You are here: Home » Artikelen over kwetsbaarheid » Het innerlijke kind kan je helpen je huidige problemen op te lossen!

Het innerlijke kind kan je helpen je huidige problemen op te lossen!

Werken met het innerlijke kind is een van de krachtigste manieren om tot levensgeluk te komen.

Onze ervaringen in de kindertijd hebben veel invloed op onze beleving en gedrag in het heden.

Door jouw kind-ervaringen ben je tot bepaalde conclusies gekomen over hoe je je moet gedragen in de wereld. Deze besluiten ben je je al lang niet meer bewust. Maar ze zorgen er bijvoorbeeld voor dat je moeite hebt met het aangaan van relaties, met intimiteit of dat je moeite hebt om je kwetsbaar op te stellen. In dit artikel wil ik hier wat meer duidelijkheid over geven.

Loyaliteit aan je ouders blokkeert jouw ontwikkeling

Een kind houdt van zijn ouders, idealiseert zijn ouders en is loyaal naar de ouders, dat is begrijpelijk. Voor een klein kind zijn de ouders goden. Waarschijnlijk heb je jouw kindertijd als normaal ervaren. Er was, toen je heel klein was, ook geen vergelijkingsmateriaal. Je bent nu volwassen en kunt neutraal analyseren wat de ouders hebben laten liggen en wat je hebt gemist als kind. Het gaat ook niet om schuld. Ouders geven wat ze zelf in huis hebben door wat zij hebben geleerd en ervaren in hun kindertijd. Stop er mee het gedrag van je ouders goed te praten, weg te rationaliseren of te relativeren.  Luister naar je innerlijke kind die je haarfijn zal vertellen hoe je ouders je hebben genegeerd, afgewezen, veroordeeld, beschaamd gemaakt, vernederd en gebruikt om hun behoeftes te vervullen. Daardoor zijn er bepaalde behoeftes in de kindertijd niet vervuld.

Wanneer jouw loyaliteit jouw kijk op je ouders bepaald, ga je het gedrag van je ouders goed praten of relativeren.  Dat is bewonderenswaardig, maar daarmee negeer je het gemis, de kwetsing die er was en de pijn en mogelijk eenzaamheid die je hebt ervaren.

Jouw kind ervaringen heb je in een afgesloten ruimte gezet en de sleutel weggegooid.

Maar deze ruimte zit in jou en de ervaringen van dit meisje/ jongetje hebben je gevormd en hebben invloed op de manier waarop je nu met jezelf omgaat en hoe je relaties aangaat of niet aangaat. Dit innerlijke kind kan je haarfijn vertellen hoe je ouders je hebben genegeerd, afgewezen, veroordeeld, beschaamd gemaakt, vernederd, alleen gelaten of gebruikt om hun behoeftes te vervullen. Dat klinkt allemaal verschrikkelijk. Je zult zeggen dat je ouders van je houden en dat is waarschijnlijk ook zo. Maar dat neemt niet weg dat ouders belangrijke kind behoeftes niet hebben vervuld, niet bewust, maar omdat deze behoeftes in hun kindertijd ook niet zijn vervuld. Het komt voort uit onwetendheid.

De grote verwarring was destijds dat je dacht dat het allemaal aan jou lag

Je ouders gaven je het gevoel, door hun gedrag of door wat ze herhaaldelijk zeiden, dat je lastig, ongehoorzaam, dom of lui was. Het wordt tijd om de realiteit onder ogen te zien zonder je ouders af te maken. Ook al hebben ouders het goede met hun kinderen voor dan nog kunnen ze zeer nare dingen doen als gevolg van hun eigen onverwerkte kindertijd. Het is belangrijk te beseffen dat je mogelijk in de kindertijd diep bent gekwetst, beschadigd en dat je niet hebt gekregen wat een klein kind nodig heeft om zich te kunnen ontwikkelen met een gevoel van vertrouwen in anderen, zelfvertrouwen, eigenwaarde en het gevoel een geliefd iemand te zijn. De diepste pijn is het gevoel niet goed genoeg te zijn, niet de moeite waard en het gevoel van eenzaamheid wat daarmee gepaard gaat. Want hoe kun je je dan nog in de wereld begeven als je het idee hebt slecht te zijn, niet te deugen, tekort te schieten. Daardoor schaamt het kind zich en gaat zijn ware ik verbergen achter zijn aangepaste ik. Zijn ware ik blijft verborgen en op den duur gaat het geloven dat de onechte ik de ware ik is. Alleen de gevoelens van eenzaamheid, leegte en depressiviteit maken je duidelijk dat dit niet klopt. De kwetsuren hebben gevolgen gehad voor jouw verdere leven.

