over emoties zorgen er vaak voor dat je geen belang hecht aan emoties. Meer inzicht in de functie van de verschillende emoties helpt je om emoties te erkennen en serieus te nemen. Zo kun je angst ervaren als een waarschuwing, boosheid als een krachtige energie bij het stellen van grenzen. Verdriet ervaren als ontlader van pijn en teleurstelling en vreugde ervaren als energiebron.

Wat kan de opleiding Emotioneel Meesterschap voor je betekenen?

De opleiding Emotioneel Meesterschap is een gedegen opleiding die je op een diep niveau inzicht geeft  in jezelf en die je helpt om met emoties om te gaan. Tijdens de opleiding word je bewust van de strategieën die je hebt ontwikkeld in het vermijden van emoties. Het is belangrijk om eerst jouw patronen helder te krijgen, zodat je deze bewust los kunt laten om meer ruimte te geven aan gevoelens en emoties.

OPLEIDING EMOTIONEEL MEESTERSCHAP VOOR IEDEREEN

OPLEIDING EMOTIONEEL MEESTERSCHAP VOOR PROFESSIONALS

Wil je eerst kennismaken?

Dat kan. Meld je aan via het contactformulier.

mm

Marja heeft meer dan twintig jaar ervaring in het begeleiden van mensen bij de ontwikkeling van hun Emotionele Intelligentie en is auteur van het boek 'Emoties wat moet ik ermee?' en 'ABC van 15 emoties'. Marja heeft een effectieve stappenplan ontwikkeld die leidt tot een diepgaande persoonlijke ontwikkeling met blijvend resultaat. Ze is getrouwd, heeft een volwassen dochter en woont en werkt in Amersfoort.

https://www.omgaanmetemoties.nl