Als ik maar goed mijn best doe, veel geef of hard werk dan komt alles goed

Wanneer het gekwetste kind op zoek gaat naar heling zoekt het mensen die lijken op een van de ouders omdat ze diep van binnen het verlangen heeft dat de echte ouders haar de onvoorwaardelijke liefde geven waar ze recht op heeft. Natuurlijk leidt dat tot teleurstelling, want mensen die op de ouders lijken kunnen het hoogstwaarschijnlijk ook niet geven. Sowieso kan een volwassene nooit voldoen aan de irreële verwachtingen van het kind. Vervolgens voelt het Innerlijke kind zich weer verraden en in de steek gelaten. Het zijn steeds hertraumatiserende ervaringen.  Het is heel belangrijk te beseffen dat wat je ooit als kind hebt gemist je nooit terug zult krijgen. Je hebt maar een paar ouders en die hebben het niet kunnen geven. Het enige wat je helpt, is te rouwen over het verlies van de kindertijd waar ouders je onvoorwaardelijk liefde hadden moeten geven en alles wat je toen nodig had.

Het verleden herhaalt zich omdat het ‘magische’ kind in ons ervan uitgaat dat het de oude situatie kan oplossen door dezelfde omstandigheden weer op te zoeken. Dit gebeurt onbewust. De situatie oplossen betekent dat je alles in het werk stelt om van de ander goedkeuring, liefde, bevestiging te krijgen dat je goed bent en gelieft. Om die goedkeuring en affectie te krijgen, richt je je op de behoefte van de ander, je geeft toe aan zaken die je eigenlijk niet wilt of doet dingen die je eigenlijk niet wilt. Dit is het magische denken van een kind. Zeker niet het rationele denken van een volwassene. Het leidt tot codependent gedrag.

Wanneer gevoelens in de kindertijd worden verdrongen zoals angst, verdriet, schaamte, schuldgevoel en boosheid en gekwetstheid, zullen deze gevoelens altijd paraat aanwezig zijn in je volwassen leven. Er hoeft maar iets te gebeuren wat lijkt op de oude situatie in het gezin waarin je opgroeide en je zult dezelfde gevoelens in alle heftigheid ervaren. Denk aan een dominante leidinggevende die je doet denken aan je dominante vader of een zielige, klagende collega die je doet denken aan je moeder. Terwijl je deze oude gevoelens ervaart, kun je ook in verwarring raken en je schamen dat je je zo boos of gekwetst voelt.

Wanneer het innerlijke kind zich beschermd en veilig voelt in jou als volwassene en zich door je gezien en gehoord voelt, kan het weer een spontane levenslust gaan ontwikkelen. Vrijheid en spontaniteit vormen het wezen van het spelende kind met als enige doel levensvreugde

In de ogen van een vrij kind is het leven een opwindend avontuur, want het ervaart het leven met al zijn zintuigen. Het wil onderzoeken, ervaren en experimenteren. Deze ondernemerszin en de nieuwsgierigheid die ermee gepaard gaat, is van groot belang voor een gezonde ontwikkeling.

Je gekwetste en kwetsbare innerlijke kind heeft jouw bescherming en koestering nodig. Door de belangen van het innerlijke kind te behartigen ben je een verzorgende ouder geworden voor je innerlijke kind. Je geeft toestemming dat het mag zijn wie zij is Je geeft het kind permissie om ongehoorzaam te worden aan de oude ouderlijke regels. Je maakt het kind duidelijk dat jij de macht en kracht hebt om haar te ondersteunen in dit proces.

Het is heel belangrijk te beseffen dat wat je ooit als kind hebt gemist je nooit terug zult krijgen.

Je hebt maar een paar ouders en die hebben bepaalde kind behoeftes niet kunnen vervullen. Het enige wat helpt, is de pijn en het gemis in de kindertijd te aanvaarden en verwerken. Wanneer je dit negeert kan het verleden zich gaan herhalen. We hebben een ‘magische’ kind in ons die ervan uit gaat dat het de oude situatie kan oplossen door dezelfde omstandigheden weer op te zoeken en dan alles te doen wat in haar vermogen licht om liefde, goedkeuring en bevestiging te krijgen zodat je gaat ervaren dat je goed bent zoals je bent. Dit gebeurt totaal onbewust. Om die goedkeuring en affectie te krijgen, richt je je bijvoorbeeld op de behoefte van de ander, je geeft toe aan zaken die je eigenlijk niet wilt of doet dingen waar je een hekel aan hebt. Dit is het magische denken van een kind. Zeker niet het rationele denken van een volwassene.

Heling van je gekwetste kind

De gekwetste gevoelens die in de kindertijd zijn verdrongen, zullen altijd paraat aanwezig zijn in je volwassen leven. Er hoeft maar iets te gebeuren wat lijkt op de oude situatie in het gezin waarin je opgroeide en je zult dezelfde gevoelens in alle heftigheid ervaren. Denk aan een dominante leidinggevende die je doet denken aan je dominante vader of een zielige, klagende collega die je doet denken aan je moeder. Terwijl je deze oude gevoelens ervaart, kun je in verwarring raken en je schamen dat je je zo boos of gekwetst voelt.

Het valt niet mee om contact te maken met de oude pijn, verdriet, angst, boosheid en wellicht wanhoop, schaamte en eenzaamheid, maar wanneer je beseft dat deze gevoelens verbonden zijn met het kind in jou, kun je het gekwetste kind ontmoeten in haar verborgen kamertje. Al deze gevoelens willen erkend en gevoeld worden. Weet dat dit contact je een diepe verbinding geeft met jezelf. Je zult opgelucht zijn en je vredig voelen van binnen omdat je thuis bent gekomen bij jezelf.

Zelf zorg dragen voor jouw innerlijke kind

De enige persoon die zorg kan dragen voor de behoeftes van jouw innerlijke kind, dat ben jij! Je gekwetste en kwetsbare innerlijke kind heeft jouw bescherming en koestering nodig. Door de belangen van het innerlijke kind te behartigen ben je een liefdevolle ouder geworden voor je innerlijke kind. Je geeft het toestemming dat het mag zijn zoals het is en je geeft het kind permissie om ongehoorzaam te worden aan de oude ouderlijke regels. Je maakt het kind duidelijk dat jij de macht en kracht hebt om haar te ondersteunen in dit proces. Jij als volwassene kan ervoor zorgen dat je mensen vindt waar je innerlijke kind zich veilig bij voelt. En jij kan ervoor zorgen om kritisch te zijn in je keuzes hierin.

Wanneer het innerlijke kind zich beschermd en veilig voelt in jou als volwassene en zich door je gezien en gehoord voelt, kan het weer een spontane levenslust gaan ontwikkelen. Vrijheid en spontaniteit vormen het wezen van het innerlijke kind met als enige doel levensvreugde. In de ogen van een vrij kind is het leven een opwindend avontuur, want het ervaart het leven met al zijn zintuigen. Het wil onderzoeken, ervaren en experimenteren. Deze ondernemerszin en de nieuwsgierigheid die ermee gepaard gaat, is van groot belang voor een gezonde emotionele ontwikkeling.

Lees ook:

De luide roep van het innerlijke kind in jouw volwassen leven

 

Wil je zorg gaan dragen voor jouw behoeftes en verlangens?

Onze normale kind behoeften zijn niet altijd vervuld. Onbewust heb je besloten dat je bijvoorbeeld niets nodig hebt, dat je jezelf wel red of ben je ervan uit gegaan dat je heel veel moet geven voordat je recht hebt op aandacht en liefde of vul je het gat met eten, roken of drinken. Wordt het niet tijd om de realiteit onder ogen te zien zonder je ouders de schuld te geven? Tijdens de opleiding ga je de verwaarloosde primaire kind behoeften herontdekken. Het is de grondigste manier om weer jezelf te kunnen zijn.

Ik, Marja Postema, help je graag

COACHING MOGELIJKHEDEN

Meld je aan via het contactformulier voor een gratis intake/kennismakingsgesprek

 

OPLEIDING EMOTIONEEL MEESTERSCHAP 

Ben je al even bezig met bewustwording en je persoonlijke ontwikkeling?

Heb je behoefte aan verdieping, verheldering en aan het oplossen van hardnekkige patronen?

Heb je behoefte aan een persoonlijke- en/of professionele ontwikkeling?

De opleiding is geaccrediteerd door verschillende beroepsverenigingen.

 

Zowel de coaching als de opleiding vinden plaats in Amersfoort

 

Woon je te ver weg, maar wil je jezelf toch bevrijden van een aangepast zelf?

Dan kan de online cursus Ontspannen jezelf zijn je hierin helpen.

 

Heb je een vraag?

Laat het weten via het contactformulier

 

INTERESSANT ARTIKEL? Wil je het delen met je netwerk?

Marja heeft dertig jaar ervaring in het begeleiden van mensen bij de ontwikkeling van hun Emotionele Intelligentie en het loskomen van vroegkinderlijk trauma. Zij is auteur van het boek 'Emoties wat moet ik ermee?' en 'ABC van 15 emoties'. Marja heeft een effectief stappenplan ontwikkeld dat je helpt om emoties beter te herkennen, te accepteren en te uiten. Ze is getrouwd, heeft een volwassen dochter en woont en werkt in Amersfoort.

https://www.omgaanmetemoties.nl